ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ: Δύο προγράμματα για την προώθηση της φέτας

Πρόταση για έγκριση συμμετοχής σε δύο συγχρηματοδοτούμενα από την ΕΕ προγράμματα στις 20 Απριλίου 2017 που αφορούν την προβολή - προώθηση της Φέτας στην εσωτερική αγορά και σε Τρίτες Χώρες και καλεί όσους φορείς επιθυμούν να συμμετάσχουν στο εταιρικό σχήμα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέχρι την Παρασκευή 7 Απριλίου, υπέβαλε ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ.

Η πρόταση, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, θα υποβληθεί από τον ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ ως Συντονιστή, με εταίρους το Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Γαλακτοκομικών Προϊόντων (ΣΕΒ-ΓΑΠ), το Σύνδεσμο Ελληνικής Κτηνοτροφίας (ΣΕΚ), την Οικολογική Διαχείριση Προϊόντων, Παραπροϊόντων-Υποπροϊόντων Φέτας ΠΟΠ (Ο.ΔΙ.Π.ΠΑ.Φ.), το Σύλλογο Τυροπαραγωγών Θεσσαλίας,  καθώς και όσους φορείς του αγροδιατροφικού τομέα (οργανώσεις παραγωγών, ενώσεις οργανώσεων παραγωγών αιγοπρόβειου γάλακτος ή φέτας ΠΟΠ, κ.α.),  οι οποίοι πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις και  μέσω της παρούσας πρόσκλησης εκδηλώσουν ενδιαφέρον.

Ειδικότερα, ο ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ στο πλαίσιο του Καν. (ΕΕ) 1144/2014 που αφορά συγχρηματοδοτούμενες από την ΕΕ, ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης γεωργικών προϊόντων στην εσωτερική αγορά και σε τρίτες χώρες, θα υποβάλλει δύο συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (ποσοστό χρηματοδοτικής εισφοράς της ΕΕ 75 - 85%), τριετούς διάρκειας  (2018-2021),  που αφορούν  στις εξής κατηγορίες - δράσεις, σύμφωνα με τη σχετική πρόσκληση (2017/C 9/06):

⦁    Προγράμματα με στόχο την αύξηση της αναγνωρισιμότητας των  ευρωπαϊκών συστημάτων ποιότητας (ΠΟΠ, ΠΓΕ) στην Ευρωπαϊκή αγορά. Χώρες στόχος: Γερμανία, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο (Δράση 1)
⦁    Προγράμματα που στοχεύουν στην προώθηση γαλακτοκομικών προϊόντων, ή/και προϊόντων  χοιρινού κρέατος σε Τρίτες Χώρες. Χώρες στόχος: ΗΠΑ, Καναδάς (Δράση 7).

Στόχος των προγραμμάτων, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και του μεριδίου αγοράς της Φέτας σε επιλεγμένες αγορές - στόχους, μέσω της αύξησης της ευαισθητοποίησης των καταναλωτών, όσον αφορά τις ιδιότητες και τη γνησιότητα του προϊόντος και της αναγνωρισιμότητας των ενδείξεων και των σημάτων ποιότητας.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση