Εκπαίδευση σε μεθόδους αειφορικής διαχείρισης

Οι επιστημονικοί υπεύθυνοι του Ευρωπαϊκού Προγράμματος GuardEn θα συναντηθούν σήμερα και αύριο  στην Τρίπολη ώστε να ολοκληρωθεί η διήμερη εκπαίδευση εκπαιδευτών από όλες τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης σε μεθόδους  για την αειφορική διαχείριση των εδαφικών και υδάτινων πόρων που ανέπτυξε η Αμερικανική Γεωργική Σχολή. Ο Δρ Γκέρτσης θα κάνει την εκπαίδευση και η Α  μερικανική Γεωργική Σχολή  είναι συν-διοργανωτής για τη συνάντηση αυτή -με την Περιφέρεια Πελοποννήσου - ως συντονιστής εταίρος για το εκπαιδευτικό πακέτο εργασίας.

 Στο εταιρικό σχήμα του προγράμματος συμμετέχουν εκτός της Περιφέρειας Πελοποννήσου, το BIC Αττικής, ο ΣΒΒΕ, τα Αγροτικά Πανεπιστήμια της Szent Istvan (Ουγγαρία), του Plovdiv (Βουλγαρία) και του Βελιγραδίου (Σερβία), τα εμπορικά επιμελητήρια Potenza (Ιταλία) και Βουλγαρίας, οι Περιφερειακές Υπηρεσίες για τη Γεωργία/Δασολογία και Περιβαλλοντική Προστασία του Veneto (Ιταλία), το Περιφερειακό Ινστιτούτο για Εκπαίδευση και συνεργατικών σπουδών (Ιταλία), η Αναπτυξιακή εταιρία Zadar (Κροατία), το Εθνικό Ινστιτούτο Έρευνας και Ανάπτυξης Διατροφικών Πόρων Ρουμανίας και το Επιμελητήριο Γεωργίας και Δασολογίας της Σλοβενίας.

Το έργο GuardEn υλοποιείται στα πλαίσια του προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας για την Νοτιοανατολική Ευρώπη και έχει στόχο να αναπτυχθεί ένας ολοκληρωμένος μηχανισμός με στόχο την υποστήριξη του ορθολογιστικού σχεδιασμού και της αποτελεσματικής υλοποίησης τοπικών στρατηγικών για πρόληψη περιβαλλοντικών κινδύνων και αποκατάσταση, που αφορούν συγκεκριμένα περιοχές επαπειλούμενες από μόλυνση εδάφους και υδάτων.

 Κατά τη διάρκεια της συνάντησης θα παρουσιαστεί το εκπαιδευτικό υλικό και οι μέθοδοι εκπαίδευσης για την αειφορική διαχείριση των εδαφικών και υδάτινων πόρων και ενός επαγγελματικού περιγράμματος που ορίζει τις δεξιότητες που θα πρέπει να κατέχουν οι εργαζόμενοι στον τομέα ενδιαφέροντος του έργου. Μετά την συνάντηση θα ακολουθήσουν έντεκα εκπαιδεύσεις σε εθνικό επίπεδο  σε δύο διαφορετικές ομάδες , η πρώτη θα απευθύνεται σε επιχειρήσεις και οργανισμούς  που ασχολούνται με τον αγροδιατροφικό τομέα, και η δεύτερη θα απευθύνεται σε αγρότες και εκπαιδευτικούς οργανισμούς.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!