Επιμορφωτικό σεμινάριο για την αειφορική διαχείριση των λιμναίων οικοσυστημάτων

Το ΚΠΕ Καστοριάς στο πλαίσιο του Έργου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ», που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.)  και από εθνικούς πόρους, οργανώνει θεματικό (Β΄ επιπέδου) τριήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο για την επαγγελματική ομάδα των εκπαιδευτικών Α΄/θμιας και Β΄/θμιας εκπαίδευσης στην Καστοριά, την Παρασκευή 15, το Σάββατο 16 και την Κυριακή 17 Φεβρουαρίου 2013.

Το θέμα του σεμιναρίου είναι: «Λιμναία Οικοσυστήματα: Ανθρωπογενείς Επεμβάσεις και Αειφορική  Διαχείριση».Το σεμινάριο θα αρχίσει  στις 17:00 της Παρασκευής και  θα
ολοκληρωθεί  στις 14:30 της Κυριακής.
Τις εισηγήσεις της πρώτης ημέρας (Παρασκευή, 15/2/2013), που περιλαμβάνουν
σημαντικά θέματα σχετικά με τη σχέση λίμνης και λεκάνης απορροής, την οργάνωση σχεδίων διαχείρισης μιας λίμνης, καθώς και τα θετικά και αρνητικά σημεία της νέας νομοθεσίας σχετικά με τις λίμνες, μπορεί ελεύθερα να παρακολουθήσει όποιος ενδιαφέρεται από την τοπική κοινωνία, ανεξάρτητα από την επαγγελματική του απασχόληση.
Το σεμινάριο υλοποιείται σε συνεργασία με το Ενυδρείο Καστοριάς και απευθύνεται στην επαγγελματική ομάδα των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από τους νομούς εμβέλειας του ΚΠΕ Καστοριάς, σε εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν με τα σχολεία τους στο Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Π.Ε. «Λίμνες: ΠηγέςΈμπνευσης για Προγράμματα Π.Ε.», καθώς και σε εκπαιδευτικούς από συνεργαζόμενα με το Δίκτυο ΚΠΕ της χώρας.Το Εθνικό Θεματικό Δίκτυο «Λίμνες: Πηγές Έμπνευσης για Προγράμματα Π.Ε.», στο οποίο συμμετέχουν Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, Ενιαία Λύκεια, ΕΠΑΛ, Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας και ΚΠΕ από όλη τη χώρα, συντονίζεται από το ΚΠΕ Καστοριάς.Στο σεμινάριο συμμετέχουν 100 εκπαιδευτικοί από 27 Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και 7 ΚΠΕ της χώρας.Το πρόγραμμα του σεμιναρίου περιλαμβάνει την προσέγγιση του συμπλέγματος των λιμνών με τις λεκάνες απορροής τους  με τρόπο που να υποστηρίζει την υλοποίηση σχετικών προγραμμάτων Π.Ε. στις σχολικές μονάδες, συνδυάζοντας θεωρητικές προσεγγίσεις και βιωματικά εργαστήρια.

Επίσης θα παρουσιαστεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Οι
Δρόμοι του Νερού – Η Λίμνη της Καστοριάς» και εξειδικευμένα εργαστήρια που έχουν οργανωθεί από την Παιδαγωγική Ομάδα του ΚΠΕ Καστοριάς.Το πρόγραμμα του σεμιναρίου έχει αναρτηθεί στην
ηλεκτρονική πύλη περιβαλλοντικής εκπαίδευσης (www.kpe.gr) που διαχειρίζεται το ΚΠΕ Καστοριάς στο διαδίκτυο (Internet).

 

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!