Εκτροφή και παραγωγή σαλιγκαριών

Το  Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, εκτιμώντας το συνεχώς αυξανόμενο ενδιαφέρον και ειδικότερα των νέων, σχετικά με την εκτροφή και την παραγωγή σαλιγκαριών, θεωρεί αναγκαία την υπεύθυνη και συστηματική καθοδήγησή τους, έτσι ώστε να ενισχυθεί αυτή η επενδυτική δραστηριότητα αλλά και να αποφευχθούν,  όσο είναι το δυνατό τα πιθανά άστοχα επιχειρηματικά ρίσκα.

  Για το σκοπό αυτό, εκπονείται ήδη από τις αρμόδιες Γενικές Δ/νσεις  Ζωικής Παραγωγής και Κτηνιατρικής κείμενο πλαισίου, το οποίο θα καλύπτει με κατευθύνσεις-οδηγίες όλα τα στάδια από την εγκατάσταση και την εκτροφή, έως την εμπορία και την τελική διάθεση του προϊόντος στην αγορά.

       Συγκεκριμένα οι άξονες του πλαισίου θα αφορούν:   Την καταχώρηση των μονάδων εκτροφής σαλιγκαριών σε επίπεδο περιφέρειας και χορήγηση σχετικού αριθμού-κωδικού καταχώρησης.

      Τη θεσμοθέτηση κανόνων τυποποίησης και συσκευασίας του τελικού προϊόντος.

      Τη δυνατότητα  αύξησης της προστιθέμενης αξίας του τελικού  προϊόντος, μέσω πιστοποίησης  για τα σαλιγκάρια και καθορισμού προδιαγραφών όσον αφορά στην εκτροφή αυτών.

       Τη δυνατότητα ένταξης των εκτροφών σαλιγκαριού στις επιλέξιμες με μίσθωση διαθέσιμες κοινόχρηστες εκτάσεις  με σκοπό την άσκηση της γεωργίας και της κτηνοτροφίας.

 Τέλος, επισημαίνεται ότι ήδη οι μονάδες εκτροφής σαλιγκαριών έχουν ενταχθεί ως επιλέξιμη δραστηριότητα:

  • Στα Μέτρο 112 «Νέοι Αγρότες» και Μέτρο 121 «Σχέδια Βελτίωσης» στο (Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη 2007-2013), ενώ η ίδρυση – επέκταση μονάδων μεταποίησης σαλιγκαριών  έχει ενταχθεί ως επιλέξιμη δραστηριότητα και στο Μέτρο 123 Α του ιδίου προγράμματος.

 Στον Επενδυτικό Νόμο 3908/2011 (ΦΕΚ 8/Α/1-2-2011) του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!