«Ερευνώ - Καινοτομώ - Δημιουργώ»: 45 εκατ. για αγροδιατροφή και τρόφιμα

Με προτεραιότητα στην αγροδιατροφή η χρηματοδοτική δράση «Ερευνώ - Καινοτομώ - Δημιουργώ» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής και στόχο έχει να ενισχύσει την καινοτομία της διασύνδεσης της έρευνας με την παραγωγή, την εξωστρέφεια και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας.

Διαθέτει συνολικό «κουμπαρά» 280 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 44,8 εκατ. ευρώ προορίζονται για την αγροδιατροφή και τις επιχειρήσεις τροφίμων.

Τα σχέδια που θα ενταχθούν στη δράση θα πρέπει να προωθούν την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία και να εντάσσονται στις εξής κατηγορίες:

  • Έρευνα και ανάπτυξη από μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
  • Συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς.
  • Αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων.

Η ενίσχυση έχει τη μορφή επιχορήγησης, το ποσοστό της οποίας ξεκινάει από το 35% του επιλέξιμου προϋπολογισμού του έργου και φτάνει –σε περιπτώσεις συμπράξεων με ερευνητικούς οργανισμούς– μέχρι το 100%.

Στις δαπάνες που επιδοτούνται συγκαταλέγονται η βασική έρευνα, η βιομηχανική έρευνα, η πειραματική ανάπτυξη, οι μελέτες σκοπιμότητας, ακόμα και η συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις.

Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός κάθε έργου είναι τα 200.000 ευρώ για μία επιχείρηση, τα 350.000 ευρώ για δύο επιχειρήσεις, τα 450.000 ευρώ για τρεις επιχειρήσεις και τα 500.000 ευρώ για περισσότερες από τρεις επιχειρήσεις.

Στις συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς, το ανώτατο όριο διαμορφώνεται στο 1 εκατ. ευρώ, ενώ για την αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων στα 2 εκατ. ευρώ.

Ο πρώτος κύκλος του προγράμματος «άνοιξε» στις 23 Μαρτίου και μέσω αυτού θα διατεθούν αρχικά 126 εκατ. ευρώ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) είναι η 17η Μαΐου 2017.

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των υποβαλλόμενων προτάσεων έργων δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 36 μήνες.

Πέραν της βιομηχανίας τροφίμων και της αγροδιατροφής, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και σε άλλους κλάδους-κλειδιά, όπως οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών για τις οποίες προβλέπεται να διατεθούν 51,8 εκατ. ευρώ, οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (51,8 εκατ. ευρώ), ο τουρισμός – πολιτισμός – δημιουργικές βιομηχανίες (22,4 εκατ. ευρώ) και το περιβάλλον – βιώσιμη ανάπτυξη (33,8 εκατ. ευρώ).

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση