Επένδυση 700 εκατ. ευρώ σε καθαρή και καινοτόμο κινητικότητα στην Ευρώπη

Την επένδυση 695,1 εκατ. ευρώ σε 49 έργα καίριας σημασίας προκειμένου να αναπτυχθεί καθαρή και καινοτόμος υποδομή κινητικότητας στην Ευρώπη, για όλους τους τρόπους μεταφοράς, προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Οι επενδύσεις θα προέλθουν από τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF), τον χρηματοδοτικό μηχανισμό της ΕΕ για τη στήριξη της ανάπτυξης και του εκσυγχρονισμού των υποδομών, και αναμένεται να κινητοποιήσουν έως και 2,4 δισ. ευρώ σε δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις.

Τα επιλεγμένα σχέδια θα παρέχουν υποδομή με δυνατότητα αυξημένης χρήσης εναλλακτικών καυσίμων, ηλεκτρικών αυτοκινήτων και αυτοκινήτων υδρογόνου, θα εκσυγχρονίσουν τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας στην Ευρώπη και θα αναπτύξουν τις σιδηροδρομικές και εσωτερικές πλωτές μεταφορές.

Με την υποστήριξη των επιλεγμένων έργων, η Επιτροπή υλοποιεί τους στόχους που ορίζονται στη δέσμη μέτρων για την κινητικότητα «Η Ευρώπη σε κίνηση», η οποία αποσκοπεί στο να βοηθήσει τις ευρωπαϊκές βιομηχανίες και να καταστήσει την ΕΕ παγκόσμιο ηγέτη στην καινοτομία, στην ψηφιοποίηση και στην απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές.

Η κ. Βιολέτα Μπουλτς, Επίτροπος αρμόδια για τις Μεταφορές, δήλωσε: «Τα εν λόγω έργα εστιάζονται στα στρατηγικά τμήματα του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) προκειμένου να εξασφαλιστεί ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και ο βέλτιστος αντίκτυπος. Αυτό θα μας δώσει τη δυνατότητα, στη συνέχεια, να επιταχύνουμε περαιτέρω τη μετάβασή μας προς τις καθαρές τεχνολογίες και τις τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών όσον αφορά την κινητικότητα σε ολόκληρη την Ευρώπη, και να υλοποιήσουμε αποφασιστικά το πρόγραμμα της ΕΕ για την απασχόληση, την ανάπτυξη και τις επενδύσεις». Οι λεπτομέρειες των επιλεγμένων έργων, καθώς και πρόσθετες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση