ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Οκτώ νέα ευρωπαϊκά προγράμματα για την προώθηση ελληνικών προιόντων Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ), Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ) ή/και Εγγυημένα Παραδοσιακά Ιδιότυπα Προϊόντα (ΕΠΙΠ), αλλά και σε αποστάγματα, καθώς και νωπά και μεταποιημένα οπωροκηπευτικά ελληνικής παραγωγής περιλαμβάνονται σε ευρωπαικό πρόγραμμα προώθησης. Η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση προβλέπει σχεδόν 12 εκατομμύρια ευρώ σε ορίζοντα τριετίας. Το ποσό αυτό θα καλύψει κατά 50% το κόστος υλοποίησης προγραμμάτων προώθησης ελληνικών γεωργικών προϊόντων τόσο στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και εκτός ΕΕ (Βόρεια Αμερική, Λατινική Αμερική, Μέση Ανατολή, Νοτιοανατολική Ασία, Ιαπωνία, Νότια Κορέα, Αυστραλία). Αφορά δε σε Συγκεκριμένα, από την Ελλάδα, θα χρηματοδοτηθούν ο οινοποιητικός συνεταιρισμός Τυρνάβου, γεωργικοί συνεταιρισμοί από τη Ζάκυνθο, τη Νάξο, το Αίγιο, τη Ζαγορά Πηλίου και τη Μαγνησία, φορείς από το Μώλο και τη Θάσο, η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου κ.ά.

Ο Φιλ Χογκαν, Επίτροπος αρμόδιος για την Γεωργία και την Αγροτική Ανάπτυξη δήλωσε: «Χαιρετίζω τα νέα προγράμματα, ιδίως στο πλαίσιο των πρόσφατων δυσκολιών που αντιμετωπίζει η αγορά. Τα προγράμματα αυτά είναι σημαντικά για την δημιουργία νέων εμπορικών ευκαιριών, ιδίως σε αγορές εκτός ΕΕ και το αποτέλεσμα θα είναι η τόνωση της ανάπτυξης και της απασχόλησης στον τομέα των γεωργικών προϊόντων διατροφής».

Γενικότερα, τα 33 προγράμματα που εγκρίθηκαν σήμερα θα χρηματοδοτηθούν με 108 εκατ. ευρώ κατά την επόμενη τριετία, και το μισό ποσό (54 εκατ. ευρώ) θα προέλθει από τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Τα προγράμματα θα συμβάλλουν στο άνοιγμα νέων αγορών και την αύξηση της κατανάλωσης των προωθούμενων προϊόντων εντός και εκτός της ΕΕ.Τα επιλεγέντα προγράμματα καλύπτουν ευρύ φάσμα κατηγοριών προϊόντων, ιδίως εκείνα που επλήγησαν από τις πρόσφατες δυσκολίες στην αγορά, όπως τα γαλακτοκομικά προϊόντα, αλλά και το κρέας, τα φρέσκα και τα μεταποιημένα οπωροκηπευτικά, τα προϊόντα ποιότητας (ιδίως όσα προστατεύονται βάσει των τριών καθεστώτων γεωγραφικών ενδείξεων της ΕΕ) καθώς και το ελαιόλαδο και τα βιολογικά προϊόντα. Από τα 33 επιλεγέντα προγράμματα, τα 20 στοχεύουν την εσωτερική αγορά και τα 13 τρίτες χώρες και περιοχές.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!