Επανακατατέθηκε η τροπολογία για τις ενεργειακές επιθεωρήσεις

του Θοδωρή Καραουλάνη

Μετά τα μπρος – πίσω και τις αντιδράσεις που δημιουργήθηκαν, η κυβέρνηση κατέθεσε ξανά την τροπολογία που είχε αποσύρει από το (άσχετο) νομοσχέδιο για το πτωχευτικό δίκαιο και τις ηλεκτρονικές πληρωμές, όπως ανέδειξε η Greenagenda. Αυτή τη φορά η τροπολογία κατατέθηκε στο (άσχετο επίσης, αλλά τουλάχιστον του ίδιου Υπουργείου) νομοσχέδιο «χωρικός σχεδιασμός – βιώσιμη ανάπτυξη», το οποίο συζητείται ήδη με τη διαδικασία του επείγοντος από χθες και ψηφίζεται σήμερα, πλην απροόπτου, από την Ολομέλεια της Βουλής.

Συγκεκριμένα, στο κείμενο της τροπολογίας που έχει τίτλο «Τροποποιήσεις περί των Νομικών Προσώπων που δύνανται να διενεργούν ενεργειακές επιθεωρήσεις» προβλέπεται ότι:

1. Η παρ. 4 του άρθρου 54 του Ν. 4409/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«Τηρείται ξεχωριστό Μητρώο για τα νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε νομικής μορφής, των οποίων ένα τουλάχιστον μέλος ή εταίρος ή υπάλληλος με σύμβαση εργασίας είναι Ενεργειακός Επιθεωρητής. Η μερίδα κάθε νομικού προσώπου ενημερώνεται ταυτόχρονα για κάθε μεταβολή που αφορά στο φυσικό πρόσωπο - Ενεργειακό Επιθεωρητή.»

2. Η παρ. 2 του άρθρου 55 του Ν. 4409/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«Για την εγγραφή νομικών προσώπων στο Μητρώο, απαιτείται η ηλεκτρονική υποβολή στο πληροφοριακό σύστημα του Μητρώου Ενεργειακών Επιθεωρητών, που τηρείται στα Τμήματα Επιθεώρησης Ενέργειας Νοτίου και Βορείου Ελλάδος του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας των παρακάτω δικαιολογητικών:

α) Αντίγραφο του Καταστατικού του νομικού προσώπου.
β) Εφόσον υπάρχουν υπάλληλοι Ενεργειακοί Επιθεωρητές, αντίγραφα των συμβάσεων εργασίας.
γ) Παράβολο εκατόν πενήντα (150) ευρώ του νομικού προσώπου, το οποίο εισπράττεται από τις Δ.Ο.Υ. μέσω της Εφαρμογής Ηλεκτρονικού Παραβόλου (e-Παράβολο).»

Σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση της τροπολογίας, με τις ρυθμίσεις αυτές επιχειρείται η συμμόρφωση με τις συστάσεις της εργαλειοθήκης του ΟΟΣΑ σχετικά με τα νομικά πρόσωπα που δύνανται να διενεργούν ενεργειακές επιθεωρήσεις.

Με τη συγκεκριμένη ρύθμιση, επιτρέπεται πλέον σε κάθε εταιρεία, οποιασδήποτε νομικής μορφής, ανεξαρτήτως δραστηριότητας και εξειδίκευσης, να μπορεί να διενεργεί ενεργειακές επιθεωρήσεις, Μοναδική προϋπόθεση είναι να απασχολεί υπάλληλο που να έχει την ιδιότητα του ενεργειακού επιθεωρητή ή η εταιρεία να ανήκει, έστω εν μέρει, σε ενεργειακό επιθεωρητή.

Μέχρι τώρα, τη συγκεκριμένη δραστηριότητα μπορούσαν να την ασκήσουν μόνο τεχνικές εταιρείες και υπό την προϋπόθεση ότι ένας εταίρος ή μέλος της εταιρείας είχε την ιδιότητα του ενεργειακού επιθεωρητή.

Υπενθυμίζουμε ότι η δραστηριότητα του Ενεργειακού Επιθεωρητή ασκείται από διπλωματούχους μηχανικούς, μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και πτυχιούχους μηχανικούς τεχνολογικής εκπαίδευσης ή μηχανικούς που έχουν αποκτήσει αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων στη χώρα μας.

Πάντως πέρα από τις πρώτες αντιδράσεις της αγοράς που ήδη καταγράψαμε στο χθεσινό μας ρεπορτάζ (και οι οποίες έχουν σχέση με το πόσο «ανοιχτή» ή «κλειστή» επιθυμούν την αγορά…) υπάρχουν ήδη και δεύτερες αναγνώσεις στην «απλή» αυτή τροπολογία. Στελέχη του Υπουργείου αλλά και ενεργειακοί επιθεωρητές που διάβασαν την τροπολογία αφού δημιουργήθηκε το θέμα, έλεγαν στην Greenagenda, ότι η συγκεκριμένη αλλαγή προφανώς απελευθερώνει το «παιχνίδι» αλλά χωρίς αλλαγή των ασυμβίβαστων, που αναφέρονται σε άλλο άρθρο του νόμου, θα μπορούν να γίνουν πολλά «παιχνίδια» άλλου είδους. Και μας ανέφεραν για παράδειγμα ότι θα μπορεί μια εταιρεία να έχει θυγατρική ή κοινή μετοχική σύνθεση με μία δεύτερη εταιρεία η οποία θα προμηθεύει εξοπλισμό θέρμανσης ή θα χτίζει κτίρια και θα διενεργεί από τη πρώτη εταιρεία ενεργειακές επιθεωρήσεις με υπαλλήλους της μηχανικούς ή το αντίστροφο. Και αυτό όταν το πνεύμα και το γράμμα του νόμου προβλέπει ασυμβίβαστο μεταξύ επιθεωρητή και έχοντα συμφέροντα στο κτίριο ή τον εξοπλισμό. Όπως άλλωστε προβλέπει και η σχετική κοινοτική οδηγία… Έτσι, με πρόσχημα την εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ μπορεί να «βολευτεί» και το ασυμβίβαστο, το οποίο αποτελεί εχέγγυο αξιοπιστίας για τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση