Ενδιαφέρον της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για την ανάπτυξη της γεωργίας

Οι προοπτικές  της ελληνικής γεωργίας καθώς και οι δυνατότητες  συνεργασίας  απασχόλησαν τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αθανάσιο Τσαυτάρη και τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων Luca Lazzaroli, Constantin Synadino και  Γεώργιο Αρώνη. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε θερμό κλίμα και στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε ακόμη η υποστήριξη δράσεων και η  χρηματοδότηση έργων στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων του υπουργείου  αναφορικά με τη νέα ΚΑΠ για την περίοδο 2014-2020.

Οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Τράπεζας εκδήλωσαν το ενδιαφέρον τους για τα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά του αγροτικού τομέα και τις ποικίλες δράσεις που μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο επένδυσης.Ο υπουργός, κ. Τσαυτάρης  έθεσε τις προτεραιότητες και τη στρατηγική του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τονίζοντας πως, η γεωργία και η αλιεία  αποτελούν γόνιμο έδαφος με πλήθος επενδυτικών ευκαιριών με αναπτυξιακό πρόσημο, πάνω στο όποιο μπορεί να στηριχτεί η εθνική οικονομία.

Γι’ αυτό και πρότεινε άμεσα να ξεκινήσουν ενδελεχείς συζητήσεις των δυο πλευρών προσδοκώντας σύντομα, σε μια γόνιμη συνεργασία αμοιβαίου οφέλους, θέτοντας τις προτεραιότητες στις οποίες συμφώνησε και η ΕΤΕπ, σε δράσεις όπως:

Τα εγγειοβελτιωτικά έργα που αποτελούν μακροχρόνιες επενδύσεις και η αποπληρωμή τους είναι πολυετής, πέραν των στενών ορίων της επταετίας, που είναι η μέση χρονική διάρκεια των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων στο πλαίσιο της ΚΑΠ.

Τις ολοκληρωμένες δράσεις σε ένα τομέα, που περιλαμβάνουν πολλούς και ποικίλους φορείς που δραστηριοποιούνται και αλληλοσυμπληρώνονται στην αγροτική παραγωγική διαδικασία, όπως οι Συμπράξεις καινοτομίας στον Αγροτικό Τομέα.

Οι μεγάλες επενδύσεις σε Εθνικό επίπεδο (Νέοι Αγρότες, Σχέδια Βελτίωσης, επενδύσεις στο μεταποιητικό τομέα, επενδύσεις στην Αλιεία και ιχθυοκαλλιέργειες, θερμοκηπιακές καλλιέργειες, αξιοποίηση γεωθερμικών πεδίων κ.ά.) όπου η ΕΤΕπ μπορεί να διασφαλίσει μακροχρόνια ρευστότητα στον Τραπεζικό τομέα, για τη συμμετοχή στις παραπάνω επενδύσεις.

Την υποστήριξη της καινοτόμου νεανικής επιχειρηματικότητας στον Αγροτικό τομέα (δημιουργία τεχνοβλαστών, θερμοκοιτίδων κ.ά.) στον Αγροδιατροφικό και άλλους Αγροτικούς Τομείς.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!