Επιστολή ΣΜΗΒΕ σε ΕΔΑ ΘΕΣΣ για τα ΠΕΑ στις νέες συνδέσεις φυσικού αερίου

Επιστολή στη διοίκηση της ΕΔΑ ΘΕΣΣ με θέμα την εφαρμογή διατάξεων σύνδεσης εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου, απέστειλε ο Σύλλογος Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων Βορείου Ελλάδος.

Όπως αναφέρει στην επιστολή του ο ΣΜΗΒΕ, με αφορμή την Υπεύθυνη Δήλωση Ενεργειακού Επιθεωρητή που απαιτείται να κατατεθεί, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία σύνδεσης με το δίκτυο διανομής φυσικού αερίου διαμερίσματος το οποίο αποκόπτεται από εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης, σας επισημαίνουμε τα ακόλουθα. Ο Ν.4405/2017 στο άρθρο 127 ορίζει ότι «… πρέπει να προκύπτει ότι η ανεξάρτητη μόνιμη εγκατάσταση θέρμανσης βελτιώνει την ενεργειακή αποδοτικότητα της ιδιοκτησίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Κ.Ε.Ν.Α.Κ.)».

Η παραπάνω έκφραση, όπως αναφέρει ο Σύλλογος, «ερμηνεύτηκε από την ΕΔΑ ΘΕΣ ότι απαιτείται η έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης – ΠΕΑ – για τις νέες συνδέσεις καταναλωτών που αποσυνδέονται από εγκαταστάσεις κεντρικής Θέρμανσης».

Σύμφωνα με τον Σύλλογο, επειδή:

1. Η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης ενός ακινήτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Εν.Α.Κ. μπορεί να αποδειχθεί εάν οι υπολογισμοί που γίνονται βάσει του Κ.Εν.Α.Κ. και των σχετικών ΤΟΤΕΕ -20701 καταλήγουν σε μείωση της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας του εξεταζόμενου κτηρίου έναντι του κτηρίου αναφοράς. Η έκδοση του ΠΕΑ δεν αναφέρεται ως υποχρεωτική και επιβαρύνει τους υποψήφιους καταναλωτές, διαδικαστικά και οικονομικά.

2. Το ΠΕΑ που πρέπει να εκδοθεί προκειμένου να «αποδειχθεί» η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του ακινήτου, παύει να ισχύει τη χρονική στιγμή που θα ολοκληρωθεί η εγκατάσταση του Φυσικού Αερίου και τροφοδοτηθεί με Αέριο η εγκατάσταση θέρμανσης. Η λήξη της ισχύος του πιστοποιητικού ορίζεται από την παρ.2 του άρθρου 6 του ν.36661/2008 καθώς η τοποθέτηση λέβητα Φυσικού Αερίου είναι προσθήκη που επηρεάζει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου. Δηλαδή η ΕΔΑ-ΘΕΣ καλεί τους υποψήφιους πελάτες της να επιβαρυνθούν με την έκδοση ενός πιστοποιητικού το οποίο θα πάψει να ισχύει μόλις τροφοδοτηθεί η εγκατάσταση με Φυσικό Αέριο.

3. Πιστοποιητικό Ενεργειακής απόδοσης μπορεί να εκδώσει μόνον ενεργειακός επιθεωρητής, ενώ τη μελέτη και κατά συνέπεια τους υπολογισμούς μπορεί να κάνει ο οποιοσδήποτε μηχανικός που έχει δικαίωμα σύνταξης μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης.

4. Ο μηχανικός – ενεργειακός επιθεωρητής δεν μπορεί, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 53 του Ν. 4409/2016, να έχει συμμετέχει στην μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, διαχείριση, λειτουργία ή συντήρηση με οποιοδήποτε τρόπο, ο ίδιος ή νομικό πρόσωπο του οποίου είναι μέλος ή εταίρος ή υπάλληλος. Σύμφωνα με τα παραπάνω ο μηχανικός Ενεργειακός επιθεωρητής και ο επιβλέπων αερίου ή μελετητής αερίου πρέπει να είναι διαφορετικά φυσικά πρόσωπα που δεν σχετίζονται μεταξύ τους.

«Καλούμε την εταιρεία να αναθεωρήσει τις υπεύθυνες δηλώσεις που απαιτεί να προσκομίσει ο υποψήφιος καταναλωτής. Είμαστε στη διάθεση σας για περαιτέρω διευκρινήσεις και ανταλλαγή απόψεων επί του θέματος», καταλήγει στην επιστολή του ο ΣΜΗΒΕ.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση