Εξοικονόμηση ενέργειας στον δημοτικό ηλεκτροφωτισμό

«Φρένο» στην ενεργειακή σπατάλη επιχειρεί να βάλει το πρώτο ολοκληρωμένο πρόγραμμα χρηματοδότησης των ΟΤΑ για την ενεργειακή αναβάθμιση των δικτύων του δημοτικού ηλεκτροφωτισμού.

Ο τομέας του οδοφωτισμού στους ΟΤΑ είναι ο δεύτερος κατά σειρά μετά τα αντλιοστάσια μεγαλύτερος καταναλωτής ηλεκτρικής ενέργειας στους δήμους.

Το μεγαλύτερο μέρος του δικτύου ηλεκτροφωτισμού των ΟΤΑ περιλαμβάνει φωτιστικά σώματα και λαμπτήρες που τα περισσότερα είναι παλιάς τεχνολογίας, με σημαντικά μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας, σε σχέση με τους σύγχρονους.

Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ) σε συνεργασία με το ΚΑΠΕ (Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας) δημιούργησαν το πρόγραμμα χρηματοδότησης των ΟΤΑ για την ενεργειακή τους αναβάθμιση.

Στόχος του προγράμματος είναι η προμήθεια και εγκατάσταση ενεργειακά αποδοτικότερου εξοπλισμού στον οδοφωτισμό των ΟΤΑ. Απώτερος σκοπός είναι η εξοικονόμηση πόρων, η μείωση των δαπανών λειτουργίας και συντήρησης, καθώς και η βελτίωση της ποιότητας φωτισμού.

Στο πλαίσιο του έργου εκπονήθηκε «Οδηγός Μελετών για τη Βελτίωση της Ενεργειακής Αποδοτικότητας σε Εγκαταστάσεις Οδοφωτισμού Ο.Τ.Α. Α΄& Β΄ Βαθμού».

Το πρόγραμμα είναι συγχρηματοδοτούμενο από το ΤΠΔ και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων κι εκτός από τις εναλλακτικές χρηματοδοτικές λύσεις περιλαμβάνει σημαντική τεχνική βοήθεια για τους ΟΤΑ και ειδικότερα υποδείγματα μελετών, δωρεάν λογισμικό για την αξιολόγηση της επένδυσης, τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές του έργου με πρότυπο τεύχους δημοπράτησης, καθώς και τα βήματα υλοποίησης με τους ελέγχους που θα γίνονται ανά φάση.

Η αναμενόμενη εξοικονόμηση ενέργειας στο δημοτικό οδοφωτισμό από την εφαρμογή του προγράμματος κυμαίνεται, με συντηρητικές εκτιμήσεις, από 30-50%, εξασφαλίζοντας καλύτερη ποιότητα φωτισμού και συνεισφέροντας στην προστασία του περιβάλλοντος.

Οι ΟΤΑ της χώρας έχουν ήδη εκδηλώσει σημαντικό ενδιαφέρον για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα και έχουν υποβληθεί σχετικά αιτήματα χρηματοδότησης.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση