Επικίνδυνα απόβλητα σε ρέμα που καταλήγει στον Αλιάκμονα

Το Δήμο Κοζάνης και τη ΔΕΥΑΚ κατονομάζει ως υπευθύνους για την κατάσταση των ρεμάτων η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας. Το σχετικό έγγραφο με αρ. πρωτ. 90117/6189/ 21-12-2012 αναφέρεται στη χρόνια ρύπανση με λύματα-σκουπίδια του ρέματος που περνά από το αεροδρόμιο και τον «Πλάτανο  Κακαμάντζα» για να καταλήξει στον Αλιάκμονα.

Η Υπηρεσία προέβη σε αυτοψία (μετά από καταγγελία του μέλους μας κ. Λ. Ιωαννίδη, Δημοτικού Συμβούλου, και του κ. Κ. Μπηλιώνη) και διαπίστωσε παράνομη απόρριψη στερεών αποβλήτων και λυμάτων, αυθαίρετες επεμβάσεις & μπαζώματα στην κοίτη του ρέματος, απουσία των προβλεπόμενων ελέγχων κλπ.
Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού με το έγγραφό της καλεί τη ΔΕΥΑΚ να αναλάβει τις ευθύνες της, ως «έχουσα την αρμοδιότητα της διαχείρισης των λυμάτων και της σύνδεσης των κατοικιών και δραστηριοτήτων με το δίκτυο», και να προχωρήσει στους απαιτούμενους ελέγχους, ώστε να εντοπιστούν όσοι βρωμίζουν το ρέμα και να υποστούν τις νόμιμες κυρώσεις.Στη συνέχεια η  εν λόγω Υπηρεσία υπογραμμίζει ότι ο Δήμος Κοζάνης έχει την υποχρέωση να καθαρίσει το ρέμα, να απομακρύνει τα σκουπίδια και τα μπάζα, καθώς  και να προβεί «στη λήψη προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων για την προστασία των χώρων αυτών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (Ν. 4042/2012, Ν.3852/2010 και Ν. 3463/2006). Τονίζει μάλιστα ότι ένα μέρος των αποβλήτων αυτών δεν συγκαταλέγονται
στα οικιακά, αλλά στα ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ. Συνεπώς η συλλογή τους θα έπρεπε να γίνεται χωριστά από αδειοδοτημένο φορέα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Επίσης σημειώνει την υποχρέωση του Δήμου να διαπλατύνει την κοίτη του ρέματος, το οποίο έχει «στριμωχτεί» από αυθαίρετες παρεμβάσεις που έκαναν κάτοικοι ή επιχειρηματίες της περιοχής.Σημειώνεται ότι προκειμένου να περιοριστούν οι καταπατήσεις και οι αυθαίρετες επιχώσεις στα ρέματα πρέπει αυτά να οριοθετηθούν με ευθύνη και μελέτες των δήμων σύμφωνα με τον Ν. 3010/2002. " Όμως κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει στα περισσότερα ρέματα. Σε κάθε περίπτωση όμως η διενέργεια ελέγχων και η αστυνόμευση των χώρων είναι υποχρέωση των δήμων. Κι αν ναι,  ποιες παραβάσεις βεβαίωσε και παρέπεμψε για κυρώσεις και πρόστιμα" επισημαίνει  το μέλος της Οικολογικής Κίνησης Κοζάνης Λάζαρος Τσιρκιτζής.
Πάντως η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας  καλεί το Δήμο να την ενημερώνει για κάθε κρούσμα ώστε να επιβάλει κυρώσεις στους παραβάτες. Τέλος προειδοποιεί
ότι «το Κλιμάκιο Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος, μετά την παρέλευση ευλόγου χρονικού διαστήματος, θα προβεί εκ νέου σε έλεγχο»
και υπενθυμίζει ότι «η παράβαση των ανωτέρω διατάξεων που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α του Ν. 4042/2012, συνιστούν παράνομη συμπεριφορά..» Σε περίπτωση που αγνοηθούν οι συστάσεις της «θα ακολουθήσει τη διαδικασία των νόμιμων κυρώσεων στους αρμόδιους»

Η Οικολογική Κίνηση Κοζάνης  ζητά:

 

  • το Δήμο Κοζάνης και τις Υπηρεσίες του να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα στη ρίζα του, ένα πρόβλημα που έχει απασχολήσει αρκετές φορές την τελευταία διετία τόσο την Οικολογική Κίνηση όσο και κάποιους ευαίσθητους πολίτες που  περιπολούν κάθε τόσο στο
    ρέμα.
  • τους ρυπαίνοντες να αλλάξουν συμπεριφορά και να καταλάβουν επιτέλους ότι τα ρέματα δεν είναι προσωπική τους χαβούζα.
  • τους πολίτες να καταγγέλουν επώνυμα στις αρμόδιες υπηρεσίες  κάθε παραβάτη. Η ατομική ανάληψη των ευθυνών δεν είναι «κάρφωμα», αλλά συμβολή στην προστασία του δημόσιου χώρου που ανήκει σε όλους μας.
Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!