Ελλάδα και Τουρκία ενώνουν δυνάμεις για Μεσογειακή Φώκια, Θαλάσσια Χελώνα και Λευκοπελαργό

Ενημερωτική ημερίδα για εκπαιδευτικούς, στο πλαίσιο του νέου έργου της Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ), YUNUS, πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 25 Οκτωβρίου στην Άγκυρα. 

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, αντικείμενο της ημερίδας ήταν η ενημέρωση σχετικά με το έργο, που αφορά τα τρία εμβληματικά είδη πανίδας τα οποία απαντώνται και στις δύο χώρες: τη Μεσογειακή Φώκια, τη Θαλάσσια Χελώνα και τον Λευκοπελαργό, καθώς επίσης και το εκπαιδευτικό υλικό που πρόκειται να παραχθεί στα πλαίσια αυτού. Το κοινό απαρτιζόταν από εκπαιδευτικούς που αποτελούν μέλη του δικτύου της ομόλογης Περιβαλλοντικής Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης της Τουρκίας, TURCEV και οι οποίοι εκπαιδευτικοί υλοποιούν προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

Οι εισηγήσεις που έγιναν αφορούσαν τα τρία είδη πανίδας, με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού, καθώς επίσης και τον τρόπο υλοποίησης προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα.

Ακόμη, δόθηκε έμφαση στη λειτουργία των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Ελλάδας, τα οποία είναι διεθνώς αναγνωρισμένα ως μια βέλτιστη πρακτική στον τομέα της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Εκτός από αυτό, παρουσιάστηκε και το υπό μορφοποίηση εκπαιδευτικό υλικό που πρόκειται να δημιουργηθεί στα πλαίσια του έργου YUNUS από την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης, το οποίο θα είναι κοινό στις δύο χώρες, εστιάζοντας στη Μεσογειακή Φώκια, στη Θαλάσσια Χελώνα και στον Λευκοπελαργό.

TURCEV: Η Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) είναι Μη Κυβερνητική Οργάνωση της Τουρκίας, η οποία ιδρύθηκε το 1993. Είναι επίσης μέλος του Foundation for Environmental Education (FEE), όπως και η ΕΕΠΦ. Είναι χειριστής του διεθνούς προγράμματος “Γαλάζιες Σημαίες”, καθώς και του προγράμματος “Green Key”. Επίσης είναι μέλος των εκπαιδευτικών προγραμμάτων των διεθνών δικτύων του FEE: «Οικολογικά Σχολεία», «Νέοι Δημοσιογράφοι για το Περιβάλλον» και «Μαθαίνω για τα Δάση».

Το έργο: Το έργο YUNUS ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2019 και έχει διάρκεια 15 μηνών. Υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Civil Society Dialogue between EU countries and Turkey – V, Grant Scheme (CSD-V), με συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τουρκίας. Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα, απευθυνόμενο σε οργανώσεις και φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τουρκίας, προωθεί τον διάλογο της κοινωνίας των πολιτών στις δύο χώρες και αποσκοπεί στην ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών μεταξύ τους. Το έργο YUNUS περιλαμβάνει δράσεις όπως επίσκεψη μελέτης σε Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, με σκοπό την ενημέρωση για το θεσμό και πιθανή διάδοσή του στην Τουρκία, παραγωγή τριών ταινιών που θα παρέχουν στους εκπαιδευτικούς τις απαραίτητες πληροφορίες και γνώσεις για την εφαρμογή των προγραμμάτων στην τάξη, και δημιουργία σχετικής διαδραστικής εφαρμογής για έξυπνες συσκευές. Συντονιστής του έργου είναι η ΕΕΠΦ, με εταίρο την οργάνωση TURCEV.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση