Εναέριες εικόνες: Θερίζει την ορνιθοπανίδα της Βεγορίτιδας η διαχρονική καύση καλαμιώνων

Δεν σταματούν οι παράνομες καύσεις καλαμιώνων περιμετρικά της λίμνης σε περίοδο αναπαραγωγής των υδρόβιων πουλιών που φωλιάζουν εκεί