Επτά αλλαγές στους δασικούς χάρτες ζητεί ο Συνήγορος του Πολίτη

Σε λιγότερο από μήνα εκπνέει η τελευταία προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων κατά των δασικών χαρτών (που αφορούν το 35% της χώρας) και οι αντιδράσεις για το έργο ολοένα και πληθαίνουν.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος», ζητήματα αντισυνταγματικότητας έρχεται να θίξει και ο Συνήγορος του Πολίτη, εντοπίζοντας κυρίως το πρόβλημα στις οικιστικές πυκνώσεις και στην αγροτική εκμετάλλευση αναδασωτέων. Παράλληλα, με σχετική ανακοίνωση, παραθέτει και μια σειρά από προτάσεις προκειμένου η ολοκλήρωση των δασικών χαρτών αφενός να γίνει σύμφωνα με το γράμμα του νόμου και αφετέρου να συμβαδίζει με το συμφέρον των πολιτών.

Οπως επισημαίνει ο Συνήγορος του Πολίτη, ορισμένες από τις διατάξεις της νομοθεσίας δημιουργούν σοβαρά ζητήματα καθώς αντιβαίνουν σε διατάξεις του Συντάγματος ή έρχονται σε αντίθεση με τη λοιπή νομοθεσία αλλά και τη νομολογία.

Αναλυτικότερα:

• Οι διατάξεις που εξαιρούν από την αποτύπωση στους δασικούς χάρτες τα δάση/δασικές εκτάσεις που έχουν λάβει παράνομα οικιστικό χαρακτήρα συρρικνώνουν το πεδίο προστασίας του δασικού πλούτου, καθώς έρχονται σε αντίθεση με το Σύνταγμα, δεδομένου ότι η οικιστική επέκταση δεν μπορεί να θεωρηθεί λόγος δημοσίου συμφέροντος. Επί του συγκεκριμένου ζητήματος, έχει διαπιστωθεί ότι οι δήμοι δεν κατορθώνουν να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους για την υπόδειξη των οικισμών και οικιστικών πυκνώσεων μέσα στα οριζόμενα χρονικά όρια.

• Η παρεχόμενη δυνατότητα έγκρισης επέμβασης σε δάση/αναδασωτέες εκτάσεις ήδη εκχερσωθείσες, μεταξύ 1975 έως 2007, έτος κατά το οποίο ξεκίνησε η αποτύπωση των εκτάσεων από την ΕΚΧΑ, εγείρει σοβαρά ζητήματα συνταγματικότητας.

• Η πρόβλεψη για εξαίρεση από τους δασικούς χάρτες εκτάσεων λόγω του ότι βάσει της νεότερης διαθέσιμης αεροφωτογραφίας δεν έχουν δασικό χαρακτήρα και έχουν ενταχθεί στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) έρχεται σε αντίθεση με τη λοιπή νομοθεσία και νομολογία.

• Η πρόβλεψη εξαίρεσης εκτάσεων από τους δασικούς χάρτες, κηρυγμένων ως αναδασωτέων, με αποφάσεις των Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων κατά Δασικών Χαρτών (ΕΠΕΑ), χωρίς να έχει προηγηθεί ακύρωση ή ανάκληση των πράξεων κήρυξης αναδάσωσης, αντιβαίνει στο τεκμήριο της νομιμότητας των ατομικών διοικητικών πράξεων.

• Καθίσταται επιτακτική η άμεση συμμόρφωση της Διοίκησης σε αποφάσεις των Διοικητικών Δικαστηρίων οι οποίες ακυρώνουν αποφάσεις κήρυξης αναδάσωσης ή διοικητικές αποφάσεις σχετικές με τον χαρακτηρισμό εκτάσεων.

Με βάση τα ανωτέρω, ο Συνήγορος του Πολίτη προτείνει:

• Απάλειψη της πρόβλεψης περί οικιστικών πυκνώσεων, ως αντισυνταγματικής.

• Πρόβλεψη διαδικασίας άσκησης αντιρρήσεων για όλες τις περιπτώσεις αποτύπωσης ορίων οικισμών.

• Εξαίρεση από τις διατάξεις περί έγκρισης επέμβασης για γεωργική εκμετάλλευση σε δάση και αναδασωτέες εκτάσεις που έχουν εκχερσωθεί παράνομα.

• Απάλειψη του κριτηρίου περί ένταξης στο ΟΣΔΕ ως συνεκτιμώμενου στοιχείου για την εξαίρεση περιοχών από τους δασικούς χάρτες.

• Τροποποίηση των σχετικών διατάξεων, ώστε να προηγείται η τήρηση της διαδικασίας ανάκλησης ή τροποποίησης αποφάσεων αναδάσωσης οποιασδήποτε απόφασης ΕΠΕΑ για εξαίρεση αναδασωτέων εκτάσεων από τους δασικούς χάρτες.

• Παροχή οδηγιών για τον τρόπο συμμόρφωσης της Διοίκησης με, μη εισέτι εφαρμοσθείσες, ακυρωτικές αποφάσεις των Διοικητικών Δικαστηρίων, που αναπέμπουν την υπόθεση στη Διοίκηση για επανεξέταση, κατά το στάδιο της ανάρτησης των δασικών χαρτών.

• Ως προς τη συγκρότηση των ΕΠΕΑ είναι αναγκαία η θέσπιση ειδικότερων τρόπων απόδειξης της γνώσης της δασικής νομοθεσίας από τους δικηγόρους ως μέλη των ΕΠΕΑ, καθώς και η εξέταση της δυνατότητας απαγόρευσης της εντοπιότητας για τα μέλη της επιτροπής.

Υπενθυμίζεται πως, για τους δασικούς χάρτες που είναι αναρτημένοι, η προθεσμία για την υποβολή αντιρρήσεων, την υποβολή αίτησης για τη διόρθωση των πρόδηλων σφαλμάτων του χάρτη και την αίτηση εξαγοράς ή χρήσης εκτάσεων δασικού χαρακτήρα που έχουν εκχερσωθεί για γεωργική καλλιέργεια και είναι ενταγμένες στο ΟΣΔΕ (Ολοκληρωμένο Σύστημα Υποβολής Δηλώσεων) είναι η 27η Ιουλίου και είναι η τελευταία. Επιπλέον, μέχρι και τότε μπορούν να υποβάλουν αίτηση όσοι είναι ενταγμένοι στο ΟΣΔΕ και η έκτασή τους είναι εκχερσωμένη. Επίσης και οι δήμοι, για να δηλώσουν τους οικισμούς τους και τις οικιστικές πυκνώσεις, έχουν ως καταληκτική ημερομηνία την 27η Ιουλίου.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση