ΕΚεΠΕΚ: Ανανεωμένο μεταπτυχιακό «Διεθνές & Ευρωπαϊκό Δίκαιο και Διακυβέρνηση του Περιβάλλοντος»

Η κατεύθυνση «Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση και Βιώσιμη Ανάπτυξη (Πρόγραμμα Jean Monnet)» του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παντείου μετονομάστηκε σε ειδίκευση «Διεθνές & Ευρωπαϊκό Δίκαιο και Διακυβέρνηση του Περιβάλλοντος», η οποία υπάγεται πλέον στο ΠΜΣ «Διεθνές & Ευρωπαϊκό Δίκαιο και Διακυβέρνηση», ανακοίνωσε το Ευρωπαϊκό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Κατάρτισης (ΕΚεΠΕΚ).

Το Ανανεωμένο Πρόγραμμα, χτίζοντας στην εμπειρία 13 ετών, παραμένει προσηλωμένο στους ίδιους στόχους, δηλαδή στον συνδυασμό της θεωρητικής διδασκαλίας με την εμπειρική μελέτη των διεθνών, ευρωπαϊκών και περιφερειακών ζητημάτων περιβαλλοντικού και αναπτυξιακού περιεχομένου. Απώτερος σκοπός της Ειδίκευσης είναι οι αποκτώντες το μεταπτυχιακό δίπλωμα να είναι σε θέση να σταδιοδρομήσουν είτε ακαδημαϊκά, είτε ως στελέχη του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα. Οι σπουδές έχουν διάρκεια τριών εξαμήνων (2 διδακτικά εξάμηνα και 1 εξάμηνο για την έρευνα και συγγραφή διπλωματικής εργασίας).

Η διδασκαλία της εν λόγω κατεύθυνσης συνεχίζει να στηρίζεται από Καθηγητές, Ερευνητές, αλλά και Διδάκτορες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Περιβαλλοντικής Έρευνας και Κατάρτισης του Παντείου Πανεπιστημίου (ΕΚεΠΕΚ).
Το ΠΜΣ απευθύνεται σε πτυχιούχους Τμημάτων των ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής και αξιωματικούς των σωμάτων ασφαλείας ή πτυχιούχους αντίστοιχων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, το πτυχίο των οποίων έχει αναγνωρισθεί από το ΔΟΑΤΑΠ.

Προθεσμία κατάθεσης αιτήσεων: 13 Ιουλίου 2018

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Τμήματος Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών καθώς και στις εξής διευθύνσεις:

Προκήρυξη: http://deps.panteion.gr/images/prokir-dieth-ebrop-dik-doakib-9-6-18.pdf

Κανονισμός Σπουδών: http://deps.panteion.gr/images/kanonismow-pms-dieth-ebrop-dikadiAKIB-9-6-18.pdf

Αίτηση: http://deps.panteion.gr/images/aitisi-pms-ded-dp-8-6-18.pdf

Απολογισμό των δράσεων του ΕΚεΠΕΚ για το 2017

Πραγματοποιώντας έναν απολογισμό για τις εκδηλώσεις, τις εκδόσεις και τις διακρίσεις, τόσο σε εθνικό όσο και διεθνές επίπεδο, το ΕΚεΠΕΚ ξεχωρίζει την επετειακή εκδήλωση των 15 ετών λειτουργίας του Κέντρου, η έκδοση του βιβλίου «Περιβάλλον. Διεθνής Προστασία. Πολιτική – Δίκαιο – Θεσμοί», η πλέον επιτυχημένη εκδοχή του Θερινού Σχολείου των Κυθήρων με θέμα «Νησιωτικότητα, Περιβάλλον και Ανάπτυξη: Θαλάσσιες Μεταφορές και Ενέργεια», αλλά και οι ακαδημαϊκές διακρίσεις των Διδακτόρων του ΕΚεΠΕΚ.

Δείτε αναλυτικά τον απολογισμό του Κέντρου, ΕΔΩ.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση