Ενέργεια, θέρμανση και ψύξη από γεωθερμία και σκουπίδια στη Σαντορίνη

Την υπογραφή Μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Θήρας, του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και της ΔΕΗ Ανανεώσιμες ΑΕ ενέκρινε, στη συνεδρίασή του της Παρασκευής 3 Νοεμβρίου, το Δημοτικό Συμβούλιο Θήρας.

Σύμφωνα με το σκεπτικό του Μνημονίου:

Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ασκώντας τον ρόλο του για χάραξη και υλοποίηση των πολιτικών για τη βιώσιμη ανάπτυξη των νησιών, επιθυμεί την επίλυση των προβλημάτων διαχείρισης των αστικών αποβλήτων, αλλά και την επαρκή κάλυψη των αναγκών σε ενέργεια των νησιών του Δήμου Θήρας.

Ο Δήμος Θήρας επιθυμεί την, με τον καλύτερο περιβαλλοντικά, αλλά και με τον πλέον οικονομικό τρόπο, διαχείριση των αστικών αποβλήτων της περιοχής του και την κάλυψη των ολοένα και αυξανόμενων αναγκών σε ενέργεια των νησιών που ανήκουν στον Δήμο.

Η ΔΕΗ Ανανεώσιμες ΑΕ, ως μέλος του ομίλου της ΔΕΗ, προσβλέπει στην ανάπτυξη, κατασκευή και διαχείριση έργων παραγωγής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές (ΑΠΕ), με ιδιαίτερη ευαισθησία στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα των δραστηριοτήτων της.

Με βάση τα παραπάνω, στο πλαίσιο του Μνημονίου, τα Μέρη συμφωνούν ότι θα μελετήσουν, αναπτύξουν, κατασκευάσουν και διαχειριστούν:

– το βέλτιστο, οικονομικά και περιβαλλοντικά, σύστημα διαχείρισης των αστικών αποβλήτων του Δήμου Θήρας, που θα αποβλέπει στην παραγωγή ενέργειας.
– τα καταλληλότερα για τον Δήμο συστήματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας αλλά και συστήματα ψύξης-θέρμανσης μέσω ΑΠΕ, με έμφαση στα γεωθερμικά πεδία της Θήρας.

Τα Μέρη αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα να συμβάλουν στην προσπάθεια που γίνεται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για Βιώσιμη Ανάπτυξη στα Νησιά, θα ενημερώσουν τα Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα συνεργαστούν με αυτά για την ευόδωση των στόχων του Μνημονίου. Χαιρετίζουν επίσης την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Φόρουμ “Καθαρή Ενέργεια για όλα τα Ευρωπαϊκά Νησιά” και με το Μνημόνιο δηλώνουν ότι συμβάλλουν σε αυτό τον Πανευρωπαϊκό στόχο.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση