Επεκτείνεται το πρόγραμμα αναβάθμισης του δημοτικού οδοφωτισμού

Την επέκταση του επιτυχημένου προγράμματός του για την αναβάθμιση του Δημοτικού Οδοφωτισμού, στο οποίο έχουν ήδη ενταχθεί προς υλοποίηση 43 έργα Δήμων σε όλη την χώρα, ώστε να δίνεται η δυνατότητα συγχρηματοδότησης της αναβάθμισης με την άντληση και ιδιωτικών κεφαλαίων από την αγορά, ανακοίνωσε σήμερα το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Βασικός στόχος είναι η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, του κόστους λειτουργίας και των ενεργειακών δαπανών των Ο.Τ.Α. και συνεπακόλουθα η μείωση των δημοτικών τελών για τους πολίτες, παράλληλα με τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και της ποιότητας ζωής.

Η επέκταση θα βασιστεί στα εργαλεία που έχουν ήδη αναπτυχθεί για τη χρηματοοικονομική αποτίμηση των επενδύσεων αύξησης της ενεργειακής αποδοτικότητας στις υποδομές φωτισμού και τα αντίστοιχα έργα  θα υλοποιηθούν με το μοντέλο της Σύμβασης Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ). Στις συμβάσεις αυτές, φορείς του Δημοσίου έχουν τη δυνατότητα να συμπράξουν με εξειδικευμένες, στις τεχνολογίες αυτές, εταιρείες και να υλοποιήσουν επενδύσεις οι οποίες αποπληρώνονται από το όφελος της εξοικονομούμενης ενέργειας.

Για την υλοποίηση της επέκτασης αυτής, το Τ.Π. & Δανείων θα συνεργαστεί με το Κ.Α.Π.Ε., την Ειδική Γραμματεία (ΕΓ) ΣΔΙΤ και τη Γ.Γ. Ενέργειας-ΥΠΕΝ. Η  επεξεργασία του επικαιροποιημένου Οδηγού ωρίμανσης, των πρότυπων μελετών και  των λοιπών διαδικασιών ανάθεσης είναι σε προχωρημένο στάδιο.

Η συγχρηματοδότηση από το Τ.Π. & Δανείων αφορά στην παροχή χρηματοδότησης που δύναται να καλύπτει τη συμμετοχή στο έργο των Δημόσιων φορέων, ώστε να μεγιστοποιηθεί το όφελος για τους Ο.Τ.Α. και τους πολίτες.
Περαιτέρω, στο πλαίσιο της συνεχούς συνεργασίας με την ΕΓ ΣΔΙΤ, το Τ.Π. & Δανείων, με την υποστήριξη πάντα του Κ.Α.Π.Ε. και της Γ.Γ. Ενέργειας-ΥΠΕΝ, σκοπεύει να εντάσσει στους Οδηγούς των Ολοκληρωμένων Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων που σχεδιάζει και άλλους τομείς, όπως ο τομέας της Ύδρευσης, Άρδευσης (με έμφαση σε επενδύσεις αύξησης της ενεργειακής αποδοτικότητας), καθώς και έργα ενεργειακής αναβάθμισης σε ενεργοβόρα δημόσια κτίρια (π.χ. νοσοκομεία) με δυνατότητα συγχρηματοδότησής τους μέσω Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), με βάση το μοντέλο των Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ).

«Το Τ.Π. &Δανείων, με τη σημαντική τεχνική υποστήριξη του Κ.Α.Π.Ε. και τη θεσμική υποστήριξη της ΕΓ ΣΔΙΤ και της  Γ.Γ. Ενέργειας-ΥΠΕΝ, στοχεύει στη διασφάλιση του Δημοσίου κατά την υλοποίηση τέτοιων Συμπράξεων, με τρόπο που να είναι παράλληλα οικονομικά βιώσιμος για τον Ιδιωτικό Τομέα και οικονομικά ωφέλιμος για τους πολίτες και το Κράτος, με αναβαθμισμένες δημόσιες υποδομές και υπηρεσίες. Οι επενδύσεις αυτές εξ’ άλλου είναι ενταγμένες στη γενικότερη στρατηγική της χώρας για την αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας, σαν μέρος του εθνικού σχεδίου για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής», καταλήγει η ανακοίνωση.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση