Ερώτηση του Κώστα Χρυσόγονου για τις ελληνικές ιχθυοκαλλιέργειες

Ερώτηση για τις ευθύνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την πτώση της πρωτογενούς παραγωγής στην Ελλάδα, με αφορμή τα προβλήματα στον κλάδο της ιχθυοκαλλιέργειας, υπέβαλε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Χρυσόγονος προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης.

Ερώτηση:

Η ιχθυοκαλλιέργεια αποτελεί για την Ελλάδα καίριο τομέα της πρωτογενούς παραγωγής.

Σήμερα ο τομέας αυτός πλήττεται σοβαρά και οι εξαγωγές ελληνικών προϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας στις αγορές εντός και εκτός ΕΕ φθίνουν επικίνδυνα σε σχέση με γειτονικές και ανταγωνιστικές της Ελλάδας τρίτες χώρες, σύμφωνα με έκθεση του Οργανισμού Γεωργίας και Τροφίμων του ΟΗΕ του Μαρτίου 2015. [1]

Στην ίδια έκθεση επισημαίνεται ότι οι ελληνικές ιχθυοκαλλιέργειες υποχωρούν τόσο εξαιτίας του ρωσικού εμπάργκο που επιβλήθηκε το καλοκαίρι του 2014 ως απάντηση σε κυρώσεις της ΕΕ σε βάρος της Ρωσίας, όσο και από το ότι η ευρωπαϊκή νομοθεσία περί ανταγωνισμού, η οποία εφαρμόζεται και στις ενισχύσεις που χορηγούνται από τα κράτη μέλη σε επιχειρήσεις του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας (άρθρο 8 παρ. 1 Κανονισμού 508/2014 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας) απαγορεύει στην Ελλάδα να χορηγεί ενισχύσεις στις επιχειρήσεις του κλάδου, τη στιγμή που αντίστοιχες επιχειρήσεις ιδίως στην Τουρκία λαμβάνουν σημαντικές κρατικές επιχορηγήσεις.

Ερωτάται ποια μέτρα έχει προγραμματίσει η Επιτροπή να λάβει ή να επιτρέψει στην Ελλάδα να λάβει προκειμένου να αναστραφεί η καθοδική πορεία των ελληνικών ιχθυοκαλλιεργειών που οφείλεται αφενός στη διεθνή πολιτική της ΕΕ και αφετέρου στην πολιτική της για τον ανταγωνισμό;

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!