ΕΥΔΑΠ: Προστασία του περιβάλλοντος και καθαρό νερό

του Δημήτρη Διαμαντίδη

Καθαρό νερό και καθαρό περιβάλλον. Μία σχέση αλληλένδετη, αλληλοεξαρτώμενη και απόλυτα συμπληρωματική. Όπως επισημαίνει η μεγαλύτερη εταιρεία ύδρευσης της χώρας, η ΕΥΔΑΠ, μαζί με τις επενδύσεις και δράσεις που εξασφαλίζουν αδιάλειπτη παροχή πόσιμου νερού για όλες τις κοινωνικές ομάδες (πρωτοποριακές μονάδες επεξεργασίας λυμάτων, καινοτόμες τεχνολογίες καθαρισμού νερού, ενεργειακά συστήματα υψηλής απόδοσης κλπ), απαιτείται και στρατηγική προστασίας του περιβάλλοντος.

Οι Μονάδες Επεξεργασίας Νερού (ΜΕΝ) της ΕΥΔΑΠ έχουν απόλυτα καθοριστική σημασία για το νερό που παράγεται, καθώς σε αυτές υποβάλλεται σε επεξεργασία, που το καθιστά πόσιμο. Μία από αυτές είναι η πρωτοποριακή μονάδα επεξεργασίας λυμάτων με χρήση μικρών συστημάτων μεμβρανών -αντιδραστήρας MBR και αντίστροφη όσμωση- με σκοπό την επαναχρησιμοποίηση του νερού εξόδου για άρδευση πράσινου κυρίως αστικών περιοχών.

Η μονάδα συνδυάζει την εφαρμογή ολοκληρωμένων συστημάτων επεξεργασίας λυμάτων και σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων τηλελειτουργίας και παρακολούθησης, ενώ το επίπεδο καθαρότητας του παραγώμενου νερού αγγίζει το 98%. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, επιτυγχάνεται μείωση της ζήτησης νερού από το δίκτυο ή από τους υδροφορείς της περιοχής, διαφυλάσσοντας τα υφιστάμενα αποθέματα.

Οι καθημερινοί έλεγχοι ποιότητας του ακατέργαστου και πόσιμου νερού που πραγματοποιούνται στα χημικά και μικροβιολογικά εργαστήρια της ΕΥΔΑΠ έχουν ως σκοπό να εξασφαλίζεται και να πιστοποιείται η άριστη ποιότητα του νερού που διαθέτει η ΕΥΔΑΠ. Για το λόγο αυτό, παρακολουθείται στενά η ποιότητα των νερών των τεσσάρων ταμιευτήρων, Μαραθώνα, Υλίκης, Μόρνου και Ευήνου, όπως επίσης και η ποιότητα του πόσιμου νερού στο δίκτυο ύδρευσης, ώστε να γίνεται άμεσα αντιληπτό και να αντιμετωπίζεται έγκαιρα οποιοδήποτε πρόβλημα ενδεχομένως προκύψει.

Στα εργαστήρια της ΕΥΔΑΠ εφαρμόζονται οι πλέον σύγχρονες μέθοδοι χημικής ανάλυσης, προκειμένου να επιτυγχάνεται υψηλή ευαισθησία, ακρίβεια και επαναληψιμότητα κατά τον προσδιορισμό των στοιχείων που απαιτούνται κατά την ανάλυση των δειγμάτων νερού. Μεταξύ των αναλυτικών τεχνικών που εφαρμόζονται περιλαμβάνονται η αυτόματη φωτομετρική ανάλυση, η ιοντική χρωματογραφία, η αέρια χρωματογραφία με ανιχνευτές μάζας, ECD και FID, η υγρή χρωματογραφία HPLC, η φασματοσκοπία πλάσματος με ανιχνευτή εκπομπής, real time PCR, έλεγχος τοξικότητας με οργανισμούς Daphnia και η μέθοδος ELISA.

Στα εργαστήρια ελέγχου ποιότητας νερού της ΕΥΔΑΠ πραγματοποιούνται περίπου 120.000 μετρήσεις ετησίως.

Την ίδια στιγμή, η εταιρεία έχει ξεκινήσει ένα φιλόδοξο πρόγραμμα αξιοποίησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που διαθέτει. Ο στόχος της είναι διπλός: αφενός να συμβάλει στη βελτιστοποίηση του ενεργειακού ισοζυγίου της χώρας και της επιχείρησης και αφετέρου να διερευνήσει κερδοφόρες επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Οι ενεργειακές δράσεις που υλοποιεί σήμερα η ΕΥΔΑΠ ομαδοποιούνται ως εξής:

-Υδροηλεκτρικά έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

-Έργα Συμπαραγωγής Θερμικής και Ηλεκτρικής Ενέργειας με καύση Βιοαερίου και Φυσικού Αερίου

-Φωτοβολταϊκά έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

-Εξοικονόμηση ενέργειας

 

 

 

 

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση