Ενεργειακή αξιοποίηση βιοαποβλήτων: Συνδυάζοντας την ηλιακή ξήρανση με την αναερόβια χώνευση

Η ENVIROPLAN ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε., σε συνεργασία με τις εταιρείες ΜΑΥΡΑΚΗΣ-ΠΟΥΝΤΟΥΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. και FUTURE INTELLIGENCE ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ε.Π.Ε., ένωσαν τις δυνάμεις τους με στόχο τη δημιουργία ενός καινοτόμου συστήματος ενεργειακής αξιοποίησης αγροτο – βιομηχανικών και οργανικών αποβλήτων με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης. Το σύστημα αυτό βασίζεται στη συνδυασμένη λειτουργία της ηλιακής ξήρανσης με την αναερόβια χώνευση και αναπτύσσεται μέσω του φιλόδοξου έργου με τίτλο «Η Ηλιακή Ξήρανση ως Εργαλείο Οικονομικής και Περιβαλλοντικής Βελτιστοποίησης Μονάδων Αναερόβιας Χώνευσης Οργανικών Υπολειμμάτων - SOLARGAS».

Το 2010, η Ελλάδα δεσμεύτηκε ότι ως το 2020 θα παράγει ενέργεια ίση με 350 MW από μονάδες βιοαερίου και βιομάζας. Παρόλα αυτά, μέχρι το 2018 μόνο το 18,7% αυτού του στόχου είχε επιτευχθεί. Η αιτία για αυτήν την αργή ανάπτυξη είναι το αυξημένο κόστος μεταφοράς και αποθήκευσης των υπολειμμάτων λόγω του μεγάλου όγκου που τα χαρακτηρίζει. Επίσης κάποια οργανικά υπολείμματα με υψηλό οργανικό φορτίο που θα μπορούσαν να συνδυαστούν με άλλα υλικά (λυματολάσπη, κτηνοτροφικά απόβλητα, κλπ.) και να παράγουν αυξημένες ποσότητες βιοαερίου, παρουσιάζουν μεγάλη εποχιακή διακύμανση. Η εποχιακή διακύμανση δημιουργεί μεγάλο κόστος αποθήκευσης που σε συνδυασμό με το υψηλό κόστος μεταφοράς αποτελούν τροχοπέδη για την χρήση τους. Συγκεντρωτικά, όλα τα παραπάνω συντελούν ώστε η επένδυση σε μία μονάδα αναερόβιας χώνευσης που θα μπορούσε να τα διαχειριστεί και να παράγει ενέργεια να είναι δύσκολο να καταστεί οικονομικά βιώσιμη.

Λύση ώστε να αρθούν τα παραπάνω εμπόδια προσπαθεί να δώσει το ερευνητικό έργο SOLARGAS μέσω της χρήσης της ηλιακής ξήρανσης ως μέθοδο προ-επεξεργασίας αυτών των υπολειμμάτων. Η ηλιακή ξήρανση είναι ενεργειακά μία χαμηλού κόστους τεχνολογία καθώς χρησιμοποιεί την ηλιακή ακτινοβολία για να μειώσει τον όγκο των υπολειμμάτων κατ’ ελάχιστον στο 1/3 του αρχικού. Αυτό έχει ως επακόλουθο να παράγονται πιο εύκολα διαχειρίσιμα προϊόντα μειώνοντας το κόστος αποθήκευσης και μεταφοράς τους. Στην συνέχεια τα προϊόντα αυτά έχουν την δυνατότητα, λόγω της συμπύκνωσης που έχουν υποστεί, να χρησιμοποιηθούν ως ένα είδος «ενισχυτή» σε μονάδες αναερόβιας χώνευσης αυξάνοντας κατακόρυφα την παραγωγή του βιοαερίου.

Η πιλοτική μονάδα ηλιακής ξήρανσης έχει συνολική επιφάνεια 580 m2 και αποτελείται από τέσσερις διαδρόμους ξήρανσης και ένα μηχανικό αναστροφέα. Τα διαφορετικά οργανικά και αγροτο-βιομηχανικά υπολείμματα που φτάνουν στην μονάδα, αναμειγνύονται και ξηραίνονται με σκοπό να παραχθούν προϊόντα με υγρασία μικρότερη του 10%. Τα προϊόντα αυτά στη συνέχεια εισάγονται σε μικρές ποσότητες σε πιλοτικό αντιδραστήρα όγκου 1000 L με βασικό υπόστρωμα λυματολάσπη ή κοπριές. Εκεί μελετάται η επίδρασή τους στην αύξηση της παραγωγής βιοαερίου με σκοπό να βρεθούν οι βέλτιστοι συνδυασμοί υπολειμμάτων που μπορούν να δράσουν ως «ενισχυτές» της διεργασίας. Τέλος, το παραπροϊόν του πιλοτικού αντιδραστήρα, γνωστό ως χώνεμα, χρησιμοποιείται είτε για παραγωγή εδαφοβελτιωτικού είτε ως στερεό καύσιμο.

Στο πλαίσιο του έργου, το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ), και συγκεκριμένα το Εργαστήριο Διαχείρισης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής του Τμήματος Γεωπονίας με την καθοδήγηση του καθ. Θ. Μανιού, συμμετέχει στα πειράματα ηλιακής ξήρανσης, αναερόβιας χώνευσης και κομποστοποίησης.

Οι εταίροι του έργου θα παρουσιάσουν το καινοτόμο αυτό σύστημα καθώς και ενδιάμεσα αποτελέσματα του έργου στο διεθνές συνέδριο RETASTE: RETHINK FOOD WASTE που διεξάγεται στην Αθήνα στις 6-8 Μαΐου 2021 και στο οποίο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν διαδικτυακά (https://retaste.gr).

Το Έργο SOLARGAS υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα από τη Δράση «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του έργου https://solargasproject.gr/

 

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση