Επιχείρηση αναγέννησης των Κυθήρων μετά την καταστροφική πυρκαγιά

Την Τετάρτη 20 Δεκέμβριου 2017, στα γραφεία της Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ), της παλαιότερης περιβαλλοντικής οργάνωσης (1951) πανελλήνιας εμβέλειας, πραγματοποιήθηκε εκδήλωση για την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Επιτροπής Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων και της ΕΕΠΦ. Στόχος αυτού του Μνημονίου είναι η δέσμευση και των δύο μερών για συστηματική συνεργασία, στο πλαίσιο μιας στοχευόμενης προσπάθειας για την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος των Κυθήρων, μετά την καταστροφική πυρκαγιά του Αυγούστου 2017 που κατέκαψε περί τα 25.000 στρέμματα, μέσα από τη διαμόρφωση και υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης.

Αξίζει να τονισθεί ότι το Σχέδιο Δράσης δεν θα περιοριστεί μόνο σε ενέργειες αποκατάστασης. Ένα μεγάλο μέρος του, θα αφιερωθεί στην εκπαίδευση, οργάνωση και δραστηριοποίηση διαφόρων ηλικιακών ομάδων της κυθηραϊκής κοινωνίας στον τομέα της πρόληψης τέτοιων καταστροφών.

Επίσης το Σχέδιο Δράσης έχει και μια ιδιαίτερα σημαντική διάσταση, που αφορά διάφορες παραμέτρους της βιώσιμης ανάπτυξης. Τα Κύθηρα, σύμφωνα με την ΕΕΠΦ, παρουσιάζουν τεράστιο οικολογικό ενδιαφέρον, αλλά προσφέρουν και σημαντικές δυνατότητες για την ανάδειξη τοπικών προϊόντων, επανασυγκρότηση γεωργικών και κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων κ.α., ώστε να προκύψουν νέες και σύγχρονες ευκαιρίες κυρίως για τους νέους και ίσως ακόμα και κάποιους απόδημους που μπορεί να θελήσουν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους κάτω από τέτοιες συνθήκες. Όλοι οι άξονες που περιγράφονται στο Μνημόνιο θα συντονίζονται από ένα Κεντρικό Συντονιστικό Όργανο το οποίο απαρτίζεται από τους κατωτέρω:

 • Καθ. Γρηγόρη Τσάλτα, Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Κέντρου Περιβαλλοντικής Ερευνας και Κατάρτισης, Πάντειο Πανεπιστήμιο - Πρόεδρος

 • Παναγιώτη Κομηνό, Πρόεδρο Επιτροπής Εγχωρίου Περιουσίας

 • Νικόλαο Πέτρου, Πρόεδρο, ΔΣ Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας της Φύσης

 • Γεώργιο Κομηνό, Αντιδήμαρχο, αρμόδιο για θέματα Πολιτικής Προστασίας

 • Αλέξια Νικηφοράκη, Αναπλ. Γεν. Γραμματέα του ΔΣ Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας της Φύσης.

Έχει ήδη συγκροτηθεί και Επιστημονική Επιτροπή η οποία θα υποστηρίξει εθελοντικά όλο αυτό το έργο και η οποία απαρτίζεται καταρχήν από τους κατωτέρω:

 • Γιώργο Καρέτσο, Δρ. Δασικής Οικολογίας, Πρόεδρο του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ

 • Δρ. Κωνσταντίνα Τσαγγάρη, Δ/ντρια του Ινστιτούτου Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων

 • Γεώργιο Μάντακα, Δασολόγο, Ειδικό Επιστήμονα στην αποκατάσταση διαταραγμένων περιβαλλόντων

 • Αλεξάνδρα Σολωμού, Δρ. Διαχείρισης Βιοποικιλότητας

Η Επιστημονική Επιτροπή θα διευρύνεται και από άλλους ειδικούς επιστήμονες ανάλογα με τις ανάγκες και τις συνθήκες που θα προκύπτουν.

Τα ανωτέρω αποτυπώθηκαν με σαφήνεια στις τοποθετήσεις των μελών του Συντονιστικού Οργάνου στην εκδήλωση, αναφέρει η ανακοίνωση.

Ο κ. Παναγιώτης Κομηνός τόνισε τη σημασία για το νησί των Κυθήρων της συνεργασίας με την Ελληνικά Εταιρία Προστασίας της Φύσης που έχει σχεδόν 70 χρόνια εμπειρία στον τομέα του περιβάλλοντος αλλά και περίπου 10 χρόνια ανάπτυξης περιβαλλοντικών πρωτοβουλιών στα Κύθηρα.

Επίσης σημείωσε τη μεγάλη ανάγκη για ολοκληρωμένη αναπτυξιακή προσπάθεια στα Κύθηρα έτσι ώστε η τοπική κοινωνία να μπορεί να απολαμβάνει αφενός ποιότητα ζωής και αφετέρου οικονομική ευμάρεια.

Ο Πρόεδρος της ΕΕΠΦ αναφέρθηκε στην οικολογική μοναδικότητα των Κυθήρων, τις δυνατότητες αξιοποίησης της ως πόλο ανάπτυξης τους και προσέλκυσης Ελλήνων αλλά και ξένων τουριστών. Ευχαρίστησε ιδιαίτερα την Επιτροπή Εγχωρίου Περιουσίας για την άμεση ανταπόκριση της στην πρόταση συνεργασίας, καθώς επίσης και τον Δρ. Γιώργο Καρέτσο και τους συνεργάτες του για την εθελοντική υποστήριξη όλου αυτού του κρίσιμου έργου για το νησί των Κυθήρων με το πολύ μεγάλο οικολογικό ενδιαφέρον.

Ο καθηγητής Γρηγόρης Τσάλτας και Πρόεδρος του Συντονιστικού Οργάνου, στάθηκε και ανέλυσε τους όρους πρόληψη και προφύλαξη που πρέπει να συνυπάρχουν.

Επίσης τόνισε ότι κάθε τέτοιο έργο για να θεωρείται ολοκληρωμένο θα πρέπει να αποβλέπει στην ενσωμάτωση των τριών πυλώνων των Ηνωμένων Εθνών για την βιώσιμη ανάπτυξη:

 • Οικονομική αύξηση

 • Κοινωνική πρόοδος

 • Περιβαλλοντική προστασία

Η κ. Αλέξια Νικηφοράκη αναφέρθηκε στη σύλληψη της ιδέας γι’ αυτό το έργο και στην ομόφωνη έγκριση της εισήγησής της από το Δ.Σ. της ΕΕΠΦ καθώς και στους μακρόχρονους δεσμούς της ΕΕΠΦ με τα Κύθηρα.

Ο Δρ. Γιώργος Καρέτσος, έκλεισε τον κύκλο των εισηγήσεων με ουσιαστικές λεπτομέρειες για κάθε επιμέρους άξονα δράσεων, με έμφαση στην ενίσχυση της τοπικής κοινωνίας.

Μετά τις εισηγήσεις ακολούθησε συζήτηση με το ακροατήριο που απαρτιζόταν από τους εκπροσώπους των μεγάλων κυθηραϊκών σωματείων, Τριφύλλειο Ίδρυμα, ΚυθηραΪκός Σύνδεσμος Αθηνών, Εταιρία Κυθηραϊκών Μελετών, Κυθηραϊκή Αδελφότητα Πειραιώς-Αθηνών και Κυθηραϊκο Ίδρυμα Πολιτισμού και Ανάπτυξης. Όλοι εξέφρασαν τη βούλησή τους για συμπόρευση στο έργο και υποστήριξη των διαφόρων πρωτοβουλιών.

Η εκδήλωση έκλεισε με την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας από τον Πρόεδρο της Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων και Παναγιώτη Κομηνό και από τον Πρόεδρο της ΕΕΠΦ κ. Νίκο Πέτρου.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση