Ενημερωτική Ημερίδα του Προγράμματος «Δράση για το Κλίμα»

Με δεδομένο ότι η αντιμετώπιση των κινδύνων που απορρέουν από την Κλιματική Αλλαγή αποτελεί προτεραιότητα και επιδιώκοντας την ενίσχυση επενδυτικών δράσεων στον τομέα αυτό, το ΥΠΕΚΑ, μαζί με τα εθνικά Σημεία Επαφής για το πρόγραμμα LIFE, διοργανώνει ενημερωτική ημερίδα με στόχο την προώθηση του υποπρογράμματος «Δράση για το Κλίμα» του χρηματοδοτικού μέσου LIFE.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του LIFE 2014-2020, το υποπρόγραμμα «Δράση για το Κλίμα» αντλεί χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για δράσεις εστιασμένες στην κλιματική αλλαγή.

Η ημερίδα, που θα πραγματοποιηθεί αύριο Πέμπτη, 12 Ιουνίου 2014, στο ξενοδοχείο “TITANIA”, αποσκοπεί στην:
 Παροχή πληροφοριών σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες που προκύπτουν από το συγκεκριμένο πρόγραμμα.
 Παρουσίαση του χρονοδιαγράμματος για την κατάθεση των προτάσεων.
 Παροχή οδηγιών για τη μορφή και δομή των αιτήσεων.
 Ενημέρωση για επιτυχημένα έργα σχετικά με το κλίμα, που έχουν ήδη χρηματοδοτηθεί και υλοποιηθεί στο πλαίσιο του LIFE.
 Δυνατότητα δικτύωσης και ανταλλαγής εμπειριών με άλλους οργανισμούς, με στόχο τη συνεργασία για την κατάθεση καινοτόμων προτάσεων χρηματοδότησης.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!