Εγκρίθηκαν 2,9 εκατ. ευρώ για επιδότηση κυψελών

Την Κοινή Υπουργική Απόφαση με την οποία εγκρίνεται η πίστωση 2,9 εκατ. ευρώ (εθνική συμμετοχή) που αφορά τα προγράμματα μελισσοκομίας του 2016, συνολικής χρηματοδότησης 5,7 εκατ. ευρώ, όπως είναι η επιδότηση για την αγορά νέων κυψελών και η ενίσχυση μετακινούμενων μελισσοκόμων, υπέγραψαν οι αρμόδιοι αναπληρωτές υπουργοί Οικονομικών Γιώργος Χουλιαράκης και Αγροτικής Ανάπτυξης Μάρκος Μπόλαρης. Οι σχετικές αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται έως και τη Μεγάλη Πέμπτη, 28 Απριλίου.

Αναλυτικά η ΚΥΑ αναφέρει τα εξής:

1. Εγκρίνεται πίστωση για το έτος 2016 ύψους δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων χιλιάδων ευρώ (2.900.000 €) για την κάλυψη της εθνικής συμμετοχής για την εφαρμογή της αριθμ. 685/42702/31−3−2014 (ΦΕΚ Β΄ 837) απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Πρόγραμμα για τη βελτίωση των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας για τα έτη 2014−2016, σε εφαρμογή των ΚΑΝ(ΕΚ) 1234/2007, 797/2004 και 917/2004»

2. Στο παραπάνω ποσό περιλαμβάνεται και ποσό πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000 €) για την κάλυψη των εξόδων κίνησης (οδοιπορικών) του προσωπικού των αρμόδιων Υπηρεσιών των Περιφερειών της χώρας (Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ανωτέρω αναφερθείσα κοινή υπουργική απόφαση.

Δείτε αναλυτικά την απόφαση πατώντας ΕΔΩ.

Μέχρι τις 28 Απριλίου οι αιτήσεις

Μέχρι τις 28 Απριλίου έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται οι ενδιαφερόμενοι μελισσοκόμοι που θέλουν να συμμετάσχουν στις Δράσεις 3.1 «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων» (αντικατάσταση κυψελών) και 3.2 «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας» (μετακινήσεις μελισσοσμηνών).

Οι ενδιαφερόμενοι μελισσοκόμοι για να ενταχθούν στο πρόγραμμα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στο Κέντρο Μελισσοκομίας της περιοχής τους, το οποίο πρέπει να συνοδεύονται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. επικυρωμένο φωτοαντίγραφο μελισσοκομικού βιβλιαρίου, το οποίο πρέπει να είναι σε ισχύ (θεωρημένο) κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης

2.φωτοαντίγραφο του εντύπου Ε1 (ή Ε3 για επιτηδευματίες) της πιο πρόσφατης φορολογικής δήλωσης εισοδήματος

3. φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης, από την οποία προκύπτουν η επωνυμία της τράπεζας, ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού (IBAN), καθώς και ότι ο αιτών είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος του παραπάνω τραπεζικού λογαριασμού

4. υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86

5. εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή, στην περίπτωση υποβολής της αίτησης δια αντιπροσώπου

Μόνο για τη δράση αντικατάσταση κυψελών, ζητείται επιπλέον:

1. πρωτότυπα παραστατικά αγοράς κυψελών (ως 10% των κατεχόμενων κυψελών), εκδοθέντα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ΚΦΒ & Σ, με ημερομηνία έκδοσης από την 1η Σεπτεμβρίου 2015 ως την 30η Απριλίου 2016

Μόνο για τη δράση μετακινήσεις μελισσοσμηνών, απαιτούνται επιπλέον τα εξής:

1.φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου ασθενείας του Ο.Γ.Α. που είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης με τα στοιχεία του δικαιούχου και τη σελίδα με τη θεώρηση (στην περίπτωση που δεν έχει θεωρηθεί το βιβλιάριο, απαιτείται ασφαλιστική ενημερότητα από τον ΟΓΑ)

2. φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του ΦΙΧ (φορτηγό ιδιωτικής χρήσης), εφόσον αυτό χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά των μετακινούμενων κυψελών

3. δελτία αποστολής ή φορτωτική με ημερομηνία έκδοσης από 1-9-15 ως 30-6-16.

Για όσα από τα παραπάνω δικαιολογητικά προβλέπεται νόμιμη επικύρωση (π.χ. φωτοαντίγραφο μελισσοκομικού βιβλιαρίου κ.λπ.), αυτή δεν είναι απαραίτητη στην περίπτωση υποβολής της αίτησης αυτοπροσώπως από τον αιτούντα, υπό την προϋπόθεση ότι αυτός προσκομίζει κατά την υποβολή της αίτησης και τα πρωτότυπα έγγραφα, ούτως ώστε ο παραλαβών την αίτηση να μπορεί να επιβεβαιώσει τη γνησιότητα των φωτοαντιγράφων.

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικά.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση