Εγκρίθηκαν 23,4 εκατ. ευρώ για εγκατάσταση νέων αγροτών στην Αν. Μακεδονία - Θράκη

Το ποσό των 23,4 εκατομμυρίων ευρώ κατανεμήθηκε στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης από το υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας «ΠΑΑ» 2014-2020, μετά από απόφαση-πρόσκληση του γγ Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων.

«Πρόκειται για μία περιοχή η οποία ζει και ουσιαστικά στηρίζεται στον αγροδιατροφικό τομέα. Είναι μία προσπάθεια μέσα από αυτό το πρόγραμμα να στηρίξουμε τα νέα παιδιά που ζουν στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Είναι σημαντικό για την περιοχή και όχι μόνο να ασχοληθούν οι νέοι με τα αγροδιατροφικά προϊόντα», τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μάρκος Μπόλαρης.

Παρέχεται στους δικαιούχους που θα εγκριθούν με ηλικία μικρότερη των 41 ετών και καταβάλλεται σε δύο δόσεις, χρηματικό ποσό από 17.000 έως 22.000 ευρώ, ως οικονομική στήριξη για την πρώτη εγκατάστασή τους στη γεωργική δραστηριότητα και ανάλογα με τον προσανατολισμό της παραγωγής και την περιοχή της μόνιμης κατοικίας τους.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων-φακέλων υποψηφιότητας καθορίζεται από τις 31-10-2016 έως τις 30-11-2016.

Τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ).

Σημειώνεται ότι περιλαμβάνεται πενταετές επιχειρηματικό σχέδιο, το οποίο συντάσσεται σε συνεργασία με σύμβουλο γεωτεχνικό ή τεχνολόγο γεωπονίας, που αναλαμβάνει και την υποχρέωση της τεχνικής στήριξης του υποψηφίου μέχρι την ολοκλήρωσή του.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση