Εξοικονόμηση και προστασία του περιβάλλοντος με καθαρή θέρμανση

του Δημήτρη Διαμαντίδη

Εξοικονόμηση ενέργειας και κατ’ επέκταση προστασία του περιβάλλοντος επιτυγχάνεται με πολλούς γνωστούς τρόπους, ιδιαίτερα όταν έχουμε να κάνουμε με τη θέρμανση στο σύγχρονο αστικό περιβάλλον.

Ωστόσο, υπάρχει και μία μέθοδος, η οποία είναι άγνωστη στους πολλούς.

Την αποκαλύπτει σήμερα στη Greenagenda.gr ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Υδραυλικών Ελλάδας κ. Δημήτρης Βαργιάμης.

Ειδικότερα, το πρόβλημα έγκειται στα ακάθαρτα κλειστά ή ανοικτά κυκλώματα θέρμανσης (ατομικής ή κεντρικής) ή κλιματισμού, στα οποία αμέσως μετά την πλήρωση με νερό και την θέση τους σε λειτουργία αρχίζει η διαδικασία της εσωτερικής διάβρωσης των μετάλλων.

Με την πάροδο των ετών, εμφανίζονται στα κυκλώματα θέρμανσης δύο φαινόμενα που προκαλούν πρόβλημα: η λεγόμενη γαλβανική διάβρωση και ο σχηματισμός κρούστας ανθρακικού ασβεστίου.

Αυτά συνεισφέρουν δραματικά στην πτώση της απόδοσης των συστημάτων κεντρικής ή ατομικής θέρμανσης.  Το πρόβλημα επικεντρώνεται βασικά στον λέβητα, αλλά οι επικαθίσεις στις σωληνώσεις και τα θερμαντικά σώματα μειώνουν την αποτελεσματικότητα όλου του συστήματος.

Έτσι, στις εγκαταστάσεις ζεστού και κρύου νερού, έχουμε μία σταδιακή απώλεια της ενεργειακής απόδοσης των συστημάτων που πολλές φορές φθάνει έως και στο 35%.

Παράλληλα, η μείωση της θερμικής αγωγιμότητας των επιφανειών έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση της θερμοκρασίας εξόδου των καυσαερίων, όπως επίσης και την άνοδο του ποσοστού CO2 που αποβάλλεται στην ατμόσφαιρα μέσω των καπναγωγών.

Αν λάβουμε υπόψη ότι σε κάθε αστική περιοχή ο κύριος όγκος των εκπομπών CO2 προέρχεται από τα σπίτια (θέρμανση + ζεστό νερό + μαγείρεμα), τότε η θέσπιση ρυθμιστικών μέτρων για την επεξεργασία του νερού των εγκαταστάσεων θα απέφερε σημαντικό αποτέλεσμα στις περιβαλλοντολογικές επιπτώσεις και στο φαινόμενο του θερμοκηπίου.

Σε προηγμένες χώρες (Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Ιταλία και Ισπανία) είναι πλέον υποχρεωτική με νόμο, η διαχείριση του νερού τέτοιων εγκαταστάσεων πριν την θέση σε λειτουργία.

Το κόστος για την Ελλάδα των μολυσμένων λεβήτων μπορεί να είναι πολλά εκατομμύρια ευρώ. Με περίπου 1,5 εκατ. λέβητες κεντρικής θέρμανσης, ακόμη και μία μέση απώλεια της τάξης του 5% με ένα μέσο ετήσιο κόστος καυσίμου μόνο 400 Ευρώ, μας οδηγεί σε μία σπατάλη 30.000.000 €. Μάλιστα, αυτό δεν περιλαμβάνει καν τα επαγγελματικά και βιομηχανικά συστήματα.

Στο πλαίσιο αυτό, κατά τον κ. Βαργιάμη, για τα δίκτυα σωληνώσεων (θέρμανσης – ψύξης), ηλιακών συλλεκτών και δεξαμενών, ενδείκνυται χημικός καθαρισμός, δηλαδή τεχνική εργασία από αδειούχο υδραυλικό με τα κατάλληλα και εγκεκριμένα χημικά προϊόντα. Ο συνδυασμός μηχανικού καθαρισμού (βούρτσες) και χημικού μπορεί να προσδώσει επιπλέον οφέλη.

Τα πλεονεκτήματα του καθαρισμού δικτύων αφορούν στην καλύτερη απόδοση της εγκατάστασης, στο χαμηλότερο κόστος λειτουργίας και βέβαια στην επακόλουθη προστασία του περιβάλλοντος, λόγω της μείωσης του εκπεμπόμενου CO2 στην ατμόσφαιρα.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση