Ειδοποίηση της ΔΕΗ για διακοπή ρεύματος

Η ΔΕΗ ενημερώνει τους καταναλωτές - πρώην πελάτες των εταιρειών HELLAS POWER Α.Ε. και ENERGA POWER TRADING Α.Ε. - που έχουν υπαχθεί στις υπηρεσίες του Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας, ότι την Κυριακή 24 Ιουνίου λήγει η περίοδος των δύο μηνών από την ημερομηνία ανάληψης από τη ΔΕΗ της υπηρεσίας αυτής.

Ως εκ τούτου, οι πελάτες αυτοί θα πρέπει να συνάψουν σύμβαση με Προμηθευτή επιλογής τους, το αργότερο μέχρι την προσεχή Δεύτερα 25 Ιουνίου 2012.

Αναφορικά με τα ανωτέρω η ΔΕΗ υπενθυμίζει τα ακόλουθα:

§ Στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 57 του Ν. 4001/2011, η ΔΕΗ, ως Προμηθευτής Καθολικής Υπηρεσίας, ανέλαβε από την 00:01 της 25ης Απριλίου 2012 και για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών – σύμφωνα με σχετική απόφαση της ΡΑΕ - την προμήθεια ρεύματος στους πελάτες των εταιρειών HELLAS POWER Α.Ε. και ENERGA POWER TRADING Α.Ε.

§ Όπως είχε επισημανθεί και με ενημερωτική επιστολή που απέστειλε η ΔΕΗ προς όλους τους καταναλωτές που είχαν υπαχθεί στον Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας, θα πρέπει οπωσδήποτε μέχρι τη Δεύτερα 25 Ιουνίου 2012 να επιλέξουν κάποιο Προμηθευτή της επιλογής τους και να υπογράψουν το απαιτούμενο εκ του νόμου συμβόλαιο προμήθειας. Σε αντίθετη περίπτωση, με βάση το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την αγορά, ο Διαχειριστής Δικτύου είναι υποχρεωμένος, χωρίς περαιτέρω ενημέρωσή τους, να εκκινήσει τη διαδικασία διακοπής της ηλεκτροδότησης των εγκαταστάσεών τους.

Για τη διευκόλυνσή τους οι ως άνω καταναλωτές, αναφορικά με τη διαδικασία υπογραφής νέου Συμβολαίου, μπορούν να ενημερώνονται καλώντας στην ειδική τηλεφωνική γραμμή 214-214-2000 που διαθέτει η ΔΕΗ ΑΕ για το σκοπό αυτό, κατά τις εργάσιμες ημέρες από 08:00πμ έως και 08:00μμ.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!