Εξοικονόμηση ενέργειας και φυσικών πόρων από τα μπάζα

Του Νίκου Αβουκάτου

Το σοβαρό πρόβλημα της ανεξέλεγκτης απόθεσης μπάζων (Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων - ΑΕΚΚ), έχει αποκαλύψει με τα εκτενή ρεπορτάζ της η Greenagenda.gr. Δυστυχώς οι εικόνες είναι αποκαρδιωτικές και προκαλούν μεγάλο προβληματισμό. Οι εκατοντάδες ανενεργές και ενεργές χωματερές υποβαθμίζουν το περιβάλλον.

Ωστόσο, με την ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων εξοικονομούμε ενέργεια και  φυσικούς πόρους. Εφόσον ανακυκλώνουμε τα μπάζα και δεν τα πετάμε, στην ουσία μπορούμε να έχουμε μια πηγή πρώτων υλών και προστατεύουμε το περιβάλλον.

«Τα υλικά που έχουν χρησιμοποιηθεί και πλέον είναι άχρηστα για τον ιδιοκτήτη τους, δεν έχουν χάσει όλη την αξία τους. Μόνο ένα μικρό ποσοστό δεν μπορεί να αξιοποιηθεί και αναγκαστικά θα διατεθεί σε Χώρους Υγειονομικής Ταφής» επισημαίνει ο  πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΑΝΑΚΕΜ (Ανακύκλωση ΑΕΚΚ Κεντρικής Μακεδονίας Α.Ε.),Ηλίας Δημητριάδης.

Η διαδικασία μετατροπής των αποβλήτων σε υλικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον αρχικό τους σκοπό ή για άλλους σκοπούς, πλην της ανάκτησης ενέργειας,  είναι η ανακύκλωση. Η ανακύκλωση των αδρανών αποβλήτων αποδίδει υλικά για χρήση στις κατασκευές, μειώνοντας την ανάγκη νέας εξόρυξης πρώτων υλών.

Η τελική χρήση των ΑΕΚΚ μετά από εναλλακτική διαχείριση διακρίνεται σε:

Ανακυκλωμένα αδρανή υλικά για έργα οικοδομικά, οδοποιίας

Χώματα

Υλικά επιχώσεων για αποκατάσταση τοπίου, ιδιαίτερα λατομείων και διαχείριση ΧΥΤΑ

Διάθεση υπολειμμάτων σε ΧΥΤΑ

Ειδικότερα, προϊόντα που προκύπτουν από την ανάκτηση υλικών και την ανακύκλωση ΑΕΚΚ είναι:

Υικό Οδοστρωσίας 3Α

Σκύρα

Χαλίκι

Γαρμπίλι

Άμμος

Καθαρό χώμα

Χώμα επιχώσεων

Κεραμικά υλικά επιχώσεων

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων αδρανών υλικών είναι η κατασκευή μιας τριώροφης οικοδομής στη πόλη της Ζακύνθου. Οι ποσότητες που χρησιμοποιήθηκαν προέρχονται  από τις αποθήκες ανακυκλωμένων υλικών (π.χ. κεραμίδια,  τσιμεντόλιθοι σκυροδέματα). Μετά από τη διαλογή τους προέκυψε  υλικό 3Α που χρησιμοποιήθηκε  για τις διαστρώσεις και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου στο συγκεκριμένο έργο.

Η ανακύκλωση ΑΕΚΚ Ζακύνθου (απόβλητα εκσκαφών κατασκευών και κατεδαφίσεων και ανακαινίσεων) ή πιο σύντομα ΑΝΑΖΑΚ είναι συνεργαζόμενη μονάδα ανακύκλωσης που ανήκει στο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης των ΑΕΚΚ με την ονομασία ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.

Η Α.ΝΑ.ΚΕ.Μ.. αποτελεί το μεγαλύτερο από τα συλλογικά συστήματα διαχείρισης πανελλαδικά με συνεργαζόμενες μονάδες σε 50 και πλέον περιοχές της ελληνικής επικράτειας. Τα συστήματα αυτά ουσιαστικά αποτελούν τον ιδιωτικό βραχίονα δίπλα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος (λογοδοτούν για τα πεπραγμένα τους στον Εθνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης- ΕΟΑΝ σε τακτά χρονικά διαστήματα) σε ότι έχει να κάνει με την εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας που αφορά τα μπάζα από οικοδομική δραστηριότητα και έργα υποδομής.

 

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση