Εκπνέει η προθεσμία για παραδοσιακά έργα LIFE στο υπο-πρόγραμμα «Δράση για το Κλίμα»

Αύριο Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου εκπνέει η προθεσμία υποβολής παραδοσιακών έργων LIFE στο υπο-πρόγραμμα Δράση για το Κλίμα.

Εξάλλου, στις 12 Σεπτεμβρίου λήγει η προθεσμία υποβολής για το υπο-πρόγραμμα Περιβάλλον (ENV - Περιβάλλον & Αποδοτικότητα Πόρων), ενώ στις 14 του ίδιου μήνα ολοκληρώνονται όλες οι προθεσμίες για τα Παραδοσιακά Έργα [Περιβάλλον (NAT – Φύση & Βιοποικιλότητα)/Περιβάλλον (GIE – Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση & Πληροφόρηση)].

Θυμηθείτε το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα της πρόσκλησης:

Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα για την πρόσκληση LIFE 2017

Είδος έργου

Υποπρόγραμμα / Θεματική προτεραιότητα

Προθεσμία

Παραδοσιακά Έργα
Δράση για το Κλίμα (Μετριασμός της Κλιματικής Αλλαγής,  Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή, Κλιματική Διακυβέρνηση & Πληροφόρηση)
07 Σεπτεμβρίου 2017
  Περιβάλλον (ENV – Περιβάλλον & Αποδοτικότητα Πόρων)
12 Σεπτεμβρίου 2017
Περιβάλλον (NAT – Φύση & Βιοποικιλότητα)
14 Σεπτεμβρίου 2017
Περιβάλλον (GIE – Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση & Πληροφόρηση)
14 Σεπτεμβρίου 2017
Προπαρασκευαστικά Έργα
Περιβάλλον
20 Σεπτεμβρίου 2017
Ολοκληρωμένα Έργα
Πρώτη φάση
Περιβάλλον, Δράση για το Κλίμα
26 Σεπτεμβρίου 2017
Ολοκληρωμένα Έργα
Δεύτερη φάση
Περιβάλλον, Δράση για το Κλίμα
Μέσα Μαρτίου 2018
Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση