Ελληνικό: Εκδικάζεται η αίτηση ακύρωσης για τις «τεχνητές δασικές φυτείες»

Δικάζεται, αύριο Τρίτη 15 Οκτωβρίου, στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά, η Αίτηση Ακύρωσης που άσκησε το ΠΑΝΔΟΙΚΟ κατά του χαρακτηρισμού των δασικών εκτάσεων στην περιοχή της επένδυσης στο Ελληνικό, ως «τεχνητών δασικών φυτειών», δηλαδή κατά της εξαίρεσής τους από την προστασία που προβλέπει το Σύνταγμα για τη δασική γη.

Όπως αναφέρει το Πανελλήνιο Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων, «ο χαρακτηρισμός αυτός έγινε με τις ευλογίες, ή τουλάχιστον εν γνώσει και με την ανοχή του προηγούμενου Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΝ, κ. Σωκράτη Φάμελλου. Ο νέος Υπουργός ΠΕΝ, κληρονομώντας το δικαστικό αγώνα του ΠΑΝΔΟΙΚΟ, έχει να απαντήσει στα εξής ερωτήματα:

» Τι έχει να πει ο νέος Υπουργός ΠΕΝ κ. Κωστής Χατζηδάκης για την παράνομη απόκρυψη -απόσυρση των θεωρημένων, από την αρμόδια τη Δασική Υπηρεσία, Δασικών Χαρτών του Ελληνικού; «Χάρη» σε αυτήν, 243 στρέμματα δασικών εκτάσεων, κυρίως στο θαλάσσιο μέτωπο της επένδυσης, χαρακτηρίστηκαν, προσωρινά, ως «τεχνητή δασική φυτεία» και παραδίνονται, για πάντα, στους επενδυτές, «απαλλαγμένα» από την προστασία της δασικής νομοθεσίας (αρχικά αποκαλύφθηκε η απόκρυψη 215 στρεμμάτων, με το υπ' αριθ. 75764/2317/23.10.2017 έγγραφο της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Δασών Πειραιά, στα οποία προστέθηκαν άλλα 28 στρέμματα, που αποκαλύφθηκαν με το υπ' αριθ. 92730/2765/03.11.2017 έγγραφο της ίδιας Αναπληρώτριας Προϊσταμένης)!

» Αγνοεί ο κ. Υπουργός την αποκάλυψη του ΠΑΝΔΟΙΚΟ ότι, ενώ ο Δασικός Χάρτης της περιοχής του Ελληνικού, με τις παραπάνω δασικές εκτάσεις, είχε θεωρηθεί, για πέμπτη φορά (104546/3693/15-12-2016 Απόφαση του Διευθυντή Δασών Πειραιά), προκειμένου να αναρτηθεί, μέχρι 30.12.2016, όπως ακριβώς απαιτεί ο Νόμος, αναβλήθηκε, παράνομα, η ανάρτησή του;

» Αγνοεί ο κ. Υπουργός, την παράνομη αιτιολογία της παράνομης αναβολής της ανάρτησης στο υπ' αριθ. 151581/245/1-2-2017 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος: "προκειμένου να διευθετηθούν προβλήματα διοικητικού, διαδικαστικού και τεχνικού χαρακτήρα και επιπλέον λόγω του μεγάλου χρονικού διαστήματος που έχει παρέλθει από την θεώρηση και του τροποποιηθέντος θεσμικού πλαισίου οφείλεται επικαιροποίησή του";

» Αγνοεί ο κ. Υπουργός ότι ήταν η πέμπτη θεώρηση (15.12.2016) του Δασικού Χάρτη (η πρώτη θεώρηση είχε γίνει το 2010) και ότι δεν χρειαζόταν καμία απολύτως επικαιροποίηση (λόγω «τροποποίησης του θεσμικού πλαισίου»), διότι η τελευταία θεώρηση, την 15.12.2016, είχε γίνει κατ' εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 1 του Ν. 4280/2014 (για τις «τεχνητές δασικές φυτείες»), που ίσχυε και εφαρμοζόταν από 08.08.2014 ;

» Χρειάζεται και άλλες αποδείξεις ο νέος Υπουργός, κ. Κωστής Χατζηδάκης για το γεγονός ότι η παραπάνω παράνομη αναβολή ανάρτησης του Δασικού Χάρτη επέτρεψε πρώτα στον Δασάρχη Πειραιά και στη συνέχεια στην Τεχνική Επιτροπή Εξέτασης Αντιρρήσεων Πειραιά, να χαρακτηρίσουν, προσωρινά, τις δασικές εκτάσεις του θεωρημένου Δασικού Χάρτη, ως «τεχνητές δασικές φυτείες»; Άραγε είναι τυχαίο το γεγονός ότι οι πέντε θεωρήσεις του Δασικού Χάρτη και ιδίως η τελευταία από αυτές, αγνοήθηκαν, παντελώς, σαν να μην υπήρξαν ποτέ, τόσο από το Δασάρχη Πειραιά, όσο και από την Τεχνική Επιτροπή Εξέτασης Αντιρρήσεων, η οποία επικύρωσε την 39216/1659/11.05.2017 Πράξη του Δασάρχη Πειραιά και επεξέτεινε, κατά πλειοψηφία (με την 6/02.10.2017 Απόφασή της), την έκταση των «τεχνητών δασικών φυτειών»; Ή μήπως είναι τυχαίο το γεγονός ότι, με τον τρόπο αυτό (μεθόδευση, κατά τη γνώμη μας), εξασφαλίστηκε η εφαρμογή της προδήλως αντισυνταγματικής διάταξης του άρθρου 14 παρ. 8 περ. β΄ του Ν. 998/1979 (όπως ισχύει τροποποιημένο, από το έτος 2014), σύμφωνα με την οποία οι Πράξεις προσωρινού χαρακτηρισμού (αποχαρακτηρισμού δασικών εκτάσεων, εν προκειμένω), στις περιπτώσεις μεγάλων επενδύσεων, εκτελούνται αμέσως μετά τη δημοσιοποίησή τους, στον ειδικό δικτυακό τόπο του ΥΠΕΝ;

» Η θέση του ΠΑΝΔΟΙΚΟ, εξαρχής και μέχρι σήμερα, είναι ότι δεν είμαστε κατά των επενδύσεων και της συγκεκριμένης επένδυσης του Ελληνικού, αλλά η σωτηρία του δασικού, κυρίως παραθαλάσσιου, οικοσυστήματος των 243 στρεμμάτων, εντός της τεράστιας περιοχής της επένδυσης των 6000 στρεμμάτων, αποτελεί (μετά τη θεώρηση του Δασικού Χάρτη της περιοχής της επένδυσης, με την υπ' αριθ. 104546/3693/15-12-2016 Απόφαση του Διευθυντή Δασών Πειραιά) στοιχειώδη συνταγματική υποχρέωση του Ελληνικού Κράτους, της οποίας η εκπλήρωση θα υπηρετήσει την αειφόρο ανάπτυξη της χώρας μας».

«Εμμένοντας σε αυτή τη θέση του, το ΠΑΝΔΟΙΚΟ υπέβαλε, στις 08.10.2019, διά του πληρεξουσίου δικηγόρου του, κ. Γεωργίου Νικόπουλου, στο νέο Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Κωστή Χατζηδάκη, Αίτηση για τη διοικητική αναστολή εκτέλεσης της υπ' αριθ. 6/02.10.2017 Απόφασης της Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων Πειραιά, μέχρι την έκδοση της Απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά (σύμφωνα με το άρθρο 52 παρ. 1.του ΠΔ 18/1989 – «Κωδικοποίηση Νόμων για το ΣτΕ»)», σημειώνει το Δίκτυο.

Το ΠΑΝΔΟΙΚΟ καταλήγοντας τονίζει ότι «περιμένει από το νέο Υπουργό ΠΕΝ, μια άλλη αντίληψη, για το Ελληνικό, από εκείνη του προκατόχου του».

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση