Σε δύο πανευρωπαϊκούς οργανισμούς περιβάλλοντος ο ΦΔ Εθνικού Δρυμού Αίνου

Μετά από επιτυχή αξιολόγηση των αιτήσεων/φακέλων συμμετοχής του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου μια ιδιαίτερα σημαντική δράση εξωστρέφειας αποτελεί πλέον γεγονός, αφού ο Φορέας κατάφερε να ενταχθεί σε δύο διεθνή δίκτυα προστατευόμενων περιοχών, το EUROPARC (https://www.europarc.org/) και το EUROSITE (https://www.eurosite.org/). Αρκεί να αναφερθεί ότι τα μέλη του EUROPARC είναι 380 προστατευόμενες περιοχές από 37 χώρες της Ευρώπης και του Κόσμου και το EUROSITE έχει ως μέλη πάνω από 56 οργανισμούς από 21 ευρωπαϊκές χώρες. Οι δύο παραπάνω οργανισμοί αποτελούν τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά δίκτυα φορέων, τόσο κρατικών όσο και ιδιωτικών ή άλλων μη κυβερνητικών οργανώσεων που προωθούν πρακτικά ζητήματα για τη διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος στην Ευρώπη.

Ο Φορέας Διαχείρισης ευελπιστεί και στην συμμετοχή σε δύο ακόμη διεθνείς οργανώσεις, την MedPAN (http://medpan.org/) για την προστασία και την διαχείριση της βιοποικιλότητας των παράκτιων και θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών της Μεσογείου, καθώς και στην Διεθνή Οργάνωση Προστασίας Νυχτερινού́ Ουρανού́ (International Dark Sky Association) (https://www.darksky.org/), με στόχο την ανακήρυξη του Εθνικού Δρυμού Αίνου ως «Διεθνούς Πάρκου Σκοτεινού Ουρανού (Dark Sky Park)» και όραμα την προστασία του σκοτεινού ουρανού ως πόρου, την ανάπτυξη δράσεων ενημέρωσης/ευαισθητοποίησης σχετικών με την αστροπαρατήρηση και την προσέλκυση ειδικού/θεματικού τουρισμού.

Επιπλέον, με την συμμετοχή του Φορέα Διαχείρισης στα δίκτυα, θα δοθεί η δυνατότητα να αναπτυχθεί καλύτερη συνεργασία με άλλα Εθνικά Πάρκα της Ευρώπης, με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων, τη βελτίωση των πρακτικών διαχείρισης, την εκπαίδευση-κατάρτιση του προσωπικού του Φορέα, την ορθή χρήση των φυσικών πόρων, την αποτελεσματική επικοινωνία με τους επισκέπτες για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής.

Η συμμετοχή του Φορέα Διαχείρισης στα ευρωπαϊκά αυτά δίκτυα θα έχει πολλαπλά οφέλη και για την τοπική κοινωνία της Κεφαλονιάς, αφού μέλη του Δ.Σ. και του προσωπικού του Φορέα Διαχείρισης θα έχουν την δυνατότητα, να συζητάνε με επιστήμονες/ευρωπαίους διαχειριστές προστατευόμενων περιοχών για κοινά προβλήματα που σχετίζονται με τη βελτίωση του τουριστικού προϊόντος, την προβολή της περιοχής, την πιστοποίηση τοπικών προϊόντων κ.λπ., και να προτείνουν μέτρα και λύσεις, λαμβάνοντας υπόψη την προστασία του περιβάλλοντος, την ορθή χρήση των φυσικών πόρων, τις ανάγκες των κατοίκων της Κεφαλονιάς, των τοπικών επιχειρήσεων και των επισκεπτών.

Τα πολλαπλά οφέλη που προκύπτουν από την συμμετοχή του Φορέα Διαχείρισης σε διεθνή δίκτυα, τόσο για τον ίδιο το Φορέα, όσο για τις προστατευόμενες περιοχές Κεφαλονιάς-Ιθάκης, αλλά και για την τοπική κοινωνία, θα παρουσιαστούν σε ειδική θεματική ημερίδα που θα διεξαχθεί στις 19 Οκτωβρίου 2019 στο Αργοστόλι με την συμμετοχή διεθνούς κύρους επιστημόνων και εκπροσώπων μελών δικτύων προστατευόμενων περιοχών και Φορέων Διαχείρισης.

Η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια του μέτρου «Οικονομική Υποστήριξη Εξωστρεφών Δράσεων 2019», που χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο. Λεπτομέρειες για την διοργάνωση της ημερίδας θα ανακοινωθούν σε Δελτίο Τύπου το προσεχές χρονικό διάστημα.

Τέλος, ευελπιστούμε μελλοντικά σε μια μόνιμη και γόνιμη συνεργασία με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, αλλά και με όλους τους χρήστες των προστατευόμενων περιοχών Κεφαλονιάς-Ιθάκης, πάντα με στόχο το μέγιστο όφελος των περιοχών αλλά και της τοπικής κοινωνίας.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση