Εγκρίθηκε το νέο σχέδιο διαχείρισης των σκουπιδιών της Κ. Μακεδονίας

Εγκρίθηκε από το περιφερειακό συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας κατά πλειοψηφία ο νέος αναθεωρημένος και επικαιροποιημένος Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ). Υπέρ του νέου περιφερειακού σχεδίου διαχείρισης ψήφισε η παράταξη της συμπολίτευσης και η παράταξη Πολίτες Μπροστά.

Η θετική γνωμοδότηση του περιφερειακού συμβουλίου ανοίγει το δρόμο για την έναρξη υλοποίησης των έργων διαχείρισης των σκουπιδιών στην Κεντρική Μακεδονία, που ανέλαβε ο Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΟΔΣΑ), αλλά και την ένταξη των πρώτων έργων σε χρηματοδοτικά προγράμματα.

Τρία βασικά ζητήματα προέκρινε ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας:

1.Το περιφερειακό σχέδιο είναι απόλυτα εναρμονισμένο με τον εθνικό σχεδιασμό και τη στρατηγική μελέτη του περιφερειακού σχεδιασμού.

2.Η χωροθέτηση των μονάδων θα έρθει για έγκριση στο περιφερειακό συμβούλιο αργότερα κατά τη διάρκεια της περιβαλλοντικής αδειοδότησης κάθε έργου. Θα προηγηθεί διάλογος με τις τοπικές κοινωνίες. Δεν στηριζόμαστε στη λογική του 'αποφασίζω και διατάζω'. Συζήτηση, συνεργασία και συμφωνία με τις τοπικές κοινωνίες πριν από τη χωροθέτηση, αλλιώς χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των τοπικών κοινωνιών δεν μπορεί να υπάρξει χωροθέτηση καμιάς μονάδας.

3.Τα τοπικά σχέδια, τα σχέδια των δήμων, θα επικαιροποιηθούν μετά τη σημερινή έγκριση από το περιφερειακό συμβούλιο. Σήμερα περιγράφουμε τα ελάχιστα απαιτούμενα έργα για την επίτευξη των στόχων του περιφερειακού σχεδιασμού. Στη συνέχεια οι δήμοι θα επικαιροποιήσουν τα τοπικά σχέδια με βάση τις τοπικές ανάγκες και τα τοπικά χαρακτηριστικά.

Στην εισήγησή του ο αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης, Κώστας Γιουτίκας, επισήμανε ότι ο σημερινός ΠΕΣΔΑ εγκρίθηκε το 2005. Το αναθεωρημένο τώρα εναρμονίζεται με τον νέο εθνικό σχεδιασμό και ενσωματώνει τα 26 τοπικά σχέδια ισάριθμων δήμων. Αρμόδιος είναι ο ΦΟΔΣΑ. Δε συζητείται σήμερα καμιά χωροθέτηση, μόνο τα έργα και οι στόχοι. Η χωροθέτηση θα συζητηθεί όταν θα πρέπει να γνωμοδοτήσει το περιφερειακό συμβούλιο για την αδειοδότηση κάθε έργου. Είναι πολύ σφιχτό και στενό το χρονοδιάγραμμα γιατί όλα πρέπει να τελειώσουν ως 2020. Ο μεγάλος στόχος είναι 50% απορριμμάτων προετοιμασία για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση με προδιαλογή στην πηγή το 2020. Αυτό απαιτεί δίκτυο χωριστής συλλογής. Ό,τι περισσεύει ως υπόλειμμα όπως και τα άλλα υπολείμματα των μονάδων θα οδηγούνται για περαιτέρω ανάκτηση».

Στόχοι

Δίνοντας μια συνοπτική εικόνα του νέου ΠΕΣΔΑ, ο κ. Γιουτίκας περιέγραψε τους κύριους στόχους:

-Το 2020, το 50% των Αστικών Στερεών Αποβλήτων θα πρέπει να προδιαλέγεται στην πηγή μέσω των δικτύων χωριστής συλλογής των ανακυκλώσιμων υλικών, των βιοαποβλήτων και των λοιπών ανακτήσιμων αποβλήτων (ξύλο, ΑΗΗΕ, μπαταρίες,κλπ.). Ό, τι περισσεύει ως υπόλειμμα από τη διαλογή, καθώς και τα υπολείμματα επεξεργασίας από τα ΚΔΑΥ και από τις μονάδες επεξεργασίας προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων, θα οδηγούνται για περαιτέρω ανάκτηση σε δίκτυο μονάδων επεξεργασίας.

-Καθιερώνεται, για το σύνολο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, χωριστή συλλογή χαρτιού, γυαλιού, μετάλλου και πλαστικού με στόχο την ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση, σε όλους τους χώρους εργασίας και εξυπηρέτησης κοινού.

-Στα βιοαπόβλητα προβλέπεται το 3% έως το 2020 να αξιοποιείται μέσω της οικιακής κομποστοποίησης και να συλλέγεται το 75% χρησιμοποιημένων μαγειρικών λαδιών και λιπών.

-Το 95% της παραγόμενης ποσότητας ιλύος έως το 2020 θα πρέπει να οδηγείται προς ανάκτηση και μόνο 5% προς υγειονομική ταφή.

-Τα περιβόητα ογκώδη που αποτελούν πονοκέφαλο για  τους δήμους θα πρέπει να οδηγούνται στο σύνολο τους σε ειδικές μονάδες διαχείρισης.

-Οργάνωση συστήματος χωριστής συλλογής των επικίνδυνων αποβλήτων.

-Για τα Απόβλητα Υγειονομικών Μονάδων προβλέπεται η λειτουργία δικτύων διαχείρισης τους εντός και εκτός κάθε υγειονομικής μονάδας, ενώ για το 2020 προβλέπεται η κατασκευή μίας νέας μονάδας αποτέφρωσης στην ΠΕ Θεσσαλονίκης (δυναμικότητας 7,5 τ/ημέρα).

Έργα - υποδομές

Για τις νέες υποδομές, ο κ. Γιουτίκας είπε ότι τα απαιτούμενα έργα διακρίνονται σε πρώτης προτεραιότητας που πρέπει οπωσδήποτε να γίνουν ως το 2019 και δεύτερης προτεραιότητας, τα οποία αποτελούν συμπληρωματικά έργα διαχείρισης ως το 2020. Τα συμπληρωματικά αυτά έργα, με δεδομένη την ανεπάρκεια πόρων θα μπορούν να υλοποιηθούν εφόσον υπάρξει χρηματοδότηση.

Στα έργα πρώτης προτεραιότητας προβλέπει τρεις Μονάδες Επεξεργασίας Απορριμμάτων οι οποίες θα διαχειρίζονται τα υπολειπόμενα σύμμεικτα των Αστικών Στερεών Αποβλήτων, μετά τη διαδικασία της διαλογής τους, καθώς και τα υπολείμματα των ΚΔΑΥ και των Μονάδων Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων:

1.         ΜΕΑ Σερρών (Δυναμικότητας 46.400 tn/έτος): για τα σύμμεικτα απορρίμματα της Π.Ε. Σερρών και του Δ. Κιλκίς

2.         ΜΕΑ Ανατολικού Τομέα ΠΚΜ (Δυναμικότητα 129.300 tn/έτος): για το 36% των παραγόμενων σύμμεικτων απορριμμάτων της Π.Ε. Θεσσαλονίκης, τα σύμμεικτα απορρίμματα της Π.Ε. Χαλκιδικής.

3.         ΜΕΑ Δυτικού Τομέα ΠΚΜ (Δυναμικότητα 261.600 tn/έτος): θα επεξεργάζεται το 64% των παραγόμενων σύμμεικτων απορριμμάτων της Π.Ε. Θεσσαλονίκης και τα σύμμεικτα απορρίμματα του Δ. Παιονίας (της Π.Ε. Κιλκίς), της Π.Ε. Πιερίας, της Π.Ε. Πέλλας και της Π.Ε. Ημαθίας.

Για να έχουν όμως λόγο ύπαρξης οι Μονάδες Επεξεργασίας Αποβλήτων, ο αντιπεριφερειάρχης είπε ότι προϋπόθεση είναι να ενισχυθούν οι εξής δομές:

-Διαλογή στην Πηγή: Καθιερώνεται η διαλογή χαρτιού – χαρτονιού, σε κίτρινο κάδο/καμπάνα. Γυαλί σε πορτοκαλί κάδο/καμπάνα. Πλαστικό σε κόκκινο κάδο/καμπάνα. Μέταλλα σε μπλε κάδο/καμπάνα. Έντυπο χαρτί σε κίτρινο δίτροχο ή αντίστοιχο κάδο σε σχολεία, δημόσιες υπηρεσίες κλπ. Βιοαπόβλητα σε καφέ κάδο.

-Οικιακή Κομποστοποίηση και Πράσινα Σημεία: Κατασκευή κεντρικών Πράσινων Σημείων σε συνδυασμό με νησίδες ανακύκλωσης υψηλής αισθητικής και Κέντρων Ανακύκλωσης Εκπαίδευσης στη Διαλογή στην Πηγή. Επίσης προτείνονται κινητά πράσινα σημεία για τις Περιφερειακές Ενότητες Χαλκιδικής, Πιερίας, Πέλλας, Ημαθίας, Σερρών και Κιλκίς, έτσι ώστε να εξυπηρετηθούν απομακρυσμένες και ορεινές περιοχές.

-ΣΜΑ νέου τύπου: για περισσότερα των δύο υλικά αποκομιδής.

-ΚΔΑΥ νέου τύπου: για επεξεργασία δύο ως τεσσάρων διαφορετικών υλικών.

-ΣΜΑ/ΚΔΑΥ νέου τύπου: νέου τύπου ΣΜΑ όπου θα ενσωματωθούν καμπίνες χειροδιαλογής για τη διαχείριση των ανακυκλώσιμων υλικών.

-Μονάδες Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων (ΜΕΒΑ): για την επεξεργασία τους με τη μέθοδο της κομποστοποίησης ανοιχτού τύπου ή εναλλακτικά κομποστοποίηση κλειστού τύπου ή και αναερόβια χώνευση με παραγωγή ενέργειας. Προβλέπονται: 12 ΜΕΒΑ στην Κεντρική Μακεδονία.

-ΧΥΤΥ: προβλέπεται η ολοκλήρωση της κατασκευής ήδη περιβαλλοντικά αδειοδοτημένων ή συμβασιοποιημένων έργων ή επεκτάσεων υφιστάμενων ΧΥΤ. Προβλέπονται 12 ΧΥΤΥ για όλη την Κεντρική Μακεδονία.

«Για τη μεταβατική περίοδο, μέχρι την ολοκλήρωση των έργων - υποδομών το 2020, προτείνονται δράσεις που αφορούν, μεταξύ άλλων, στην αξιοποίηση της υπολειμματικής χωρητικότητας των ΧΥΤΑ και στην εκτεταμένη ανακύκλωση συσκευασιών. Προτείνεται επίσης η εξέταση κατασκευής ΧΥΤ/κυττάρου αδρανών για τα Απόβλητα Κατασκευών και Κατεδαφίσεων, η υποδοχή της παραγόμενης ιλύος από τις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) της Περιφέρειας στις δύο υφιστάμενες περίσσειας δυναμικότητας εγκαταστάσεις επεξεργασίας ιλύος (στην ΕΕΛ Θεσσαλονίκης και στην ΕΕΛ Βέροιας), ενώ για τα Μη Επικίνδυνα Βιομηχανικά Απόβλητα προβλέπεται η κατασκευή ιδιωτικών ΧΥΤ για εξυπηρέτηση των ιδίων αναγκών των παραγωγών. Για τα Επικίνδυνα Βιομηχανικά Απόβλητα προβλέπεται αποτέφρωση σε υφιστάμενες βιομηχανικές εγκαταστάσεις και υποδομές, αλλά και η εξυπηρέτηση της Περιφέρειας από νέο ΧΥΤΕΑ περιφερειακού ή διαπεριφερειακού χαρακτήρα που θα κατασκευαστεί στην ευρύτερη περιοχή της Βορείου Ελλάδας την κατασκευή του οποίου μπορεί να αναλάβει είτε ο ΦΟΔΣΑ, εφόσον υπάρχει σχετικό ενδιαφέρον ή τρίτος (φορέας - ιδιώτης)», τόνισε ο κ. Γιουτίκας.

Η αντιπολίτευση

Μεγαλόπνοο και αισιόδοξο, όπως και εκείνο που περιείχε στόχους για 2013, οι οποίοι δεν επιτεύχθηκαν, χαρακτήρισε το σχέδιο ο περιφερειακός σύμβουλος της μείζονος αντιπολίτευσης (Περιφέρεια Πρωταθλήτρια), Στάθης Σαρηγιαννίδης. «Φοβάμαι πως στο τέλος θα αναγκαστούμε να καταφύγουμε σε ιδιώτες για να υλοποιηθούν όλα αυτά τα έργα. Πρέπει να εξασφαλιστεί ότι από τις διαδικασίες ανακύκλωσης κτλ. το όφελος θα επιστρέφει στον πολίτη και στους δήμους, αλλιώς δεν πείθεται ο κόσμος να συμμετάσχει ενεργά και να είναι σύμμαχός μας», τόνισε. Η παράταξη δήλωσε αποχή.

Η επικεφαλής της Ριζοσπαστικής Αριστερής Ενότητας, Δέσποινα Χαραλαμπίδου, επισήμανε ότι «ο ΠΕΣΔΑ έπρεπε να είναι προσαρμοσμένος στο εθνικό σχέδιο διαχείρισης, όμως έχει σοβαρές αδυναμίες και προβλήματα. Αφήνει, όπως και οι άλλοι περιφερειακοί σχεδιασμοί, ανοιχτή την πόρτα στα ΣΔΙΤ και τα εργοστάσια καύσης απορριμμάτων, σε φαραωνικά εργοστάσια διαχείρισης σκουπιδιών... Υπάρχει ρητή κατεύθυνση από την ΕΕ ότι η χρηματοδότηση για την κατασκευή νέων ΧΥΤ θα χορηγείται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως και για εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων».

Η κ. Χαραλαμπίδου έκανε τις εξής 14 παρατηρήσεις:

1.Ενσωματώθηκαν 26 τοπικά σχέδια διαχείρισης, 4 είναι υπό έγκριση, 7 υπό σύνταξη και 1 υπό υλοποίηση, ενώ έπρεπε να ενσωματωθούν και των 38 δήμων. Δεν περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία των δήμων.

2.Δεν γίνεται αναφορά στην πρόληψη και διαλογή στην πηγή, στην ανακύκλωση και κομποστοποίηση, ώστε να ενισχυθούν αυτές οι σημαντικές για την επιτυχία των στόχων δράσεις.

3.Η επίτευξη των στόχων δεν είναι δυνατή. Από τις τρεις ΜΕΑ, η μία στις Σέρρες θα κατασκευαστεί με ΣΔΙΤ και είναι ερωτηματικό αν θα ολοκληρωθεί το 2018, ενώ και οι άλλες δύο δεν προλαβαίνουν να γίνουν πριν το 2020. Οι διαδικασίες είναι γραφειοκρατικές και διαρκούν τουλάχιστον πέντε χρόνια. Και δεν έχουμε μεταβατικό σχέδιο διαχείρισης.

4.Θα υπάρξει μεγάλη επιβάρυνση περιβαλλοντική και οικονομική διότι οι νέες μονάδες απέχουν από τις περιοχές παραγωγής των σκουπιδιών που διαχειρίζονται μέχρι και 100 χλμ.

5.Για 50 μήνες από τώρα η περιφέρεια θα διαθέτει μόνο σύμμεικτα απορρίμματα.

6.Δίνεται έμφαση στα σύμμεικτα και στους ΧΥΤΑ. Το μοντέλο είναι συγκεντρωτικό. Προβλέπονται 25 ΣΜΑ.

7.Δεν αναφέρεται η διαδικασία αδειοδότησης των υφιστάμενων έργων για να είναι νόμιμα.

8.Συντηρούνται τα υφιστάμενα ιδιωτικά ΚΔΑΥ και θεωρούνται –απαράδεκτα- υποδομές του ΠΕΣΔΑ. Να διερευνηθούν οι σχέσεις συνεργασίας ΦΟΔΣΑ, δήμων και ιδιωτικών ΚΔΑΥ.

9.Δεν αναφέρεται ο φορέας υλοποίησης των δράσεων και μένει ανοιχτή πόρτα στους ιδιώτες.

10.Η χρηματοδότηση προσανατολίζεται κυρίως στη δημιουργία μεγάλων έργων και εγκαταστάσεων κι όχι ήπια διαχείριση σε τοπικό επίπεδο. Το μοντέλο διαχείρισης που προωθείται είναι φιλικό στους εργολάβους.

11.Δεν έγινε διαβούλευση με κοινωνικούς φορείς, κινήσεις πολιτών, συλλόγους εργαζομένων, περιβαλλοντικά κινήματα.

12.Δεν λαμβάνει υπόψη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων και δε λύνει το θέμα των μολυσματικών αποβλήτων. Θέτει σε κίνδυνο τους εργαζόμενους.

13.Δεν λαμβάνονται υπόψη οι αντιρρήσεις δήμων Βέροιας, Βόλβης, Θέρμης, Σιντικής, Δέλτα.

14.Ανοιχτός μένει ο κίνδυνος της καύσης σύμμεικτων απορριμμάτων με το πρόσχημα της αποφυγής προστίμων από την ΕΕ. ΦΟΔΣΑ, δήμος Θεσσαλονίκης και ΠΕΔΚΜ έχουν ταχθεί υπέρ της καύσης.

«Το συγκεντρωτικό μοντέλο που επικρατούσε και συνεχίζει να επικρατεί στη διαχείριση των απορριμμάτων απαιτεί και συγκεντρωτικό μοντέλο διοίκησης, γι' αυτό και παραμένει μόνο ένας ΦΟΔΣΑ για όλη την περιφέρεια, παρά τα διαφορετικά τοπικά χαρακτηριστικά. Εξασφαλίζει σίγουρα κέρδη για κάποιους ιδιώτες, φορτώνοντας βάρη στους πολίτες. Κερδισμένοι θα βγουν μεγαλοεργολάβοι», είπε η κ. Χαραλαμπίδου. Η παράταξη καταψήφισε.

Ο επικεφαλής της Ελληνικής Αυγής, Νίκος Χρυσομάλλης, δήλωσε: «Τα απορρίμματα είναι χρυσός και αυτός ο χρυσός επιχειρείται να παραδοθεί στους μεγαλοεργολάβους. Προτείνουμε σύγχρονο και φιλικό μοντέλο διαχείρισης απορριμμάτων, με δράσεις σε τρία επίπεδα:

1.Κατοικίες, εργασία κτλ.

2.Δήμοι.

3.Περιφέρεια.

Ελάχιστες δυνατές ποσότητες υπολειμμάτων στους χώρους υγειονομικής ταφής. Δίνουμε μεγάλη βαρύτητα στην πρόληψη. Ο ρυπαίνων πληρώνει. Ο συμμετέχων ανταμείβεται. Είμαστε υπέρ της δημόσιας διαχείρισης των απορριμμάτων. Κάθε σχέδιο πρέπει να υπηρετεί ένα τρίπτυχο: Δημόσιο συμφέρον - δημόσια υγεία - ανακύκλωση στην πηγή». Η παράταξη καταψήφισε.

Ο περιφερειακός σύμβουλος της παράταξης Συμμετέχω, Δημήτρης Μούρνος, σημείωσε ότι «η καύση δεν είναι αποδεκτή λύση και υπάρχει κίνδυνος να μην εγκριθεί -γι' αυτό το λόγο- χρηματοδότηση από την ΕΕ των προβλεπόμενων έργων. Υπάρχει κίνδυνος να μην επιτευχθούν συγκεκριμένοι στόχοι. Πρέπει να επιταχυνθούν οι αδειοδοτικές διαδικασίες, αλλιώς με τις καθυστερήσεις μπορεί να χαθούν πάλι οι ημερομηνίες. Οι ΧΥΤΑ πρέπει να μετατραπούν σε ΧΥΤΥ. Τα σκουπίδια φέρνουν μεγάλα κέρδη κι αυτό το γνωρίζουν μεγάλες εταιρίες. Η πρόταση του ΠΕΣΔΑ είναι διεξοδική, αλλά πρέπει να εστιάζει στην πρόληψη, τη διαλογή στην πηγή, την ανακύκλωση και την κομποστοποίηση με το μέγιστο δυνατό κοινωνικό όφελος». Η παράταξη δήλωσε αποχή.

Ο περιφερειακός σύμβουλος της Λαϊκής Συσπείρωσης, Βασίλης Ρέβας, είπε ότι «το σχέδιο ακολουθεί τους στόχους του νέου εθνικού σχεδιασμού. Εξειδικεύει την κυβερνητική πολιτική που δε διαφέρει από την πολιτική των προηγούμενων κυβερνήσεων. Εξυπηρετεί αντιλαϊκούς στόχους, διασφαλίζοντας κέρδη συγκεκριμένων συμφερόντων. Εμπορευματοποιείται περαιτέρω η διαδικασία διαχείρισης των αποβλήτων. Ο προϋπολογισμός 562,5 εκ. ευρώ του ΠΕΣΔΑ προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί κυρίως από κονδύλια του ΕΣΠΑ και συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα. Αυτό είναι ανεδαφικό. Μεγάλο κόστος θα καλυφθεί από δήμους, δηλαδή θα φορτωθεί στις πλάτες των πολιτών. Σηματοδοτεί ακόμη μια αφαίμαξη του λαϊκού εισοδήματος υπέρ του μεγάλου κεφαλαίου. Απαιτείται άλλο μοντέλο ανάπτυξης συνολικά ενάντια στην εμπορευματοποίηση της διαχείρισης των απορριμμάτων, ενάντια στις ΣΔΙΤ και την είσοδο των ιδιωτών». Η παράταξη καταψήφισε.

Η επικεφαλής της παράταξης Πολίτες Μπροστά, Νιόβη Παυλίδου, επισήμανε ότι «για να μην είναι ευχολόγιο ο νέος σχεδιασμός πρέπει στη μελέτη να υπάρχουν ακριβή στοιχεία. Όμως οι ίδιοι οι μελετητές κάνουν λόγο για παλιά στοιχεία, μη επικαιροποιημένα κτλ. Απαιτείται σύστημα συλλογής και επεξεργασίας αξιόπιστων στοιχείων και για τα απορρίμματα και για τη γεωλογία της περιοχής, τη βιομηχανική δραστηριότητα, τον πληθυσμό κάθε περιοχής κ.ά. Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας προτείνουν περιφερειακή διαχείριση, αλλά η μελέτη αναφέρεται στις επτά περιφερειακές ενότητες και αντιμετωπίζει την περιφέρεια ως επτά ξεχωριστούς νομούς. Ιδιαιτερότητες υπάρχουν και θα μπορούσε να 'σπάσει' σε τέσσερις ενότητες η διαχείριση. Δεν πρέπει να γίνουν αστοχίες, όμως η αποκέντρωση δεν είναι πανάκεια. Για τα επικίνδυνα απόβλητα, όπως από βιομηχανικές ή άλλες δραστηριότητες, που σήμερα διαχειρίζονται από ιδιωτικές μονάδες, πρέπει να βρεθεί λύση κι όχι να αφήσουμε κεντρικά τις αποφάσεις. Ελλοχεύει ο κίνδυνος της καύσης, της ενεργειακής αξιοποίησης, της θερμικής επεξεργασίας. Δεν είμαστε υπέρ όπως δεν είμαστε υπέρ παρωχημένων αντιλήψεων, που σε διάφορα σημεία της μελέτης υπάρχουν. Πρέπει να υπάρξουν αυστηρές κυρώσεις σε όλους όσοι είναι παραβάτες. Χρειάζονται περισσότερες δράσεις ευαισθητοποίησης του κόσμου, επειδή έρχεται και η χωροθέτηση των μονάδων στο επόμενο διάστημα κι εκεί πρέπει να γίνει προεργασία για να μην έχουμε κοινωνικές ταραχές και αντιδράσεις». Η παράταξη υπερψήφισε.

Ο επικεφαλής της παράταξης Οικολογία Αλληλεγγύη, Δαμιανός Ανδρέου, έκανε λόγο για πολλά κενά, αλλά, όπως είπε, «πρέπει να πάμε μπροστά. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι με αυτό που έχουμε μπροστά μας. Θα περίμενα κάτι καλύτερο. Είναι εύστοχες οι παρατηρήσεις της κ. Χαραλαμπίδου, χωρίς όμως να συμφωνούμε σε εμμονές και ιδεοληψίες, όπως για παράδειγμα τα ζητήματα συμμετοχής των ιδιωτών στη διαχείριση. Θα καταψηφίσουμε τον νέο ΠΕΣΔΑ». Η παράταξη καταψήφισε.

Ο επικεφαλής της ΑΝΤΑΡΣΙΑ, Θανάσης Αγαπητός, τόνισε ότι «δεν είναι ίδια η εικόνα σκουπιδιών στο Πανόραμα και στη δυτική Θεσσαλονίκη. Δεν είναι ίδια η εικόνα εκείνου που ψάχνει για τροφή στα σκουπίδια κι εκείνου του εργολάβου των ΣΔΙΤ που ψάχνει για κέρδη στα σκουπίδια. Δεν υπάρχει μνημονιακός τρόπος να μαζεύεις τα σκουπίδια, υπάρχει όμως ταξικός τρόπος να τα διαχειρίζεσαι. Ο ΠΕΣΔΑ κρύβει την παράδοση διαχείρισης των σκουπιδιών στο ιδιωτικό κεφάλαιο με τους όρους που αυτό θέλει. Ό,τι δηλαδή έφερε τη χώρα στη σημερινή κατάσταση. Με τον νέο ΠΕΣΔΑ δεν αλλάζει τίποτα. Το νέο σχεδιασμό θα τον πληρώσουμε όλοι με την αύξηση φόρων και δημοτικών τελών. Θα μας χαρατσώνουν για τα σκουπίδια μας. Κερδισμένοι θα είναι οι μεγαλοεργολάβοι και χαμένοι οι εργαζόμενοι, η δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Θα προχωρήσει μόνο ό,τι χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ και ό,τι συμφέρει στους ιδιώτες. Η διαχείριση έχει ετήσιο τζίρο περίπου 500 εκ. ευρώ και δεν είναι τυχαία η εμπλοκή του γερμανικού κεφαλαίου που πρακτορεύει ανά τη χώρα τη διαχείριση των σκουπιδιών». Η παράταξη καταψήφισε.

Ο ΦΟΔΣΑ

Ο πρόεδρος του ΦΟΔΣΑ, Μιχάλης Γεράνης, εξήγησε ότι «ο ΠΕΣΔΑ δεν αφορά ούτε στις χωροθετήσεις, ούτε στις τεχνολογίες που θα υιοθετηθούν. Δεν μπορούμε οι αυτοδιοικητικοί να βλέπουμε 'δαίμονες' στην τεχνολογία, το λέω μόνο ως παρατήρηση. Δεν μπορούμε να ποινικοποιούμε το επιχειρείν. Εμείς είμαστε δημόσιος φορέας. Είμαστε υποχρεωμένοι να έχουμε ΠΕΣΔΑ εναρμονισμένο με τον εθνικό σχεδιασμό κι αυτό το έχουμε πετύχει. Έγινε σημαντική δουλειά, έγινε διαβούλευση και φτάσαμε πλέον στο δια ταύτα. Έχουμε ένα αξιόπιστο σχεδιασμό διαχείρισης των απορριμμάτων και πρέπει να προλάβουμε τα χρονοδιαγράμματα για τη χρηματοδότηση των έργων».

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση