Επίσκεψη σπουδαστών του δημόσιου ΙΕΚ Αριδαίας στις εγκαταστάσεις της Biosolids

Ξεναγήθηκαν στους χώρους υποδοχής και προεπεξεργασίας των στερεών οργανικών αποβλήτων που παραλαμβάνει προς διαχείριση η εταιρεία και στη συνέχεια ανακυκλώνονται 100%