Εκδήλωση της ΕΥΑΘ για την επαναχρησιμοποίηση λυμάτων

Εκδήλωση με θέμα «Κλείνοντας τον κύκλο του νερού: επαναχρησιμοποίηση λυμάτων από το χωράφι έως τη βιομηχανία», διοργανώνει η ΕΥΑΘ στις 22 Μαρτίου, στις 11 π.μ., στη Θεσσαλονίκη, στο Grand Hotel Palace, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Νερού.

Την εκδήλωση συνδιοργανώνουν η ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας, το Συμβούλιο Περιβάλλοντος ΑΠΘ, το Κέντρο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Υδάτων ΑΠΘ, η Ελληνική Υδροτεχνική Ένωση και η Ελληνική Επιτροπή Υδρογεωλογίας.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της εκδήλωσης:

• Χαιρετισμός καθηγητή Γ. Ν. Κρεστενίτη, προέδρου και διευθύνοντος συµβούλου ΕΥΑΘ Α.Ε.

• Χαιρετισµός Λ. Κυρίζογλου, προέδρου Περιφερειακής Ένωσης ∆ήµων Κεντρικής Μακεδονίας & ∆ηµάρχου Αµπελοκήπων – Μενεµένης

• Χαιρετισµός καθηγητή Π. Α. Μήτκα, πρύτανη Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης

• «Επαναχρησιµοποίηση νερού: η πρόκληση για τους κανονιστικούς φορείς της Ευρώπης κι η εφαρµογή της από τις εταιρείες νερού», Κ. Χριστοδούλου, χηµικός, υπεύθυνη Γραφείου Ερευνητικών Προγραµµάτων ΕΥΑΘ Α.Ε.

• «Σύγχρονες τεχνικές επεξεργασίας για την επαναχρησιµοποίηση υγρών αποβλήτων», Ε. Νικολαΐδου, µηχανικός, µέλος Ελληνικής Υδροτεχνικής Ένωσης (ΕΥΕ)

• «Η χρήση του ανακυκλωµένου νερού στη γεωργία – ∆υνατότητες και προοπτικές», Σ. Μιχαηλίδης, γεωλόγος, µέλος ∆.Σ. ΓΟΕΒ Πεδιάδων Θεσσαλονίκης – Λαγκαδά και προϊστάµενος Τµήµατος Παρακολούθησης και Προστασίας Υδάτων Κεντρικής Μακεδονίας της ∆ιεύθυνσης Υδάτων Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης

• «Βιοτεχνολογικές εφαρµογές µικροφυκών και κυανοβακτηρίων για την επεξεργασία και αξιοποίηση υγρών αποβλήτων», καθηγήτρια Μ. Μουστάκα, γενική γραµµατέας του Κέντρου Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης Υδάτων του ΑΠΘ (ΚΕΟ∆Υ)

∆ιάλειµµα για καφέ – Προβολή βίντεο µε τίτλο «Σταγόνες» (σκηνοθεσία, φωτογραφία, µοντάζ, Natalia Rumyantseva / ήχος, Natalia Rumyantseva, Mykhailo Stadniichuk, φοιτητές Τµήµατος Κινηµατογράφου ΑΠΘ)

• «Τεχνητός εµπλουτισµός υπόγειων υδροφορέων µε τη χρήση επεξεργασµένων λυµάτων», καθηγητής Κ. Βουδούρης, πρόεδρος Ελληνικής Επιτροπής Υδρογεωλογίας (ΕΕΥ)

• «Οικολογικές µέθοδοι διαχείρισης οµβρίων σε αστικές περιοχές», καθηγητής Κ. Λ. Κατσιφαράκης, συντονιστής Συµβουλίου Περιβάλλοντος ΑΠΘ

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση