Ευρείας κλίμακας εφαρμογή της γεωργίας ακριβείας σε ορυζώνες της Θεσσαλονίκης

Του Νίκου Αβουκάτου

Φέτος οκτώ ορυζοκαλλιεργητές στην Πεδιάδα Θεσσαλονίκης εμπιστεύτηκαν τη μέθοδο της εταιρείας «Οικοανάπτυξη», εφαρμόζοντας σε έκταση που ξεπερνά τα 5.000 στρέμματα τις υπηρεσίες γεωργίας ακριβείας για μεγάλες καλλιέργειες (Γεωργία Ακριβείας 2 - (ecodev.gr).

Σύμφωνα με τον διευθυντή του Τμήματος Γεωργίας Ακριβείας της εταιρείας Δρ. Χρήστο Καρυδά,  πρόκειται για μια ολιστική προσέγγιση που καλύπτει όλες τις φάσεις της γεωργίας ακριβείας (ανίχνευση-ερμηνεία-αποφάσεις-εφαρμογές), ενώ οι αλγόριθμοι που έχουν δημιουργήσει λαμβάνουν υπόψη τους όλες τις πηγές δεδομένων (έδαφος-δορυφορικά-μετεωρολογικά-αγρονομικά-αποδόσεις) για σειρά ετών (ήδη από το 2016). «Ξεκινάμε με στοχευμένες εδαφολογικές αναλύσεις στους ορυζώνες, ώστε να αποτυπώνουμε την εδαφική παράλλαξη με τον καλύτερο και οικονομικότερο για τον παραγωγό τρόπο. Έτσι, εκτιμάμε τις θρεπτικές ανάγκες των φυτών σε κάθε σημείο του ορυζώνα».

Όπως ο ίδιος εξηγεί: «Οι εφαρμογές λίπανσης γίνονται με ηλεκτρονικούς λιπασματοδιανομείς, που κατανέμουν τα λιπάσματα διαφοροποιημένα, σύμφωνα με τους χάρτες με τους οποίους τροφοδοτούμε τους παραγωγούς, ενώ αυτοί απλώς εισάγουν το αρχείο των χαρτών στο μόνιτορ του τρακτέρ. Στη συνέχεια, με ειδικούς φασματικούς δείκτες για το ρύζι που υπολογίζουμε από δορυφορικές εικόνες, εκτιμάμε τις συμπληρωματικές θρεπτικές ανάγκες και έτσι διαμορφώνουμε τη συμβουλευτική για τις επιφανειακές λιπάνσεις. Ωστόσο, παρακολουθούμε δορυφορικά οποιαδήποτε ανωμαλία προκύψει και μετά τις λιπάνσεις μέχρι τη συγκομιδή -και αν χρειαστεί ειδοποιούμε τον παραγωγό άμεσα. Από φέτος, οι παραγωγοί μας χρησιμοποιούν μια εφαρμογή που αναπτύξαμε επάνω σε μια προϋπάρχουσα πλατφόρμα, την ifarma, που είναι η πιο διαδεδομένη στην ελληνική αγορά εφαρμογή διαχείρισης γεωργικών εκμεταλλεύσεων (ifarma - Λογισμικό Διαχείρισης Αγροτικής Εκμετάλλευσης - Agrostis)».

 

«Η εφαρμογή μας που ονομάζεται PreFer, παρέχει στον παραγωγό τη δυνατότητα να παρακολουθεί την καλλιέργειά του με μορφή χαρτών για όλες τις ιδιότητες που τον ενδιαφέρουν: εδαφολογικά, ανάγκες θρέψης, εφαρμογές λίπανσης, δορυφορική παρακολούθηση και αποδόσεις. Όλοι οι χάρτες ανεβαίνουν αμέσως στο ifarma μόλις παραχθούν από την Ομάδα Εργασίας της Οικοανάπτυξης, ενώ οι παραγωγοί ενημερώνονται αυτόματα με ένα μήνυμα στο κινητό τους» αναφέρει ο Δρ. Καρυδάς.

 

Η «Οικοανάπτυξη», προσφέρει παρόμοιες εφαρμογές για το βαμβάκι και το καλαμπόκι σε συνεργασία με την «Corteva».

Τα οφέλη των εφαρμογών γεωργίας ακριβείας με το PreFer για τους παραγωγούς, την οικονομία και το περιβάλλον είναι πολλαπλά:

1) Εξασφαλίζεται ή και αυξάνει η παραγωγή, αφού ικανοποιούνται οι τοπικές ιδιαιτερότητες του εδάφους όσον αφορά την ποσότητα αλλά και το είδος του λιπάσματος (έχουμε δει αυξήσεις έως και 15% στην παραγωγή).

2) Εξοικονομούνται σοβαρές ποσότητες λιπασμάτων, αφού δεν σπαταλιέται υλικό εκεί που δεν χρειάζεται (έχουμε δει εξοικονόμηση έως και 20% στο κόστος λίπανσης).

3) Τα επιφανειακά νερά, που αποτελούν σημαντική οικολογική παράμετρο στους ορυζώνες, προστατεύονται από υπερτροφισμό και ρύπανση, αφού χωρίς εφαρμογές ακριβείας, οι παραγωγοί έχουν γενικά την τάση να υπερλιπαίνουν προληπτικά, προκειμένου να εξασφαλίσουν την παραγωγή τους.

4) Έχουμε εξοικονόμηση χρόνου, αφού το PreFer προτείνει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο λιπάνσεων για κάθε χωράφι κι έτσι ο παραγωγός δεν χρειάζεται να επανέρχεται με διορθωτικές κινήσεις -αυτό σημαίνει και λιγότερο άγχος για τον γεωργό.

5) Η υποστήριξη που λαμβάνουν από το PreFer λειτουργεί εκπαιδευτικά για τους παραγωγούς, ώστε να παίρνουν ορθολογικές αποφάσεις -κάτι που είναι ευρύτερα χρήσιμο γι’ αυτούς και την οικονομία.

Η «Οικοανάπτυξη» σχεδιάζει συστηματικές εκπαιδευτικές δράσεις για τους παραγωγούς πριν από την επόμενη καλλιεργητική περίοδο, κάτι απαραίτητο προκειμένου οι παραγωγοί να εξοικειωθούν με τις τεχνολογίες και να κατανοήσουν τα οφέλη από την υιοθέτηση της γεωργίας ακριβείας τόσο στο ρύζι όσο και στις άλλες καλλιέργειες.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση