Επιχειρηματικά Πάρκα χονδρικής πώλησης νωπών προϊόντων

του Δημήτρη Διαμαντίδη

Μία τομή στο πεδίο της αγροδιατροφής και της εμπορίας ανάλογων προιόντων μέσω της βελτίωσης της παραγωγικότητας των χονδρεμπορικών επιχειρήσεων νωπών αγαθών, την ενίσχυση του ανταγωνισμού και την αποτελεσματική εποπτεία των αγορών από την διοίκηση, προβλέπει σχετική τροπολογία που κατέθεσε ο υπουργός Οικονομίας στην Βουλή.

Με την σχετική τροπολογία εισάγονται τροποποιήσεις διατάξεων νόμων που σκοπεύουν στον ορισμό ειδικού πλαισίου αναφορικά με το καθεστώς ίδρυσης οργανωμένων χονδρικών αγορών νωπών προϊόντων. Με τις προτεινόμενες διατάξεις, αποσαφηνίζεται το νομικό πλαίσιο που διέπει την ίδρυση των παραπάνω.

Ειδικότερα, οι προτεινόμενες τροποποιήσεις διαμορφώνουν ένα σαφές πλαίσιο αναφοράς για τους ενδιαφερόμενους επενδυτές, συνδέοντας την ίδρυση των οργανωμένων χονδρικών αγορών νωπών αγροτικών προϊόντων με τους Οργανωμένους Υποδοχείς Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Επιπλέον, εισάγεται διάκριση ανάμεσα στις διαδικασίες ίδρυσης Κεντρικών Αγορών, οι οποίες είναι δημόσιες αγορές και τις οργανωμένες αγορές χονδρικής πώλησης νωπών αγροτικών προϊόντων, οι οποίες μπορούν να ιδρύονται και να λειτουργούν ως Οργανωμένοι Υποδοχείς Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων.

Ειδικότερα, με το πρώτο προτεινόμενο άρθρο αναγνωρίζεται η δυνατότητα ίδρυσης οργανωμένων αγορών χονδρικής πώλησης νωπών αγροτικών προϊόντων ως ή εντός Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων και γίνεται σαφής διάκριση από τις Κεντρικές Αγορές.

Με το δεύτερο προτεινόμενο άρθρο εισάγεται ειδική κατηγορία Επιχειρηματικού Πάρκου χονδρικής πώλησης νωπών προϊόντων και ειδική πρόβλεψη για τη δυνατότητα εγκατάστασης αυτών των πάρκων εντός περιοχών χονδρεμπορίου.

Επιπλέον, με τρίτο προτεινόμενο άρθρο καταργείται η παρωχημένη διάταξη με την οποία είχε καθιερωθεί η αποκλειστικότητα της Κεντρικής Λαχαναγοράς Πατρών στη διενέργεια χονδρικού εμπορίου νωπών αγροτικών προϊόντων στην περιοχή των Πατρών.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση