Εκπομπές ρύπων πάνω από τα όρια από πυρηνελαιουργεία

του Δημήτρη Διαμαντίδη

Πυρηνελαιουργεία & Ελαιοτριβεία VS Περιβάλλον σημειώσατε 1.

Αυτό προκύπτει από σχετικές μετρήσεις στην Πελοπόννησο, που πραγματοποιήθηκαν τόσο από τον «Δημόκριτο», όσο και από ειδικό ιδιωτικό εργαστήριο και κατέδειξαν πως προκύπτει πρόβλημα για το περιβάλλον από την λειτουργία παρόμοιων εγκαταστάσεων.

Το συγκεκριμένο ζήτημα είναι ιδιαίτερα αντιληπτό σε περιοχές με μεγάλη συγκέντρωση τέτοιων μονάδων, εξαιτίας της ύπαρξης και σχετικής αγροτικής παραγωγής, όπως οι δήμοι Καλαμάτας, Μεσσήνης και Οιχαλίας.

Έπειτα από την ολοκλήρωση έρευνας που διενεργήθηκε από το Ερευνητικό Κέντρο «Δημόκριτος» για πρώτη φορά στην Ελλάδα, τέθηκαν σε διαδικασία διαβούλευσης τα αποτελέσματα, έτσι ώστε να υποβληθούν προτάσεις από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, (τα αποτελέσματα είναι προσβάσιμα μέσω του ιστότοπου της Περιφέρειας Πελοποννήσου).

Μετά τις μετρήσεις του «Δημόκριτου» έγινε ανάθεση και σε ιδιωτικό διαπιστευμένο κατά ΕΣΥΔ εργαστήριο για να μετρήσει τα καμιναέρια του συνόλου των πυρηνελαιουργείων της Μεσσηνίας.

Στόχος αυτής της διαδικασίας ήταν να ελεγχθούν, παρουσία και των αρμόδιων υπηρεσιών της Περιφέρειας Πελοποννήσου, οι εκπομπές των συγκεκριμένων μονάδων βάσει των θεσμοθετημένων ορίων.

Για τα πυρηνελαιουργεία υπάρχει υποχρέωση τήρησης μόνο συγκεκριμένου ρύπου που αφορά στις σωματιδιακές εκπομπές στα καμιναέρια (όριο 100mg/m3), οπότε δεν μπορούν να ελεγχθούν επίσημα κάποιοι άλλοι ρύποι.

Τα αποτελέσματα των μετρήσεων του εργαστηρίου επιβεβαίωσαν τα στοιχεία που είχε υποδείξει η ερευνητική εργασία του «Δημοκρίτου» όσον αφορά στις σωματιδιακές εκπομπές των πυρηνελαιουργείων, αφού διαπιστώθηκαν εκπομπές οι οποίες υπερβαίνουν σε σημαντικό βαθμό το θεσμοθετημένο όριο.

Πλέον όλοι οι πυρηνελαιουργοί στο πλαίσιο της διοικητικής διαδικασίας που προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία, θα προβούν βάσει συγκεκριμένου και δεσμευτικού χρονοδιαγράμματος στην υποβολή σχεδίου τεχνικής ανασυγκρότησης των συστημάτων αντιρρύπανσης που διαθέτουν.

Επίσης, έχει ξεκινήσει η διαδικασία για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων, ενώ έχει δεσμευθεί χρηματικό ποσό για τη διενέργεια μετρήσεων από διαπιστευμένο εργαστήριο και για τη νέα ελαιοκομική περίοδο.

Τέλος, μεταξύ των δράσεων που έχει ζητήσει η Περιφέρεια Πελοποννήσου είναι και η μείωση της περιόδου λειτουργίας των πυρηνελαιουργείων.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση