Εκπαιδευτικό σεμινάριο για κυκλική οικονομία και επιχειρηματικότητα

Κάλεσμα σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε εκπαιδευτικό σεμινάριο στη Νάουσα, με σκοπό τη μεταφορά γνώσεων σχετικά με το αντικείμενο της κυκλικής οικονομίας, απευθύνει ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ).

Το σεμινάριο υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου «EMBRACE» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους, στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg MED 2014 – 2020.

Η εκδήλωση θα διεξαχθεί την Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 17:00 με 21:00 στο Meeting Room του Ξενοδοχείου Εσπερίδες Spa Hotel, στη Νάουσα.

Στο σεμινάριο θα παρουσιασθεί το έργο «EMBRACE» και τα οφέλη που θα αποκομίσουν οι επιχειρήσεις από τη συμμετοχή τους στις δράσεις του, ενώ στην συνέχεια οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν σε αντικείμενα που σχετίζονται με την υιοθέτηση των αρχών της Κυκλικής Οικονομίας.

Στόχος του έργου είναι η διάχυση των αρχών της Κυκλικής Οικονομίας και η πιλοτική εφαρμογή μιας καινοτόμου εργαλειοθήκης στον κλάδο της αγροδιατροφής.

Το έργο, αξιοποιώντας προηγούμενα μοντέλα και εργαλεία, θα προτείνει σε συνεργατικούς σχηματισμούς (clusters), ΜΜΕ και φορείς καινοτομίας, ένα σύνολο εργαλείων ικανών να εισαγάγουν την Αρχή και τις πρακτικές της Κυκλικής Οικονομίας σε δύο βασικούς τομείς της οικονομίας στον μεσογειακό χώρο: Κρασί και Αγροδιατροφή. Η δημιουργία εθνικών κόμβων (national nodes) θα εξασφαλίσει την παροχή δράσεων ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης απευθυνόμενων τόσο στους οικονομικούς παράγοντες (ΜΜΕ και συνεργατικοί σχηματισμοί / clusters) όσο και στη Δημόσια Διοίκηση (Περιφέρειες, Περιφερειακές Ενότητες) με τελικό στόχο την εισαγωγή εφικτών πρακτικών Κυκλικής Οικονομίας στους δύο επιλεγμένους κλάδους.

Η θεματολογία του εκπαιδευτικού σεμιναρίου περιλαμβάνει τρεις ενότητες: 1. Εισαγωγή στην κυκλική Οικονομία, 2. Επιχειρηματικά μοντέλα – εργαλεία και μεθοδολογίες και 3.  Εργαλειοθήκη Embrace. Στόχος του σεμιναρίου είναι να εξοικειωθούν οι συμμετέχοντες με την έννοια της Κυκλικής Οικονομίας (Κ.Ο.)., και με τα εργαλεία και τις μεθοδολογίες σχεδιασμού επιχειρηματικών μοντέλων με απώτερο σκοπό την υιοθέτηση αρχών της Κ.Ο. στην καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες για την ημερίδα, τους ομιλητές αλλά και τη δήλωση συμμετοχής σας, επικοινωνήστε με την κα Σοφία Πελαγίδου, Τηλ. 2310 539817, εσωτ.205, email:meletes@sbe.org.gr.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα, ΕΔΩ.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση