Ερευνητικό κολάρο σε αγριόγατα που θα απελευθερωθεί στην περιοχή της Βόλβης

Τη χορήγηση άδειας ερευνών σχετικά με την περίθαλψη και την τοποθέτηση ποµπού σε αγριόγατο που διαπιστώθηκε ότι ήταν τραυματισμένος και περιθάλπηκε προκειµένου να απελευθερωθεί, μέσα στα όρια του Φορέα Διαχείρισης Λιμνών Βόλβης - Κορώνειας, ενέκρινε με απόφασή του ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών Δημήτρης Γερμανός.

Στο ζώο, το οποίο ανήκει στα είδη CITES Appendix II / EU Habitats and Species Directive (Annex IV) και στο Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούµενων Ζώων της Ελλάδας - Μη εκτιµηµένο (NE), θα τοποθετηθεί κολάρο µε ποµπό τηλεµετρίας (VHF + GPS igotu600) για να αξιολογηθεί η υγιής και οµαλή ένταξή του στο φυσικό περιβάλλον.

Η απελευθέρωση, όπως προκύπτει από την απόφαση που δημοσιεύεται στη Διαύγεια, θα πραγµατοποιηθεί αύριο Πέμπτη και η όλη επιχείρηση θα γίνει υπό την επίβλεψη της ∆ιεύθυνσης Συντονισµού και Επιθεώρησης ∆ασών της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας Θράκης.

Η παρακολούθηση του ζώου µετά την απελευθέρωση θα γίνεται από την οµάδα Άγριας Πανίδας του Ι∆Ε και το Τµήµα Βιολογίας του ΑΠΘ (Καθ.∆ρ.∆.Γιουλάτος).

Ο συντονισµός της έρευνας - τοποθέτησης ποµπού θα γίνει από το ∆ρ. Χρήστο Αστάρα του Ι∆Ε /Ελληνικός Γεωργικός Οργανισµός «∆ήµητρα» σε συνεργασία µε τον Αν. καθηγητή ∆ιονύσιο Γιουλάτο του τµήµατος Βιολογίας του ΑΠΘ.

Σκοπός της έρευνας είναι να αξιολογηθεί η υγιής και οµαλή ένταξη της αγριόγατας στο φυσικό περιβάλλον. Ακόμη, στόχος είναι η βελτίωση της ένταξης µελλοντικά ατόµων του είδους (πχ τραυµατισµένα ζώα) µέσω της καλύτερης κατανόησης της χωρικής οικολογίας και των απαιτήσεων του είδους.

Το κολάρο θα φύγει μόνο του

Στο ζώο θα τοποθετηθεί κολάρο µε ποµπό τηλεµετρίας (VHF + GPS igotu600) το οποίο θα τοποθετηθεί µετά από χορήγηση φαρµακευτικής ηρέµησης από τον αναπληρωτή καθηγητή Αναισθησιολογίας στο Τµήµα Κτηνιατρικής ΑΠΘ δρ Ιωάννη Σάββα, την ηµέρα της απελευθέρωσης. Το κολάρο θα απορριφτεί µόνο του µετά από 1-2 µήνες.

Οι συντεταγµένες της πορείας του ζώου θα καταγράφονται και θα αποθηκεύονται από την οµάδα Άγριας Πανίδας του Ι∆Ε και το Τµήµα Βιολογίας του ΑΠΘ (Καθ.∆ρ.∆.Γιουλάτος/∆έσποινα Μίγλη µέσω σήµατος vhf κάθε 4-5 µέρες.

Η ερευνητική οµάδα αποτελείται από τους κκ ∆ρ. Χρήστο Αστάρα (Ι∆Ε) ∆ρ.Σάββα Καζαντζίδη (Ι∆Ε) ∆ρ.∆ιονύση Γιουλάτο (ΑΠΘ) και ∆έσποινα Μίγλη (ΑΠΘ), ενώ η περιοχή απελευθέρωσης είναι µέσα στα όρια του Φορέα ∆ιαχείρισης Λιµνών Βόλβης Κορώνειας, µε τον οποίο οι ερευνητές θα έρθουν σε σχετική επικοινωνία.

Μετά το πέρας των εργασιών, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, θα πρέπει να αποσταλεί περίληψη των αποτελεσµάτων της έρευνας, καθώς και ένα πλήρες αντίγραφο, µετά την ολοκλήρωσή της, για το αρχείο της Υπηρεσίας.

Το Δασαρχείο Λαγκαδά, που συντονίζει την έρευνα, θα καθορίσει, εφόσον ειδικοί λόγοι το απαιτήσουν, τυχόν συµπληρωµατικούς όρους, για την αποφυγή ενδεχόµενης αρνητικής επίπτωσης στα οικοσυστήµατα των περιοχών αρµοδιότητάς της.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση