Επιχειρηματικότητα και βιώσιμη ανάπτυξη στον τομέα της διαχείρισης των αστικών απορριμμάτων

Εκδήλωση δικτύωσης διοργάνωσε το Κέντρο Επιχειρηματικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ), την Πέμπτη 2 Απριλίου 2015, στις 16:00, στην Αίθουσα Συνεδρίων Πανεπιστημίου Μακεδονίας - 1ος όροφος, Εγνατίας 156, Θεσσαλονίκη. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου “TRANSNATIONAL INITIATIVE FOR GUIDANCE OF GRADUATED AND ENTREPRENEURSHIP” με ακρωνύμιο “TRIGGER”, το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Βουλγαρίας.

Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η ενημέρωση – ευαισθητοποίηση και δικτύωση με αντικείμενο την κομποστοποίηση – ανακύκλωση αστικών απορριμμάτων, τα οφέλη, τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες τόσο για την τοπική αυτοδιοίκηση όσο και για νέες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, επιδιώκοντας να αποτελέσει μία «γέφυρα σύζευξης» των νέων πτυχιούχων και των επιχειρήσεων έτσι ώστε να αποκομίσουν πρακτικά οφέλη και οι δύο πλευρές, προάγοντας επίσης ένα νέο μοντέλο αποτελεσματικότητας για την τοπική αυτοδιοίκηση.Συντονιστής της εκδήλωσης ήταν ο κ. Σπύρος Σκοτίδας, Γενικός Διευθυντής του ΚΕΠΑ, ο οποίος αφού καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους αναφέρθηκε στους σκοπούς της εκδήλωσης η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου TRIGGER, τονίζοντας τη σημασία της επαναχρησιμοποίησης των αστικών απορριμμάτων προς όφελος της κοινωνίας, κάτι που ήδη γίνεται στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Στο ίδιο πνεύμα κινήθηκε και ο χαιρετισμός του Πρόεδρου του ΚΕΠΑ Θωμά – Φωκίων Αλγιανάκογλου, ο οποίος αναφέρθηκε στο ΚΕΠΑ και στις υπηρεσίες που παρέχει και στις δράσεις που συμμετέχει, τονίζοντας ότι το ΚΕΠΑ είναι ανοικτό σε συνεργασίες για αξιοποίηση πόρων που αποσκοπούν στην βιώσιμη ανάπτυξη.

Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυναν επίσης, ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Ανταγωνιστικότητας και Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Θεοφάνης Παπάς ο οποίος έκανε μια σύντομη αναφορά στο Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ), στο ρόλο της Περιφέρειας, καθώς και στις επικείμενες εξελίξεις για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ, Αθανάσιος Σαββάκης ο οποίος αναφέρθηκε στην αξιοποίηση της διαχείρισης αποβλήτων προς όφελος της οικονομίας, στις ελλείψεις σχεδιασμού από πλευράς τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και σε προτάσεις, που αποσκοπούν στην καλύτερη ενημέρωση του κοινού για το ζήτημα της διαχείρισης των αστικών απορριμμάτων συνδέοντας την βιώσιμη ανάπτυξη με την επιχειρηματικότητα.Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, η Καθηγήτρια του ΕΜΠ Μαρία Λοϊζίδου – Μαλαμή αναφέρθηκε στους στόχους προτεραιότητας του 7ου Προγράμματος Δράσης για το Περιβάλλον για τα απόβλητα δίνοντας βάση στην αποδοτική χρήση των πόρων και στην κυκλική οικονομία. Επίσης ανέπτυξε το θέμα της διαχείρισης βιοαποβλήτων σε επίπεδο Δήμου, παρουσιάζοντας το Ευρωπαϊκό Έργο ATHENS-BIOWASTE το οποίο αποσκοπεί στην διαλογή και επεξεργασία βιοαποβλήτων για την παραγωγή κόμποστ υψηλής ποιότητας, τονίζοντας ότι είναι απαραίτητο η τοπική αυτοδιοίκηση να υιοθετήσει τις βέλτιστες πρακτικές για την αύξηση των ποσοστών ανακύκλωσης. Οι πρακτικές αυτές βασίζονται στη Διαλογή στην Πηγή (ΔσΠ) με στόχο την παραγωγή προϊόντων υψηλής καθαρότητας.

Στη συνέχεια ο Νικόλαος Κουτσογιάννης, Δήμαρχος Νάουσας μίλησε για την σύνδεση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της αξιοποίησης απορριμμάτων ως ένα νέο μοντέλο αποτελεσματικότητας για την τοπική αυτοδιοίκηση και παρουσίασε το υπό σχεδιασμό μοντέλο διαχείρισης των (οργανικών κυρίως) απορριμμάτων του Δήμου Νάουσας, που θα βασίζεται στη συμμόρφωση με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, στον σχεδιασμό αξιοποίησης των απορριμμάτων, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη μείωση των ανταποδοτικών τελών. Η Αναστασία Σαββάκη, Διοικητική Διευθύντρια, ΒΙΟΣΤΕΡΕΑ ΕΠΕ παρουσίασε τις ευκαιρίες και προκλήσεις για νέες επιχειρηματικές δραστηριότητας με γνώμονα την ιδέα της περιβαλλοντικής διαχείρισης. Συγκεκριμένα αναφέρθηκε στην διαδικασία παραγωγής κόμποστ υψηλής ποιότητας, στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο, στα οφέλη για το περιβάλλον, την συνεισφορά στην οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική ευημερία.

Στη συνέχεια ο Ramon Plata, Σύμβουλος σε θέματα βιολογικής επεξεργασίας οργανικών αποβλήτων, αναφέρθηκε στο θεσμικό πλαίσιο και τη νομοθεσία που διέπει τη διαχείριση αστικών απορριμμάτων, στα χαρακτηριστικά των οργανικών αποβλήτων και τους διάφορους τρόπους επεξεργασίας τους. Στη συνέχεια παρουσίασε καλές αλλά και προς αποφυγήν πρακτικές-παραδείγματα διαχείρισης βιοαποβλήτων μέσω της κομποστοποίησης αναλύοντας – ανά περίπτωση – τους παράγοντες επιτυχίας και τα προβλήματα που προέκυψαν.Την εκδήλωση έκλεισε ο Ιωάννης Τσιτσόπουλος, Υπεύθυνος Δημοσιότητας και Πληροφόρησης του ΚΕΠΑ αναλύοντας τον ρόλο που διαδραματίζει ο φορέας στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στην κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης και της κοινωνικής οικονομίας. Αναφέρθηκε στα προγράμματα που διαχειρίστηκε το ΚΕΠΑ με άξονα την βιώσιμη ανάπτυξη και κοινωνική οικονομία (Πράσινη Επιχείρηση, Πράσινος Τουρισμός, Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων κτλ.), σε δράσεις που συμμετέχει με σκοπό την στήριξη της κοινωνικής οικονομίας αλλά και στις προκλήσεις – ευκαιρίες του νέου ΣΕΣ 2014-2020.
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με ανοιχτή συζήτηση και τοποθετήσεις των παρευρισκόμενων και των ομιλητών.

Λίγα λόγια για το έργο «TRIGGER»:
Το έργο «ΤRIGGER» αφορά στην υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης δέσμης ενεργειών, οι οποίες θα έχουν σαν τελικό αποτέλεσμα την ένταξη στην αγορά εργασίας και την ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης 200 νέων αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε Ελλάδα και Βουλγαρία. Το έργο στοχεύει πρωτίστως στην αξιοποίηση του πολύτιμου ανθρώπινου δυναμικού της περιοχής των δύο χωρών στην αγορά εργασίας, μέσα από τη δικτύωση και τη συνεργασία μεταξύ των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και της επιχειρηματικής κοινότητας, δημιουργώντας περισσότερες ευκαιρίες για τους νέους και τις γυναίκες στην αγορά εργασίας.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!