Ενίσχυση της χρήσης οργανικών και ασφαλών λιπασμάτων στην ΕΕ

Ευκολότερη θα καταστεί η πώληση καινοτόμων λιπασμάτων που παράγονται από οργανικά ή ανακυκλωμένα υλικά βάσει του σχεδίου ευρωπαϊκού κανονισμού που υιοθέτησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την Τρίτη.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, ο υφιστάμενος ευρωπαϊκός κανονισμός για τα λιπάσματα καλύπτει κυρίως τα συμβατικά λιπάσματα, τα οποία εξορύσσονται από ορυχεία ή παράγονται χημικά και τα οποία συχνά καταναλώνουν πολλή ενέργεια για να παραχθούν. Οι διαφορές όμως μεταξύ των εθνικών νομοθεσιών καθιστούν δύσκολη την πώληση των οργανικών λιπασμάτων στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά.

Το σχέδιο του νέου κανονισμού προβλέπει τα εξής:

* Προώθηση της χρήσης ανακυκλωμένων υλικών για την παραγωγή λιπασμάτων, συμβάλλοντας έτσι στην ανάπτυξη της κυκλικής οικονομίας και μειώνοντας παράλληλα την εξάρτηση από εισαγόμενες ουσίες από χώρες εκτός ΕΕ.

* Ευκολότερη πώληση καινοτόμων οργανικών λιπασμάτων σε ολόκληρη την ΕΕ, τα οποία θα παρέχουν στους γεωργούς και τους καταναλωτές περισσότερες επιλογές και θα προωθούν την πράσινη καινοτομία

* Καθιέρωση πανευρωπαϊκών κριτηρίων ποιότητας και ασφάλειας για τα λιπάσματα με σήμανση CE

* Σαφέστερες απαιτήσεις επισήμανσης για την ενημέρωση των γεωργών, π.χ. σχετικά με την περιεκτικότητα σε θρεπτικά συστατικά

* Διατήρηση της επιλογής για τους παραγωγούς που δεν επιθυμούν να πουλήσουν τα προϊόντα τους στην αγορά της ΕΕ, να συμμορφώνονται μόνο με την εθνική τους νομοθεσία (τα κράτη μέλη θα έχουν το δικαίωμα να επιτρέπουν την κυκλοφορία, στις εθνικές τους αγορές, λιπασμάτων που δεν συμμορφώνονται με τις νέες πανευρωπαϊκές απαιτήσεις).

Επιβολή ορίων για το κάδμιο

Το κάδμιο, ένα βαρέο μέταλλο που συναντάται κυρίως στα ανόργανα φωσφορικά λιπάσματα, επιφέρει κινδύνους για την υγεία των ανθρώπων και των ζώων καθώς και για το περιβάλλον, διότι συσσωρεύεται στο περιβάλλον και εισέρχεται στην τροφική αλυσίδα.

Οι ευρωβουλευτές προτείνουν να μειωθούν τα όρια του καδμίου από 60 mg/kg σε 40 mg/kg μετά από έξι χρόνια (αντί για τρία που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή) και σε 20 mg/kg μετά από δεκαέξι χρόνια (αντί για δώδεκα που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή). Αυτό θα δώσει τον απαραίτητο χρόνο στους παραγωγούς να συμμορφωθούν με τους νέους κανόνες.

Το ΕΚ εισήγαγε μία ρήτρα επανεξέτασης βάσει της οποίας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αξιολογήσει 42 μήνες μετά την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι περιορισμοί, καθώς και τις εξελίξεις στις τεχνολογίες μείωσης της περιεκτικότητας σε κάδμιο.

Η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να αξιολογήσει, εντός της ίδιας περιόδου, τον αντίκτυπο του νέου κανονισμού στο εμπόριο πρώτων υλών, συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας φωσφορικών πετρωμάτων, και τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζει την αγορά των λιπασμάτων.

Δήλωση του εισηγητή

Ο εισηγητής του ΕΚ Mihai Ţurcanu (ΕΛΚ, Ρουμανία), δήλωσε τα εξής: «Αυτή η πρόταση αποτελεί μέρος της δέσμης μέτρων για την ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας και επεκτείνει τη γκάμα λιπασμάτων που μπορούν να ληφθούν από δευτερογενή προϊόντα. Συμβάλει στη βελτίωση της επισήμανσης και στη μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης για τους παραγωγούς και τους αγρότες. Θέλουμε να έχουμε ασφαλέστερα προϊόντα και να περιορίσουμε την ποσότητα των βαρέων μετάλλων που βρίσκονται στα λιπάσματά μας. Είναι καθήκον μας να παρέχουμε ασφαλή προϊόντα στους πολίτες μας.»

Επόμενα βήματα

Η εντολή για έναρξη των διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο εγκρίθηκε με 343 ψήφους υπέρ, 252 κατά και 59 αποχές. Η σημερινή ψηφοφορία δίνει στην επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς του ΕΚ την εντολή να ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο, το οποίο όμως δεν έχει ακόμη υιοθετήσει τη θέση του.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση