Ελληνική πατέντα μείωσης ρύπων στο Γαλάτσι για το έργο CAT4HEAVY

του Δημήτρη Διαμαντίδη

Μία από τις πιο παραγνωρισμένες πηγές ατμοσφαιρικής μόλυνσης είναι οι εκπομπές ρύπων των βαρέων δημοσίων οχημάτων (αποκομιδής απορριμμάτων, σκούπες, γερανοί, φορτηγά κ.ά.), που αν και αποτελούν το 5% του στόλου των οχημάτων, ωστόσο είναι υπεύθυνα για το 33% των εκπεμπόμενων ρύπων στις πόλεις της Ευρώπης.

Επιπλέον, επειδή παρουσιάζουν χαμηλή σχετικά καταπόνηση σε σχέση με τα ιδιωτικής χρήσης βαρέα οχήματα, μπορούν να διατηρηθούν σε λειτουργία έως και για 22 χρόνια, καθώς έχουν υψηλό κόστος αντικατάστασης (πολλά από αυτά κοστίζουν πάνω από 150.000 ευρώ).

Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι πως η κυκλοφορία βαρέων οχημάτων παλαιότερης τεχνολογίας (έως και Euro I) επιβαρύνει δυσανάλογα την ποιότητα της ατμόσφαιρας των πόλεων σε όλη την Ευρώπη.

Προκειμένου να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση προκήρυξε δράσεις βελτίωσης της ποιότητας του αέρα στις πόλεις, στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE Περιβάλλον 2017.

Μία από αυτές τις δράσεις είναι το κοινοτικό έργο «CAT4HEAVY», όπου συμμετέχουν από ελληνικής πλευράς ο Δήμος Γαλατσίου Αττικής, η GE.AM. (Εταιρεία Διαχείρισης Απορριμμάτων Λιμάνι Γένοβας, Ιταλία), η ΑPAM (Εταιρεία Διαχείρισης Αστικών & Υπεραστικών Δημόσιων Συγκοινωνιών της Μάντοβα, Ιταλία) και οι εταιρείες Puritech (Γερμανία), LOMARTOV (Ισπανία) και ValueLoops (Ολλανδία).

Το «CAT4HEAVY» εστιάζει στην απομείωση των ρύπων των βαρέων οχημάτων, ενώ ο Δήμος Γαλατσίου είναι ο μοναδικός ελληνικός Δήμος από όλα τα χρηματοδοτούμενα προγράμματα του LIFE 2017, ο οποίος ενισχύεται ως συντονιστής του έργου και όχι ως απλός συμμετέχων (το έργο έχει συνολική αξία 2,7 εκατ. ευρώ).

Στο πλαίσιο του «CAT4HEAVY», που έχει διάρκεια 3 ετών, θα δοκιμαστεί μία πατενταρισμένη ελληνική καινοτόμος τεχνολογία απομείωσης ρύπων από βαρέα οχήματα, που έχει αναπτυχθεί από την εταιρεία ΜΟΝΟΛΙΘΟΣ Ε.Π.Ε..

Για πρώτη φορά θα εφαρμοστεί σε τόσο μεγάλη κλίμακα και συγκεκριμένα σε τριάντα οχήματα του Δήμου Γαλατσίου, της GE.AM. και της ΑPAM.

Οι τρεις μικρομεσαίες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις (η Puritech, η LOMARTOV και η ValueLoops), που συμμετέχουν στο έργο, θα αναλάβουν σημαντικούς τομείς δημιουργίας μιας ολοκληρωμένης λύσης ελάττωσης των εκπεμπόμενων ρύπων, όπως η μείωση των μικροσωματιδίων και η εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου για την βιομηχανοποίηση της νέας τεχνολογίας.

 

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση