Επενδύσεις 220 εκατ. ευρώ από τον Τιτάνα για μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος

του Δημήτρη Διαμαντίδη

Πάνω από 220 εκατ. ευρώ έχει επενδύσει ο όμιλος της τσιμεντοβιομηχανίας Τιτάν τα τελευταία 15 χρόνια για την αξιοποίηση των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών, στο πλαίσιο της διαχείρισης του περιβαλλοντικού του αποτυπώματος.

Αυτό περιλαμβάνεται στην Σύνοψη της Ενιαίας Ετήσιας Έκθεσης Απολογισμού του 2017 του Τιτάνα, η οποία παρουσιάστηκε πριν από λίγες ημέρες.

Όπως επισημαίνεται στην έκθεση, η εταιρεία βελτιώνει συνεχώς τις περιβαλλοντικές της επιδόσεις, συμβάλλοντας στη βιώσιμη αξιοποίηση των φυσικών πόρων ως ενεργός συμμέτοχος στο μοντέλο της κυκλικής οικονομίας.

Οι σχετικές επενδύσεις αυτές συμπεριλάμβαναν την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό όλων των εργοστασίων που εξαγόρασε ο Τιτάνας, εισάγοντας προηγμένα βιομηχανικά πρότυπα.

Όλα τα εργοστάσια τσιμέντου του ομίλου διαθέτουν συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης πιστοποιημένα κατά ISO 14001, εκτός αυτών που βρίσκονται στις ΗΠΑ, τα οποία έχουν υιοθετήσει ένα σύστημα σύμφωνο με τις τοπικές κανονιστικές απαιτήσεις.

Οι συνεχείς προσπάθειες αυτοβελτίωσης του Τιτάνα στον τομέα της περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν επίσης οδηγήσει σε σημαντική μείωση των εκπομπών αερίων ρύπων. Από το 2003 έως το 2017 ο όμιλος έχει κατορθώσει την αποφυγή 46.850 τόνων εκπομπών σκόνης, ισοδύναμων με 12 έτη εκπομπών (στα επίπεδα του 2003). Το ίδιο έχει επιτευχθεί και με τις εκπομπές NOx και SOx, με την αποφυγή 196.200 τόνων και 28.770 τόνων εκπομπών αντίστοιχα, τα οποία ισοδυναμούν με 6,5 έτη εκπομπών (στα επίπεδα του 2003).

Το 2017 ο όμιλος συνέχισε να μειώνει όλες τις κύριες αέριες εκπομπές των εργοστασίων του.

Οι εκπομπές σκόνης μειώθηκαν από 23,9 σε 19,9 g/τόνο Κλίνκερ, οι εκπομπές NOx έπεσαν από 1.702,9 σε 1.340 g/τόνο Κλίνκερ και οι εκπομπές SOx σημείωσαν πτώση από 205,6 σε 199 g/τόνο Κλίνκερ.

Αναφορικά με τη διαχείριση της γης, στόχος του Τιτάνα είναι να επιτυγχάνει ένα καθαρό θετικό αντίκτυπο στη βιοποικιλότητα στα λατομεία, που διαχειρίζεται, μειώνοντας τις επιπτώσεις από τη διαδικασία εξόρυξης πρώτων υλών. Στην πλειοψηφία των λατομείων του ομίλου σχεδιάζονται και υλοποιούνται προγράμματα αποκατάστασης, με στόχο την προστασία και τη διατήρηση του φυσικού κεφαλαίου και των φυσικών πόρων.

Στο πλαίσιο αυτό, από το 2012, η εταιρεία έχει αναπτύξει επιστημονικές μεθόδους για την αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης και της αξίας της βιοποικιλότητας στα λατομεία της.

Έτσι, εκπονεί σχετικά προγράμματα (Biodiversity Management Plans) σε οκτώ λατομεία, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης και της ανάπτυξης ανάλογων δράσεων στα εναπομείναντα δύο λατομεία της εταιρείας, που έχουν αναγνωριστεί ως περιοχές υψηλής αξίας βιοποικιλότητας.

 

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση