Επενδύσεις για την ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας

Επενδύσεις για τον εκσυγχρονισμό των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, που αποσκοπούν στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας, τη μείωση του κόστους παραγωγής και την ενίσχυση του αγροτικού εισοδήματος. Σε αυτή την κρίσιμη πορεία της ελληνικής οικονομίας, το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 -2020 και ειδικότερα τα Σχέδια Βελτίωσης δημιουργούν τα θεμέλια για την ανάπτυξη της γεωργίας.

Σημαντικές είναι οι επενδύσεις για την καλύτερη διαχείριση του εδάφους, των λιπασμάτων, των φυτοφαρμάκων, των υδάτινων πόρων, αλλά και για την αποδοτικότερη χρήση ενέργειας ή την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, καθώς συμβάλλουν στη βελτίωση του περιβαλλοντικού προφίλ των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και την άμβλυνση των επιπτώσεων στην κλιματική αλλαγή.

Η αναδιάρθρωση των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων με την καλλιέργεια κτηνοτροφικών φυτών και τη χρήση των ιδιοπαραγόμενων ζωοτροφών συμβάλλει στη μείωση του κόστους παραγωγής ζωικών προϊόντων αυξάνοντας παράλληλα την ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης. Παράλληλα, ο εκσυγχρονισμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων ενισχύει σε ικανοποιητικό βαθμό το εισόδημα των δικαιούχων, ενώ την ίδια στιγμή συμβάλει τόσο στη διατήρηση όσο και στη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Η Τράπεζα Πειραιώς είναι έτοιμη να χορηγήσει επενδυτικά δάνεια στο πλαίσιο των Σχεδίων Βελτίωσης και έχει ήδη διαμορφώσει ένα ολοκληρωμένο πακέτο λύσεων, που περιλαμβάνει το επενδυτικό δάνειο, αλλά και επιπλέον δυνατότητες, όπως η εγγυητική επιστολή και το δάνειο έναντι επιχορήγησης για συνολική κάλυψη των αναγκών.

Στο πλαίσιο αυτό και για την τόνωση της ρευστότητας στην αγορά των γεωργικών μηχανημάτων ανακοίνωσε τη συνεργασία με την εταιρεία «Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ». Σκοπός του προγράμματος, είναι η χρηματοδότηση των αγροτών με ευνοϊκούς όρους για την αγορά γεωργικού εξοπλισμού, τόσο στο πλαίσιο του υπομέτρου 4.1 του Π.Α.Α. 2014-2020 όσο και εκτός. Η χρηματοδότηση γίνεται με επενδυτικό δάνειο, για την αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού νέου ή μεταχειρισμένου (γεωργικοί ελκυστήρες και παρελκόμενα) με ευνοϊκούς όρους, αλλά και σημαντικά πλεονεκτήματα για τους πελάτες.

Σύμφωνα με την πρόσκληση των Σχεδίων Βελτίωσης, προϋπολογισμού 316 εκατ. ευρώ, οι ενδιαφερόμενοι αγρότες μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους για τα Σχέδια Βελτίωσης, από τις 21 Δεκεμβρίου και μέχρι τις 2 Απριλίου.

Μέσω της αξιολόγησης και βαθμολόγησης των επενδυτικών σχεδίων των αγροτών, προτεραιότητα δίνεται σε επενδυτικά σχέδια, που συνδέονται κυρίως με τον τομέα των οπωροκηπευτικών, της αιγοπροβατοτροφίας, την παραγωγή ζωοτροφών και την καλλιέργεια φυτών ανθεκτικών στην κλιματική αλλαγή. Ιδιαίτερη στήριξη υπάρχει και για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, που στρέφονται κυρίως προς τα ποιοτικά γεωργικά προϊόντα, όπως τα βιολογικά προϊόντα, τα προϊόντα ΠΟΠ και ΠΓΕ, κ.λπ., γεγονός που ενισχύει την ανταγωνιστικότητά τους και διευκολύνει την είσοδό τους σε νέες αγορές ικανοποιώντας τις νέες διατροφικές απαιτήσεις των καταναλωτών.

Η ενίσχυση για επενδύσεις δίνεται σε εκμεταλλεύσεις, οι οποίες έχουν οικονομικό μέγεθος μεγαλύτερο από 8.000 ευρώ. Θα αξιολογείται και θα βαθμολογείται η συσχέτιση του οικονομικού μεγέθους της εκμετάλλευσης με το ύψος των αιτούμενων επενδύσεων. Για παράδειγμα, εκμεταλλεύσεις με παραγωγική δυναμικότητα μεγαλύτερη από 15.000 ευρώ θα μπορούν να λαμβάνουν μόρια στο σύνολο της επένδυσης και όταν δεν ξεπερνά το τετραπλάσιο της δυναμικότητας αυτής.

Προτεραιότητα δίνεται και στους νέους, καθώς επιπλέον βαθμολογία θα λαμβάνουν όσοι έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα των νέων γεωργών το 2014 και το 2016 (όσοι έχουν καταταχθεί στους πίνακες των δικαιούχων ή επιλαχόντων). Μόρια θα συγκεντρώνουν και όσοι έχουν εμπειρία άνω των πέντε ετών στη γεωργία, καθώς και όσοι έχουν πτυχίο γεωτεχνικής κατεύθυνσης.

Για τη διευκόλυνση δε της χρηματοδότησης της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, δίνεται η δυνατότητα για χορήγηση προκαταβολής μέχρι το 50% της υπολειπόμενης δημόσιας δαπάνης του επενδυτικού σχεδίου. Η πληρωμή προκαταβολής υπόκειται στη σύσταση τραπεζικής εγγύησης ή ισοδύναμης εγγύησης που αντιστοιχεί στο 100% του ποσού της αιτούμενης προκαταβολής.

Οι ενδιαφερόμενοι αγρότες μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στήριξης σε μια μόνο από τις 13 Περιφέρειες της χώρας. Η αίτηση συμπληρώνεται από γεωπόνο και υποβάλλεται ηλεκτρονικά. Ως φορείς διαχείρισης έχουν οριστεί οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας των Περιφερειών και οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής.

Η Τράπεζα Πειραιώς στην AGROTICA

Η Τράπεζα Πειραιώς συμμετέχει στην 27η AGROTICA, που πραγματοποιείται στη Θεσσαλονίκη 1 – 4 Φεβρουαρίου.

Στον εκθεσιακό χώρο της Τράπεζας Πειραιώς (Περίπτερο No 2, stand 32, 1oς όροφος) βρίσκονται ειδικευμένα στελέχη για να παρέχουν πληροφορίες για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα του Ομίλου, τα οποία απευθύνονται σε  αγρότες, αγροτικές επιχειρήσεις, ομάδες παραγωγών, συνεταιρισμούς, αλλά και σε συνδεδεμένες, με τον αγροτικό τομέα, επιχειρήσεις.

Μαζί με την τράπεζα είναι και το Κέντρο Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας «Εξέλιξη», που προσφέρει σύγχρονα  εκπαιδευτικά προγράμματα και συμβουλευτικές υπηρεσίες, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των αγροτών.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση