Επιτροπή για το Πρόγραμμα Ήλιος

Τη σύσταση και συγκρότηση εννιαμελούς Επιτροπής Συντονισμού (Steering Committee) για το Πρόγραμμα «ΗΛΙΟΣ» ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΓΓΕΚΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ).

Η Επιτροπή αποτελείται από τρεις εκπροσώπους του ΥΠΕΚΑ, δύο εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δύο εκπροσώπους του BMU, έναν εκπρόσωπο της Ε.Τ.Επ. και έναν εκπρόσωπο του στρατηγικού και χρηματοοικονομικού συμβούλου.

Έργο της αποτελεί ο συντονισμός της προώθησης και υλοποίησης του εθνικού ενεργειακού προγράμματος αξιοποίησης του ηλιακού ενεργειακού δυναμικού με την ονομασία Πρόγραμμα «ΗΛΙΟΣ».

Μέλη της Επιτροπής Συντονισμού (Steering Committee) ορίζονται οι:

1. Κωνσταντίνος Μαθιουδάκης, Γενικός Γραμματέας Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
2. Δημήτρης Τσαλέμης, Προϊστάμενος Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης Επενδυτών για Έργα Α.Π.Ε.
3. Αναστασία Οικονόμου, Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Επενδυτών για Έργα Α.Π.Ε.
4. Robert Lorentz, DG Energy – European Commission
5. Ben Van-Houtte, Task Force Greece – European Commission
6. Martin Schoepe, BMU
7. Daniel Argyropoulos, BMU
8. Thomas Barrett, Ε.Τ.Επ.
9. Κωνσταντίνος Καραγιάννης, Guggenheim Capital (εκπρόσωπος στρατηγικού & χρηματοοικονομικού συμβούλου)

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, οι εκπρόσωποι του ΥΠΕΚΑ παρακολουθούν και την πρόοδο του έργου των συμβούλων, στους οποίους ανατέθηκε το έργο χρηματοοικονομικού συμβούλου για την υλοποίηση του προγράμματος «ΗΛΙΟΣ» (σύμφωνα με την απόφαση 196/02.12.2011 της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων), την εκτέλεση των όρων της σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και των εν λόγω χρηματοοικονομικών συμβούλων και εισηγείται στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για την καλή εκτέλεση του εν λόγω έργου.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!