Εγκύκλιος ΥΠΕΝ για τη χρήση κοκκοποιηµένου ελαστικού ως εναλλακτικό καύσιµο

Με εγκύκλιό του, το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προχωρεί σε διευκρινίσεις για το θέµα της χρήσης κοκκοποιηµένου ελαστικού ως εναλλακτικό καύσιµο, το οποίο έχει απασχολήσει κατά καιρούς τις αρµόδιες για την περιβαλλοντική αδειοδότηση αρχές, µε γνώµονα την ενιαία αντιµετώπιση και την προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας.

Σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, οι µονάδες παραγωγής προϊόντων ή ενέργειας στις οποίες γίνεται χρήση κοκκοποιηµένου ελαστικού ως σύνηθες ή συµπληρωµατικό καύσιµο αποτελούν µονάδες συναποτέφρωσης αποβλήτων και κατά συνέπεια η χρήση αυτή θα πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε τους όρους και περιορισµούς που προβλέπονται στις ειδικές, περί συναποτέφρωσης αποβλήτων, διατάξεις της ΚΥΑ 36060/1155/Ε.103/2013 (Κεφάλαιο 2 IV και Παράρτηµα VΙ).

Κάθε έγγραφο που αντίκειται στα ανωτέρω δεν λαµβάνεται υπόψη. Οι αρµόδιες για την περιβαλλοντική αδειοδότηση αρχές οφείλουν άµεσα να επανεξετάσουν και, εφόσον απαιτηθεί, να προσαρµόσουν τις αδειοδοτήσεις των υφιστάµενων µονάδων σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση