Ευρωπαϊκός κλιματικός νόμος: Πορτογαλική προεδρία και ΕΚ κατέληξαν σε προσωρινή συμφωνία

Οι διαπραγματευτές του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατέληξαν σε μια προσωρινή πολιτική συμφωνία επί της νομοθεσίας για τον στόχο μιας ουδέτερης κλιματικά ΕΕ έως το 2050 και έναν συλλογικό, καθαρό στόχο μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου (εκπομπές μετά την αφαίρεση των αφαιρέσεων) τουλάχιστον 55% έως το 2030 σε σύγκριση με το 1990.

Η προσωρινή συμφωνία θέτει επίσης έναν φιλόδοξο η ΕΕ να προσπαθήσει να επιτύχει αρνητικές εκπομπές μετά το 2050.

Η προσωρινή πολιτική συμφωνία υπόκειται σε έγκριση από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο, προτού περάσει τα επίσημα βήματα της διαδικασίας έγκρισης.

Η προσωρινή συμφωνία επιτεύχθηκε από την πορτογαλική Προεδρία του Συμβουλίου και τους εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, βάσει εντολών των αντίστοιχων οργάνων τους.

Όσον αφορά τον στόχο του 2030, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι καταβάλλονται επαρκείς προσπάθειες για τη μείωση και την πρόληψη των εκπομπών έως το 2030, εισάγεται ένα όριο 225 Mt CO2 στον καθαρό στόχο.

Άλλα στοιχεία της προσωρινής συμφωνίας περιλαμβάνουν τη σύσταση Ευρωπαϊκής Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή, αποτελούμενη από 15 ανώτερους επιστημονικούς εμπειρογνώμονες διαφορετικών εθνικοτήτων με όχι περισσότερα από 2 μέλη που κατέχουν την ιθαγένεια του ίδιου κράτους μέλους για θητεία τεσσάρων ετών. Αυτό το ανεξάρτητο συμβούλιο θα αναλάβει, μεταξύ άλλων, την παροχή επιστημονικών συμβουλών και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα μέτρα της ΕΕ, τους κλιματικούς στόχους και τους ενδεικτικούς προϋπολογισμούς για τα αέρια του θερμοκηπίου και τη συνοχή τους με τον ευρωπαϊκό νόμο για το κλίμα και τις διεθνείς δεσμεύσεις της ΕΕ βάσει της συμφωνίας του Παρισιού.

Οι διαπραγματευτές συμφώνησαν ότι η Κομισιόν θα προτείνει έναν ενδιάμεσο στόχο για το κλίμα για το 2040, εάν χρειαστεί, το αργότερο εντός έξι μηνών από την πρώτη παγκόσμια απογραφή βάσει της συμφωνίας του Παρισιού. Θα δημοσιεύσει ταυτόχρονα έναν προβλεπόμενο ενδεικτικό προϋπολογισμό της Ένωσης για τα αέρια θερμοκηπίου για την περίοδο 2030-2050, μαζί με την υποκείμενη μεθοδολογία. Ο προϋπολογισμός ορίζεται ως ο ενδεικτικός συνολικός όγκος των καθαρών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (εκφραζόμενος σε ισοδύναμο CO2) που αναμένονται κατά την περίοδο αυτή χωρίς να θέσουν σε κίνδυνο τις δεσμεύσεις της Ένωσης βάσει της συμφωνίας του Παρισιού.

Οι διαπραγματευτές συμφώνησαν επίσης ότι η Κομισιόν θα συνεργαστεί με τομείς της οικονομίας που επιλέγουν να προετοιμάσουν ενδεικτικούς εθελοντικούς χάρτες πορείας για την επίτευξη του στόχου της Ένωσης για την κλιματική ουδετερότητα έως το 2050, και θα παρακολουθεί την ανάπτυξη τέτοιων χαρτών πορείας, θα διευκολύνει τον διάλογο σε επίπεδο ΕΕ και θα μοιράζεται βέλτιστες πρακτικές μεταξύ των σχετικών ενδιαφερομένων.

Η Κομισιόν, σύμφωνα με τη Real.gr, χαιρετίζει τη σημερινή προσωρινή συμφωνία μεταξύ των συννομοθετών σχετικά με τον ευρωπαϊκό νόμο για το κλίμα, ο οποίος κατοχυρώνει τη δέσμευση της ΕΕ να επιτύχει την κλιματική ουδετερότητα έως το 2050 και τον ενδιάμεσο στόχο της μείωσης των καθαρών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 55% έως το 2030, σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990. Αυτή η συμφωνία σχετικά με τον ευρωπαϊκό νόμο για το κλίμα αποτελεί βασικό ορόσημο για την Κομισιόν Φον Ντερ Λάιεν υλοποιώντας μία από τις δεσμεύσεις που ανακοινώθηκαν στις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές της Προέδρου τον Ιούλιο του 2019

Η Πρόεδρος δήλωσε χαρούμενη για τη συμφωνία επί αυτού το βασικό στοιχείο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας: "η πολιτική μας δέσμευση να γίνουμε η πρώτη ουδέτερη για το κλίμα ήπειρος έως το 2050 είναι επίσης νομική δέσμευση, ο νόμος για το κλίμα θέτει την ΕΕ σε έναν πράσινο δρόμο για μια γενιά κα είναι η δέσμευση για τα παιδιά και τα εγγόνια μας".

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση