Ευρωπαϊκά έργα για την προώθηση της χρήσης βιομάζας

Του Νίκου  Αβουκάτου

Η βιομάζα και τα απόβλητα μπορούν να συνεισφέρουν σημαντικά στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ για μείωση της ενεργειακής εξάρτησης, δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στην «πράσινη» οικονομία και στη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίων. Το 2012, η βιομάζα αποτελούσε τη σημαντικότερη Ανανεώσιμη Πηγή Ενέργειας στην ΕΕ, με συνεισφορά ίση με περίπου τα δυο τρίτα της κατανάλωσης ΑΠΕ. Ωστόσο, έχει διαπιστωθεί ότι υπάρχουν μεγάλες ποσότητες αναξιοποίητου δυναμικού βιομάζας στην Ευρώπη, η χρήση του οποίου είναι απαραίτητη για την επίτευξη των ενεργειακών και περιβαλλοντικών στόχων της ΕΕ.

Στα πλαίσια των Ευρωπαϊκών προσπαθειών για την προώθηση της χρήσης βιομάζας, η ομάδα στερεών βιοκαυσίμων του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) συμμετέχει σε δυο καινούρια Ευρωπαϊκά έργα που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020».

Το έργο Biomasud Plus έχει ως στόχο την προώθηση ενός συστήματος πιστοποίησης της ποιότητας και της αειφορίας στερεών βιοκαυσίμων στις χώρες της Μεσογείου. Αντίστοιχα συστήματα πιστοποίησης, όπως το ENplus, έχουν αναπτυχθεί για τις πελλέτες ξύλου, οι οποίες αποτελούν ένα εξαιρετικά διαδεδομένο καύσιμο για την οικιακή θέρμανση στις χώρες του Ευρωπαϊκού Βορρά, προσφάτως δε και στην Ελλάδα.

Η χρήση ενός συστήματος πιστοποίησης διασφαλίζει τους οικιακούς καταναλωτές ότι το στερεό βιοκαύσιμο που αγοράζουν πληροί ορισμένες βασικές απαιτήσεις ποιότητας, προκειμένου να μη δημιουργεί προβλήματα κατά τη χρήση του σε συσκευές καύσης (λέβητες, σόμπες) και να περιορίζονται οι αντίστοιχες επιβλαβείς εκπομπές, ενώ η παραγωγή τους να έχει γίνει με τρόπο συμβατό με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την αειφορία. Το σύστημα Biomasud αναπτύχθηκε στα πλαίσια του ομώνυμου ευρωπαϊκού έργου και έχει ήδη χρησιμοποιηθεί από επιχειρήσεις στην Ισπανία για την πιστοποίηση στερεών βιοκαυσίμων που απαντώνται στον Ευρωπαϊκό Νότο, όπως το πυρηνόξυλο.

Το έργο Biomasud Plus θα επεκτείνει τη χρήση του συστήματος αυτού και σε άλλες χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου αναμένεται ότι περίπου 20 εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή και εμπορία βιοκαυσίμων θα εφαρμόσουν το σύστημα Biomasud, με αποτέλεσμα την κυκλοφορία πάνω από 300.000 τόνων πιστοποιημένων βιοκαυσίμων στην αγορά. Συντονιστής του έργου είναι η Ισπανική Εταιρεία για την Ενεργειακή Αξιοποίηση της Βιομάζας (AVEBIOM).

Το έργο uP_running επικεντρώνεται στην ενεργειακή αξιοποίηση ξυλείας από κλαδέματα και εκριζώσεις αμπελιών, ελιών και οπωροφόρων δέντρων. Παρά το ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο το δυναμικό της ξυλείας αυτής εκτιμάται σε περίπου 40 εκατομμύρια τόνους, ελάχιστες ποσότητες της ξυλείας αυτής αξιοποιούνται ενεργειακά: οι πιο συνηθισμένες πρακτικές είναι είτε η καύση σε ανοιχτές φωτιές στα χωράφια είτε ο τεμαχισμός και η ενσωμάτωση στο έδαφος. Παρά την ύπαρξη κατάλληλων μηχανημάτων και τεχνικών μέσων για τη συλλογή αυτού του είδους της ξυλείας, τα κύρια εμπόδια στην περαιτέρω αξιοποίησή της είναι η έλλειψη συνειδητοποίησης, τόσο στον αγροτικό όσο και στον ενεργειακό τομέα, ότι τα υλικά αυτά μπορούν να αποτελέσουν πρώτη ύλη για την παραγωγή ενέργειας καθώς ο σκεπτικισμός όσον αφορά τις τεχνικές δυσκολίες του εγχειρήματος.

Το έργο uP_running στοχεύει στην υπερνίκηση αυτών των δυσκολιών μέσω μιας σειράς δράσεων για την αλλαγή των αντιλήψεων των κλάδων και την προώθηση και την υποστήριξη πραγματικών επιτυχημένων επιχειρηματικών μοντέλων για την αξιοποίηση της ξυλείας κλαδεμάτων και εκριζώσεων.

Οι δράσεις του έργου επικεντρώνονται σε τέσσερις χώρες «επίδειξης» (Ισπανία, Ιταλία, Ελλάδα, Ουκρανία), οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 50% του ευρωπαϊκού δυναμικού σε αυτό το είδος βιομάζας, ενώ προβλέπεται άμεσα και η προώθηση των αποτελεσμάτων του έργου σε τρεις ακόμα χώρες (Γαλλία, Κροατία και Πορτογαλία). Το έργο έχει ως στόχο την προώθηση στην αγορά νέων ποσοτήτων αναξιοποίητης βιομάζας, οι οποίες θα αντιστοιχούν σε ενεργειακό περιεχόμενο περίπου 14 Mtoe/έτος. Εκτιμάται ότι, πέραν των άλλων πλεονεκτημάτων, κάτι τέτοιο θα οδηγήσει στη δημιουργία πάνω από 27.300 νέων θέσεων εργασίας στην Ευρώπη, κυρίως σε αγροτικές περιοχές.

Οι δράσεις στην Ελλάδα θα πραγματοποιηθούν με τη συνεργασία του ΕΚΕΤΑ με την Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΠΑΣΕΓΕΣ). Συντονιστής του έργου είναι το ερευνητικό κέντρο CIRCE από την Ισπανία.

 

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση