Ενεργειακή ανακαίνιση κτιρίων

Στο τέταρτο ετήσιο συνέδριο της εκστρατείας Renovate Europe (REDay2014), που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 5 Νοεμβρίου, το μήνυμα προς την νέα σύνθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ανέλαβε καθήκοντα την προηγούμενη εβδομάδα ήταν σαφές: Η ριζική ανακαίνιση του κτιριακού δυναμικού της Ευρώπης πρέπει να είναι πρώτη προτεραιότητα της Επιτροπής υπό τον Ζ.Κ. Γιούνγκερ.Νέες εκθέσεις που παρουσιάστηκαν στο συνέδριο κατέδειξαν τα πολλαπλά οφέλη που αποφέρουν οι ανακαινίσεις κτιρίων για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης (βλ. έκθεση του IEA «Κερδίζοντας τα Πολλαπλά Οφέλη της Ενεργειακής Απόδοσης» - «Capturing the Multiple Benefits of Energy Efficiency»), καθώς επίσης και τον σημαντικό οικονομικό αντίκτυπο του κτιριακού τομέα στην Ευρωπαϊκή ένωση (βλ. έκθεση του JRC για την Οικονομική Επίδραση του Κατασκευαστικού Τομέα).

Δεν είναι μόνο οι οικονομικοί υπολογισμοί που υποστηρίζουν αυτό το συμπέρασμα. Η εμπειρία έχει δείξει ότι υπάρχει συνεχώς αυξανόμενη επιτυχία και διάθεση για περισσότερες δράσεις στον τομέα της ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων μέσω της ανακαίνισης. Δημοτικοί εκπρόσωποι και υπεύθυνοι έργων από τη Σουηδία, την Ολλανδία και την Ιταλία παρείχαν αποδείξεις στο REDay2014 από επιτυχημένα έργα ανακαίνισης, που είναι οικονομικά βιώσιμα, δημιουργούν νέες τοπικές θέσεις εργασίας, πιο υγιεινό εσωτερικό περιβάλλον στις κατοικίες, μειώνοντας παράλληλα και την ενεργειακή ζήτηση.«Τα ατομικά έργα ανακαίνισης έχουν δείξει πολλές φορές ότι είναι δυνατή η μείωση της ενεργειακής ζήτησης στα κτίρια ακόμα και πάνω από 80% με τρόπο οικονομικά βιώσιμο», εξηγεί ο Adrian Joyce, Διευθυντής της εκστρατείας Renovate Europe. «Τώρα θα πρέπει να εστιάσουμε στην προώθηση της φιλόδοξης ενεργειακής ανακαίνισης του κτιριακού δυναμικού και γι’ αυτό χρειάζονται πολιτικές αποφάσεις».Δυστυχώς, οι Εθνικές Κυβερνήσεις επέλεξαν να ΜΗΝ εκμεταλλευτούν στο μέγιστο τις ευκαιρίες για τεράστια εξοικονόμηση ενέργειας και οικονομικών πόρων στον κτιριακό τομέα. Όπως εξηγεί και ο Oliver Rapf από το Ινστιτούτο Απόδοσης Κτιρίων (BPIE), τα ευρωπαϊκά κράτη – μέλη απέτυχαν στην εφαρμογή φιλόδοξων Σχεδίων Ανακαίνισης (Άρθρο 4 της Οδηγίας για την Ενεργειακή απόδοση – Energy Efficiency Directive), και στη δημιουργία ισχυρών επιπέδων συνεργασίας για την στροφή στην ανακαίνιση, συνεπώς απέτυχαν στην παροχή ολοκληρωμένου οράματος και εχεγγύων στην αγορά, προϋποθέσεις απαραίτητες για την απελευθέρωση επενδυτικών κεφαλαίων.Παρόλη την τεράστια συμβολή που θα μπορούσε να έχει ο κτιριακός τομέας στη μείωση των εισαγωγών ενέργειας, μία καθαρή στρατηγική για την αντιμετώπιση της ενεργειακής σπατάλης στα κτίρια λείπει τόσο από το Πακέτο Κλίματος και Ενέργειας 2030, όσο και από τη Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ενεργειακής Ασφάλειας.

Στα αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Οκτωβρίου, τα κράτη – μέλη δεσμεύτηκαν να αναλάβουν δράση στους κύριους τομείς που μπορεί να επιτευχθεί σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας. «Στο τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, οι ηγέτες των ευρωπαϊκών κρατών – μελών έδωσαν ξεκάθαρη εντολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει πολιτική δράση στους τομείς με το μέγιστο δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας» είπε ο Jan te Bos, Γενικός Διευθυντής της Eurima, χρυσού χορηγού του REDay2014.

«Στο σημερινό συνέδριο για μια ακόμα φορά αποδεικνύεται ότι τα κτίρια πρέπει να είναι η πρώτη προτεραιότητα, και ότι φιλόδοξες πολιτικές για τη ριζική ανακαίνιση του ευρωπαϊκού κτιριακού δυναμικού θα δημιουργήσουν – επιπλέον – περισσότερες θέσεις εργασίας, περισσότερη άνεση, ενεργειακή ασφάλεια και λιγότερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Βασιζόμαστε στο ότι η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αναγνωρίσει αυτή την πραγματικότητα και θα αναλάβει την πρόκληση με άμεσες, φιλόδοξες πολιτικές προτάσεις στο θέμα των κτιρίων».Αντιμετωπίζοντας, η Ευρωπαϊκή επιτροπή και τα Κράτη – Μέλη, τον τομέα των κτιρίων ως πρώτη προτεραιότητα, θα είχαν την άμεση στήριξη 80 ευρωβουλευτών από όλο το πολιτικό φάσμα που ήδη έχουν υπογράψει το Μανιφέστο της εκστρατείας Renovate Europe για να ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ η σπατάλη ενέργειας στα κτίρια.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!