ΕΔΣΝΑ: Σύμβαση με ΟΚΑΑ για τη διαχείριση των μη επικίνδυνων αποβλήτων του

Προγραμματική σύμβαση για τη «Διαχείριση των μη επικίνδυνων αποβλήτων του ΟΚΑΑ» υπέγραψαν ο Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ) κι ο Οργανισμός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας Α.Ε. (ΟΚΑΑ).

Στο επίκεντρό της είναι η αποτελεσματική διαχείριση των αποβλήτων του ΟΚΑΑ, προκειμένου να αυξηθούν οι ποσότητες βιοαποβλήτων που συλλέγονται χωριστά (καφέ κάδος) και παράλληλα να μειωθούν τα απόβλητα που διατίθενται στον ΧΥΤΑ Φυλής για ταφή.

Συγκεκριμένα, αντικείμενο της προγραμματικής αυτής σύμβασης, συνολικής διάρκειας ενός έτους, είναι η μεταφορά και διαχείριση στην ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής απορριμμάτων που παράγονται και συλλέγονται στους χώρους ευθύνης του ΟΚΑΑ. Η συλλογή των απορριμμάτων θα γίνεται από δύο σημεία εντός της Κεντρικής Λαχαναγοράς, τα οποία και θα υποδείξει ο ΟΚΑΑ. Ως χώροι διαχείρισης και τελικής διάθεσης των αποβλήτων ορίζονται οι εγκαταστάσεις της ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής (ΧΥΤΑ, ΕΜΑ κ.ά.), ενώ παρέχεται η δυνατότητα στον ΕΔΣΝΑ να διαχειριστεί τα απόβλητα και σε άλλες εγκαταστάσεις ευθύνης του.

Το τέλος για τη μεταφορά και διαχείριση των αποβλήτων του ΟΚΑΑ καθορίζεται σε 45 ευρώ ανά τόνο. Οι εκτιμώμενες ποσότητες αποβλήτων ανέρχονται σε 6.200 τόνους ετησίως κι ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται σε 279.000 ευρώ.

Ο ΟΚΑΑ προβλέπει ότι το 40% του ετήσιου συνόλου, δηλαδή 2.480 τόνοι, θα είναι ανακυκλώσιμο υλικό και βιοαπόβλητα.

Σύμφωνα με την Περιφέρεια Αττικής, πρόκειται για πρωτοβουλία απολύτως εναρμονισμένη με τους στόχους του Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και του Περιφερειακού Σχεδιασμού (ΠΕΣΔΑ Αττικής), με βασική προτεραιότητα την πρόληψη, τη διαλογή στην πηγή και την ανακύκλωση, με έμφαση στη χωριστή διαλογή των βιοαποβλήτων.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση